eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

18.11.2015. / EU fondovi

Otvoren natječaj za ulaganje u šumsku infrastrukturu

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanih Pravilnikom o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«

Korisnici su: šumoposjednici / udruženja šumoposjednika ili šumovlasnika / trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska / koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama / jedinice lokalne samouprave

Prihvatljivi opći troškovi

priprema prijavne dokumentacije projekta / izrada elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica / izrada glavnog projekta za izgradnju šumskih prometnica / izrada glavnog projekta za rekonstrukciju šumskih prometnica / izrada studije utjecaja na okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena vezana za ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000) / stručni nadzor izgradnje i rekonstrukcije šumskih prometnica / izrada ostale projektno tehničke dokumentacije

Intenzitet potpore iznosi do 100% prihvatljivih troškova, a visina potpore iznosi 10.000 do 1.000.000 EUR. Natječaj je otvoren do 7. lipnja 2016.


 05.10.2015. / EU fondovi

Otvoren natječaj za izgradnju i rekonstrukciju hotela / Ukupno na raspolaganju 40 milijuna EUR

Bespovratna sredstva namijenjena su izgradnji i opremanju novih ili rekonstrukciji i opremanju postojećih hotela (hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel), koji sada ili po završetku spadaju u kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica uz obveznu realizaciju dodatnih sadržaja koji doprinose produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji.

Namjena je ovog poziva proširenje postojećih ili izgradnja novih kapaciteta i/ili povećanje kvalitete postojećih hotela, uključujući diversifikaciju ponude hotela na usluge koje hotel prethodno nije nudio, a koje nisu popisane kao obavezne sukladno važećim popisima iz ugostiteljstva i turizma.

Kako bi dokazali uspješnost korištenja bespovratne potpore, poduzetnici trebaju ostvariti rezultate u smislu radnih mjesta stvorenih projektom, popunjenosti smještajnih kapaciteta, produljenja turističke sezone i povećanih prihoda.


03.10.2015. / EU fondovi

Otvorena podmjera 6.1. - 50.000 EUR za mlade poljoprivrednike

Trenutna dobna struktura među poljoprivrednicima je nepovoljna. Poljoprivredom se uglavnom bave starije osobe. Mlade ljude je potrebno motivirati da ostanu živjeti i raditi na selu, stvarajući sebi i svojim obiteljima nova radna mjesta. Ova operacija pridonosi generacijskoj obnovi poljoprivrednog gospodarstva, što će utjecati na održivi razvoj i ukupno povećanje društvene i ekonomske vitalnosti ruralnih područja kao preduvjeta za veću produktivnost rada u poljoprivredi i brži razvoj gospodarstva.

Kroz natječaj za operaciju 6.1.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima« na raspolaganju je ukupno 10 milijuna EUR, što znači da će 200 mladih poljoprivrednika dobiti potporu od fiksnih 50.000 EUR za svoje projekte.

Prednost na listi imaju projekti s ranijim vremenom podnošenja na natječaj.

Ovaj je natječaj vrlo specifičan zbog složenih uvjeta prihvatljivosti i pripreme projekta, stoga vam stojimo na raspolaganju za svako razjašnjenje potrebno za odluku o prijavi.


02.10.2015. / EU fondovi

Do 1,5 milijuna kuna za vinare i ulaganja u opremu, marketing, restrukturiranje vinograda i promidžbu

Nacionalni program pomoći sektoru vina, tzv. Vinska omotnica, otvorena je i dostupna za prijave tijekom listopada. To je prilika za sve one koji su propustili priliku u dosadašnjim Pozivima na predaju projekata.

Podsjećamo, individualne potpore se ostvaruju prijavom projekata u jednoj od tri mjere i iznose maksimalnih 50% tj 3.000 - 1.5000.000 EUR. Korisnici moraju biti upisani u Vinogradarski registar. Odluka o financiranju projekata donosi se u roku 90 dana od predaje dokumentacije uz mogućnost avansnog plaćanja.

Što se financira?

Mjera „Restrukturiranje i konverzija vinograda“ podrazumijeva ulaganja u obnovu postojećih površina zasađenih vinogradima, dok se „Investicije u vinarije i marketing vina“ odnose na investiranje u proizvodnju i marketing vina tj unapređenje postojećih proizvodnih sustava, podruma i opreme. Treća mjera, „Promidžba na tržištima trećih zemalja“, namijenjena je financiranju promidžbe na trećim tržištima i na taj način omogućuje plasman vina izvan zemalja članica EU.

Do sada, u okviru sve tri mjere prijavljeni su projekti ukupne vrijednosti preko 120 milijuna kuna, a dosad je odobreno 60 potpora.


25.08.2015. / EU fondovi

Do 100  milijuna kuna za obnovu kulturne baštine u funkciji razvoja turizma i društveno gospodarskog razvoja lokalne i regionalne sredine

Cilj poziva je pružanje potpore za pripremu i provedbu ulaganja nužnih za razvoj određenog geografskog područja odnosno turističke destinacije, a koja kroz obnovu i valorizaciju nepokretnih kulturnih dobara doprinose društveno-gospodarskom razvoju područja čineći ga pritom prepoznatljivim turističkim odredištem.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose 50 milijuna EUR, uz maksimalnu potporu od 5 do 100 milijuna kuna po projektu.

VRSTE PROGRAMA

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ provodit će se putem dvije grupe programa:

a) Priprema programa temeljenih na obnovi nepokretnih kulturnih dobara

b) Provedba programa temeljenih na obnovi nepokretnih kulturnih dobara.


01.08.2015. / EU fondovi

Do 10 milijuna kuna za izgradnju i rekonstrukciju hotela i turističkih naselja

Predmet ovog poziva je izgradnja, rekonstrukcija i opremanje novih ili postojećih hotela (hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel), minimalne kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica uz obveznu realizaciju dodatnih sadržaja koji doprinose produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji.

Namjena je potaknuti investicije u izgradnju novih, proširenje kapaciteta i/ili povećanje kvalitete postojećih hotela, uključujući diversifikaciju ponude hotela na usluge koje hotel prethodno nije nudio. Cilj je produljenje turističke sezone i podizanje konkurentnosti MSP u turizmu i turističke destinacije kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela.

Očekivani rezultati

Kako bi dokazali uspješnost korištenja bespovratne potpore poduzetnici trebaju ostvariti rezultate u smislu povećanja kvalitete i dodatne ponude hotela, produljenja turističke sezone, povećanih prihoda i otvorenih radnih mjesta.

Intenzitet i visina potpore

Intenzitet potpore iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike. Najniža vrijednost potpore iznosi 1.000.000 kuna, a najviša 10.000.000 kuna.


27.07.2015. / EU fondovi

Bespovratne potpore do 200.000 EUR za primjenu ICT u potpomognutim područjima / Uskoro natječaj !

Svrha natječaja kojeg najavljujemo je poduprijeti primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) malih i srednjih poduzeća koja posluju u područjima s nižim indeksom razvijenosti.

Namjera je bespovratnim potporama potaknuti uvođenje novih i/ili poboljšanje postojećih ICT rješenja radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada i poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća te povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja.

Očekivani rezultati

Kako bi dokazali uspješnost korištenja bespovratne potpore poduzetnici trebaju ostvariti rezultate u smislu povećanja produktivnosti rada uz povećanje prihoda kao direktnu posljedicu uvođenja novih poslovnih rješenja.

Iznos potpore

Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 100.000 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000 kuna.


06.07.2015. / EU fondovi

Uvođenje sustava gospodarenja energijom u skladu sa sustavom ISO 50001

Ovim se natječajem neposredno financira:

- provedba energetskog pregleda postojećih zgrada i građevina

- uvođenje cjelovitog sustava gospodarenja (upravljanja) energijom u skladu sa standardom HRN EN ISO 50001.

Predmet sufinanciranja energetskog pregleda po ovome natječaju su postojeće zgrade i građevine, a prihvatljivi korisnici su fizičke osobe (obrti), mala, srednja i velika poduzeća.

Potpora iznosi najviše 50.000,00 kuna po zahtjevu, a podnositelji za čije su zgrade/građevine provedeni energetski pregledi i energetsko certificiranje sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ne mogu ostvariti sredstva za energetski pregled, ali mogu dobiti sredstva za uvođenje sustava ISO 50001.


10.07.2015. / EU fondovi

Produljen je natječaj za podnošenje projekata za mjeru 6.3. / Potpora 15.000 EUR

Produljen je rok za prijavu projekata za provedbu Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Potpora iznosi 15.000 EUR, a prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Prihvatljivi troškovi su:

kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala / kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući u vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda / podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje / građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe / kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta / kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Cilj ove mjere je pružanje pomoći malim, potencijalno održivim poljoprivrednim gospodarstvima koja su orijentirana na tržišnu proizvodnju, ali im nedostaju glavni resursi. Potpora treba pomoći da ista postanu komercijalno održiva, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom gospodarstvu.

Potpora iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova tj. maksimalnih 15.000 EUR-a po korisniku. Projekti se prijavljuju do 31. srpnja 2015.

Za sve ostale informacije i pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.


10.07.2015. / EU fondovi

Bespovratne potpore za poduzetnike kroz Poduzetnički impuls 2015 / Projektima do 400.000 kuna za proizvodnju i usluge

U sklopu „Poduzetničkog impulsa 2015“, objavljen je drugi krug natječaja za dodjelu potpora koji obuhvaća ulaganja u proizvodnju i jačanje uslužnih djelatnosti. Najniži iznos potpore je 30.000,00 kuna, a najviši 400.000,00 kuna. Projekti se zaprimaju do 03.08.2015. godine.

Ciljevi ovog poziva su unapređenje i širenje proizvodnje, jačanje i modernizacija tehnološke baze, poboljšanje i modernizacija usluga, poticanje poduzetništva ciljnih skupina (žene poduzetnice, poduzetnici početnici, nacionalne manjine, osobe s invaliditetom i poduzetnici u potpomognutim područjima), te otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih.

Proizvodnja i prerađivačka industrija

U programu poticanja proizvodnje, projekte mogu prijaviti mala i srednja poduzeća koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 registrirani za područje C (Prerađivačka industrija), Odjeljak 10-32. Prihvaljivi troškovi vezani su uz modernizaciju proizvodnog procesa, nabavu strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te ostale troškove namijenjene povećanju proizvodnih kapaciteta kao i ekološki prihvatljivijoj i energetski učinkovitijoj proizvodnji. Dodatne projektne aktivnosti uključuju troškove prilagodbe poslovnog prostora za osobe s invaliditetom koje su zaposlene kod Prijavitelja, troškove vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i Hrvatski otočni proizvod te sličnih priznatih znakova kvalitete, troškove vezane uz stručno osposobljavanje, strukovnu izobrazbu, stjecanje novih znanja (know-how) i poduzetničko obrazovanje, troškove zaštite intelektualnog vlasništva, troškove nastupa na domaćim i inozemnim sajmovima, troškove promocije, kreiranja brenda, dizajna, izrade mrežne stranice te troškove vezane uz čuvanje djece Prijavitelja u većinskom vlasništvu žene.

Za Prijavitelje koji imaju do 9 zaposlenih, intenzitet potpore iznosi maksimalno 75%, dok za Prijavitelje koji imaju od 10-49 zaposlenih potpora može dosegnuti do maksimalno 50% od ukupno prihvatljivih troškova. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna, a najviši 400.000,00 kuna.

Uslužne djelatnosti

U programu jačanja konkurentnosti uslužnih djelatnosti prijavu mogu podnijeti oni poduzetnici koji imaju najviše 9 zaposlenih, a čiji su ukupni troškovi projekta niži ili jednaki ukupnoj vrijednosti njihove dugotrajne imovine na dan 31.12.2014. godine te poduzetnici početnici na koje se spomenuti uvjet dugotrajne imovine ne primjenjuje, a koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 registrirani za područja E - Opskrba vodom / G - Održavanje i popravak motornih vozila / I - Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane / J - Informacije i komunikacije / N - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti / P – Obrazovanje / Q - Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi / S - Ostale uslužne djelatnosti

Intenzitet potpore iznosi do maksimalnih 75%. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000,00 kuna, a najviši 200.000,00 kuna. Za obrtnike koji obavljaju samostalnu djelatnost i dohodak utvrđuju temeljem paušalnog dohotka te za profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po osnovi obvezno osigurane, najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Za sve ostale informacije i izradu vaših projekata stojimo na raspolaganju.


26.05.2015. / EU fondovi

HGK sufinancira izradu prijavne dokumentacije za EU fondove / 10.000 kuna kao pomoć pri plaćanju troškova konzultanata

Svojom uslugom „Moj EU projekt“, HGK  sufinancira izradu prijavne dokumentacije za trenutno otvorene natječaje "Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu" i "Ulaganje u proizvodnu tehnologiju" iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost ovog natječaja je 300.000 kuna, a vrijedlost vaučera po tvrtki iznosi 10.000 kuna.

Na natječaj se mogu prijaviti članice HGK koje imaju do 250 zaposlenih te podmirene porezne obveze i obveze prema zaposlenicima kao i tvrtke koje nisu u poteškoćama, u postupku stečaja ili u procesu predstečajne nagodbe.

Vaučeri se isključivo mogu iskoristiti za izradu investicijske studije, marketinške strategije, financijske konstrukcije projekta i ostalih dokumenata propisanih natječajima poslovnog plana, pripremu prijavne i prikupljanje popratne dokumentacije propisane pravilnicima i natječajima raspisanima za dodjelu sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Prijavitelj je dužan ispuniti prijavni obrazac koji se nalazi na službenoj stranici HGK.

Natječaj traje do iskorištenja sredstava, pa poduzetnike potičemo na brzu reakciju. Prijavni obrazac možete pronaći ovdje.


14.05.2015. / EU fondovi

Novih 147 milijuna EUR za poduzetnike / Do 2 milijuna EUR bespovratne potpore po projektu

S ciljem osnaživanja malog i srednjeg poduzetništva te razvoja novih kompetencija i stvaranja radnih mjesta, otvoren je natječaj za prijavu projekata i dodjelu bespovratnih sredstava za izgradnju proizvodnih/uslužnih kapaciteta i ulaganje u opremu te natječaj za ulaganje u proizvodnu tehnologiju i usluge.

Ova bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjena su investicijama u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenju kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikaciji proizvodnje poslovne jedinice na proizvode/usluge koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitoj promjeni u sveukupnom proizvodnom/poslovnom procesu postojeće jedinice.

Prihvatljive djelatnosti su i proizvodnja i usluge

Širok raspon projekata i svih poslovnih djelatnosti (sa izuzetkom poljoprivredne proizvodnje i nekih sektora) mogu biti financirani ovim natječajem. U prihvatljive aktivnosti spadaju priprema zemljišta, gradnja, nabava novih strojeva i opreme, nabava patenata, autorskih prava, sudjelovanje na sajmovima, edukacija i usavršavanje. Intezitet potpore iznosi 45% troškova projekta za mikro i male poduzetnike te 35% za srednje poduzetnike. Najniži iznos bespovratne potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000 kuna, a najveći 15.000.000 kuna.

Mogu i komunalna poduzeća

Osim privatnih poduzetnika, prijavitelji mogu biti i komunalna društva u vlasništvu jedinice lokalne samouprave s godišnjim proračunom manjim od 10 milijuna EUR i s manje od 5 000 stanovnika. Ukoliko grade, svi prijavitelji projekata, moraju prije predaje projektne prijave, osigurati važeću građevinsku dozvolu, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine. Natječaj je trajno otvoren do 31.12.2020. ili do iskorištenja sredstava.

Prema našim predviđanjima, ova količina bespovratnih sredstava biti će dostatna za financiranje između 150 i 200 projekata u razdoblju do kraja slijedeće godine kada će se natječaj zatvoriti jer će ponestati sredstava. Ukoliko iz drugih izvora koji će se tijekom godina slabije koristiti ostane nepotrošenih potpora, sredstva će se zasigurno dodjeliti onima koji stvaraju novi vrijednost, pa negdje u 2018. vrijedi očekivati možda neki manji natječaj namijenjen poduzetnicima. Dakle, ovo što je sada na raspolaganju, poduzetnici bi trebali iskoristiti. Ako neće poduzetnici, onda će to dobiti udruge, općine, gradovi ili neki treći korisnici. A ako ni oni to neće znati iskoristiti, onda će taj naš novac, dobiti nijemci, portugalci, francuzi, austrijanci ili tko već iz EU.

Za sve ostale informacije i izradu projekata stojimo na raspolaganju.


12.05.2015. / EU fondovi

Bespovratne potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Otvoren je natječaj za provedbu Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a prihvatljivi troškovi su:

kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala / kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući u vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu / poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda / podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada / uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje / građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe / kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta / kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Cilj ove mjere je pružanje pomoći malim, potencijalno održivim poljoprivrednim gospodarstvima koja su orijentirana na tržišnu proizvodnju, ali im nedostaju glavni resursi. Potpora treba pomoći da ista postanu komercijalno održiva, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom gospodarstvu.

Potpora iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova tj. maksimalnih 15.000 EUR-a po korisniku. Projekti se prijavljuju od danas, 12. svibnja 2015. do 12. srpnja 2015.

Za sve ostale informacije i pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.


05.05.2015. / EU fondovi

Bespovratna potpora za usluge pružanja smještaja te pripreme i usluživanje hrane i pića

U sklopu „PODUZETNIČKOG IMPULSA 2015“, krajem lipnja biti će objavljen drugi krug natječaja koji obuhvaća ulaganja u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Intenzitet potpore iznosi do maksimalnih 75%. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000,00 kuna, a najviši 200.000,00 kuna.

Projekte mogu podnijeti oni poduzetnici koji imaju najviše devet zaposlenih. Prihvatljivi su hoteli, hosteli, pansioni, restorani, kampovi, planinarski domovi, catering, kantine... Ukupni troškovi projekta moraju biti niži ili jednaki ukupnoj vrijednosti dugotrajne imovine poduzetnika na dan 31.12.2014. godine te poduzetnici početnici (registrirani do prije 2 godine) na koje se spomenuti uvjet dugotrajne imovine ne primjenjuje.

Za obrtnike koji obavljaju samostalnu djelatnost i dohodak utvrđuju temeljem paušalnog dohotka te za profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane, najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Ciljevi ovog poziva su poboljšanje i modernizacija usluga, povećanje prihoda po zaposleniku, poticanje razvoja i rasta mikro gospodarskih subjekata u male gospodarske subjekte, zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta te poticanje poduzetništva ciljnih skupina: žene poduzetnice, poduzetnici početnici, nacionalne manjine,osobe s invaliditetom, poduzetnici u potpomognutim područjima.

Za sve ostale informacije i izradu Vaših projekata stojimo na raspolaganju.


11.04.2015. / EU fondovi

Općinama i gradovima još mjesec dana za prijavu projekata

Natječaj za provedbu operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave" otvoren je do 11.05.2015., što općinama i gradovima s najviše 10.000 stanovnika ostavlja još mjesec dana da izrade i prijave svoje projekte.

Prihvatljiva ulaganja su:

a) izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada

b) izrada ili izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada

c) izrada ili izmjena i dopuna Strateških planova razvoja gospodarskih sektora na području općine ili grada (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo, industrija, turizam, trgovina, promet,obrtništvo,građevinarstvo , informatika, energija)

Najniži iznos prihvatljivih troškova izrade strateških planova i programa iznosi 5.000 EUR, a najviši 70.000 EUR. Intenzitet potpore iznosi do 100 posto ukupnih prihvatljivih troškova. Prema kriterijima odabira maksimalno će biti ocjenjene JLS sa manje od 2.000 stanovnika, a izrada prostronog plana uređenja, kao prioritetno ulaganje, donosi najveći broj bodova. Prilikom predaje projekta JLS treba priložiti odluku gradskog/općinskog vijeća o izradi/izmjeni ili dopuni plana ili programa, a ukoliko je iznos procijenjene vrijednosti nabave za usluge izrade plana ili programa niži od 200.000,00 kn, provodi se postupak bagatelne nabave što pojednostavljuje i ubrzava proces same prijave projekta.

Planovi razvoja biti će neophodni za prijavu na slijedeće natječaje

Dakle, svi gradovi i općine, pogotovo oni sa manjim brojem stanovnika i skromnijim proračunima, sada imaju priliku bespovratnim sredstvima u potpunosti financirati izradu svojih strateških razvojnih dokumenata. Ukoliko to ne učine, izgubiti će pravo na bespovratna sredstva u budućim natječajima kada će, također uz 100% potpore, moći izgraditi sustave za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, graditi nerazvrstane ceste te svu ostalu potrebnu infrastrukturu (vatrogasne, društvene i kulturne domove, sportske objekte, igrališta, rekreacijske i pješačke zone, tematske puteve i parkove, javne prometne površine, groblja, vrtiće...), jer će spomenuta ulaganja biti prihvatljiva samo ako su u skladu sa razvojnom dokumentacijom i prostornim planom JLS.

S obzirom da prijavi projekta mora prethoditi odluka gradskog/općinskog vijeća o izradi/izmjeni ili dopuni plana ili programa, politički stabilne sredine i JLS koje takve odluke još nemaju, trebali bi u slijedećih mjesec dana sazvati svoja vijeća i prijaviti se na natječaj.

Za sve ostale informacije i izradu projekata stojimo vam na raspolaganju.


11.03.2015. / EU fondovi

Bespovratne potpore za turizam

Ministarstvo turizma raspisalo je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma. Zahtjevi za potporu se zaprimaju do 30. ožujka 2015. godine.

Cilj  je natječaja potaknuti razvoj razvoj složenih/inovativnih/kreativnih turističkih proizvoda, povećati razinu zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljenje sezone, povećati prosječnu potrošnju gostiju po danu boravka, ojačati umrežavanje pružatelja turističkih usluga na destinacijskoj razini te povećati razinu zaposlenosti i samozapošljavanja.

Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge) te fizičke osobe (privatni iznajmljivači)

Potpore se dodjeljuju kroz tri mjere

Prva mjera natječaja namjenjena je korisnicima iz skupine hotela, kampova i seljačkih domaćinstava za projekte izgradnje, uređenja, obnove i uređenja objekata i pratećih sadržaja. Privatnim iznajmljivačima dodjeljuju se bespovratna sredstva za izgradnju i opremanje novih vanjskih i unutarnjih bazena. Druga je mjera usmjerena svim trgovačkim društvima, obrtima i zadrugama za njihove projekte usmjerene razvoju posebnih oblika turizma, što uključuje planinski turizam, obnovu industrijskih i kulturnih građevina za potrebe posebnih oblika turizma, cikloturizam, sportsko-rekreativni turizam, zabavne i tematske parkove. U okviru iste mjere moguće je prijaviti projekte za „male ploveće hotele“ te obnovu i uređenje izletničkih drvenih brodova tradicijske gradnje. Treća mjera obuhvaća članarine u prestižnim renomiranim međunarodnim asocijacijama smještajnih ugostiteljskih objekata  te sufinanciranje međunarodnih skupova/foruma u RH vezanih za investicije u turizmu.

Potpora do 50% troškova / Priznaju se računi iz 2014. i 2015. godine.

Intenzitet potpore  može dosegnuti do najviše 50 % ukupno prihvatljivih troškova projekta, s izuzetkom potpore za treću mjeru kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova (članarine). Najniži iznos potpore je 30.000,00 kuna, a najviši 500.000,00 kuna. Odobrena potpora isplaćuje se u dva dijela, uz 60 % avnasa odmah po zaključenju Ugovora.

Za pravdanje cjelokupne investicije priznaju se računi i bankovne transakcije opravdanih/prihvatljivih troškova koji su nastali tijekom 2014. i 2015. godine.


0.03.2015. / EU fondovi

Još samo trinaest dana za odluku o prijavi projekta u okviru mjera 4.1 i 4.2.? / Procedura skratila vrijeme za reakciju poljoprivrednika

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjera 4.1. i 4.2. Programa ruralnog razvoja je 10.travanj 2015. To znači da poljoprivrednici imaju još točno mjesec dana za prijavu projekata. No, je li to stvarno tako?

Vremenski zahtjevna procedura

Sukladno Pravilniku, prijavitelji koji nisu obveznici provedbe postupka javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi, dužni su za svako pribavljanje ponuda za pojedinu nabavu objaviti Poziv na dostavu ponuda i to 14 dana prije podnošenja Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu. Ako to ne učine, u suprotnom im se taj trošak neće priznati.

Međutim, prije nego što se Poziv na dostavu ponuda objavi, važno je napraviti istraživanje tržišta i napraviti tehničku specifikaciju mehanizacije, opreme i usluga koje su predmet nabave. Taj postupak traje dva-tri dana, a možda i duže, ako su u pitanju građevinski radovi. Ako od preostalih mjesec dana za prijavu projekta oduzmemo četrnaest za objavu poziva i tri za tehničke specifikacije, za odluku o prijavi ustvari ostaje nešto više od desetak dana.

Poslovni plan

Vremenski intenzivna je i izrada poslovnog plana za potpore koje iznose više od 200.000 kuna, pa taj posao treba započeti na vrijeme. Osim toga, svaki je prijavitelj obavezan upisati se u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. S obzirom na informacije kojima raspolažemo, za to će Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, koja izdaje odobrenja, biti potrebno također tjedan dana, a možda i koji dan više.

Kad se sve zajedno uzme u obzir, poljoprivrednici, potencijalni prijavitelji, ustvari nemaju više puno vremena za odluku o prijavi svojih projekata. Ukoliko žele sa zdravim komforom ući u pripremu, zadnji je trenutak za to.


20.02.2015. / EU fondovi

Više od 4 milijarde kuna potpora poduzetnicima

Vlada je jučer usvojila Program poticanja poduzetništva i obrta - Poduzenički impuls 2015. vrijedan 4,37 milijardi kuna. Ovogodišnji program namijenjen razvoju i povećanju konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzetnika najvredniji je i dvostruko veći od svih dosadašnjih Poduzetničkih impulsa zajedno u razdoblju 2012-2014.

Najniža potpora unutar programa Poduzetnički impuls iznosi 10 tisuća kuna, a najveća 15 milijuna kuna. Očekuje se da će biti podijeljeno 1.300 potpora. Poduzetnički impuls 2015 provodi se u tri osnovna programa: Mikro i malo poduzetništvo i obrt (119.000.000 kn) / Sredstva iz fondova EU (3.884.000.000 kn) / Lakši pristup financiranju (370.000.000 kn).

33 potprograma/natječaja

Program za mikro i malo poduzetništvo i obrt usmjeren je jačanju konkurentnosti prerađivačke industrije i uslužnih djelatnosti te istraživanju i razvoju, poduzetničkom okruženju i promociji. Drugo programsko područje podrazumijeva sredstva iz fondova EU, u okviru kojih su na raspolaganju sredstva namijenjena proizvodnji, turizmu, poduzetničkoj infrastrukturi, informatizaciji proizvoda te povećanju kvalitete proizvoda. Kroz treći program "Lakši pristup financiranju" poduzetnicima i obrtnicima biti će omogućeni jeftiniji krediti, mikrokrediti i kreditna jamstva"

Jamstva poduzetnicima

Ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras na konferenciji za medije naglasio je da se radi o setu mjera koji pomaže da se u Hrvatskoj lakše posluje. Pojasnio je da se njime potiče poduzetništvo i obrt kroz dodjelu bespovratnih sredstava Europske unije, kao i lakši pristup financiranju, odnosno jednostavnije i jeftinije kreditiranje te jamstva koja poduzetnicima omogućavaju dobivanje kredita uz manje opterećenje hipotekama. Ovim programom također se potiče internacionalizacija poslovanja, odnosno nastupi poduzetnika na sajmovima.

Za sve ostale informacije i savjete o učinkovitom korištenju potpora, njihovoj usklađenosti sa vašim poslovnim strategijama i planovima te izradu projekata, stojimo na raspolaganju.

Novi krediti HBOR-a kao potpora korištenju EU fondova / Kamata za EU projekte od 3% naviše

Ovim programima kreditirat će se projekti i privatnog i javnog sektora, regionalnog i ruralnog razvoja, socijalnog fonda, ribarstva i vinske omotnice koji se sufinanciraju sredstvima EU fondova. Krediti će se odobravati izravno i putem poslovnih banaka s rokom otplate do 15 godina, ovisno o programu, uz kamatnu stupu već od 3%.

Banke kontaktirati prije predaje projekta

HBOR-ovim sredstvima moći će se financirati ukupni troškovi projekta, oni prihvatljivi koji se financiraju kroz EU projekte, ali i oni neprihvatljivi, koji čine dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za bespovratna sredstva. Na ovaj način HBOR će omogućiti zatvaranje cjelokupne financijske konstrukcije potrebne za provedbu projekta. Zahtjev za odobrenje kreditnih sredstava po ovom programu mogu podnijeti svi subjekti koji zadovoljavaju uvjete natječaja u okviru kojeg prijavljuju svoje projekte i to odmah nakon predaje natječajne dokumentacije nadležnom tijelu za provedbu EU fondova. Prethodne konzultacije s bankom su preporučljive.

HBOR izdaje jamstvo za predujam

U okviru ovih programa kreditiranja predviđena je mogućnosti izdavanja bankarske garancije za korištenje predujma iz EU bespovratnih sredstava, i to za investitore koji će podnositi izravni zahtjev za kredit u HBOR i koji će nadležnom tijelu za provedbu EU fondova podnositi zahtjev za isplatu predujma za svoj projekt. HBOR može, na zahtjev takvih investitora, izdati bankarsku garanciju za povrat predujma u korist nadležnog tijela. Zahtjev za izdavanje bankarske garancije s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u HBOR zajedno sa zahtjevom za kredit.

Više o samim programima možete pronaći na http://www.hbor.hr/programi-kreditiranja

Za sve ostale informacije i pripremu projekata stojimo na raspolaganju.


07.02.2015. / EU fondovi

Bespovratne potpore pčelarima, vinarima i maslinarima iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Uz potpore Nacionalnog pčelarskog programa, koje su se zbog velikog broja novih pčelara pokazale nedostatnima, od ovog će tjedna dostupna konačno postati i bespovratna sredstva Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Pčelari mogu graditi i opremati

U okviru ukupno raspoloživih 140 milijuna kuna iz podmjere 4.2. Programa ruralnog razvoja, pčelari mogu financirati svoja ulaganja u preradu, razvoj i marketing pčelinjih proizvoda. To obuhvaća sve one troškove koji nisu prihvatljivi u Pčelarskom programu, a uključuju izgradnju i opremanje objekata i pogona za preradu i pakiranje pčelinjih proizvoda s ukupnom pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, objektima za skladištenje, kušaonicama i prostorom za prodaju, opremom za prihvat, čuvanje, preradu i punjenje meda i pčelinjih proizvoda, opremom za trženje, opremom za marketing i prodaju te mnoge druge troškove.

Vinari mogu saditi nove vinograde

Nakon više godina provedbe IPARD programa, prihvatljivima se smatraju troškovi kupnje zemljišta te podizanja novih nasada za proizvodnju grožđa za vino. Tako vinari mogu ulagati u analizu tla, pripremu terena, nabavu sadnog materijala, konstrukciju nasada te sustave za zaštitu od padalina. Prihvatljivi su i troškovi nabave traktora, poljiprivredne mehanizacije, prateće opreme ali i gospodarskih vozila. Intenzitet potpore doseže i do 90% ukupnih troškova projekta.

I maslinari imaju punu potporu

Uzgajivači maslina i proizvođači maslinovog ulja mogu koristiti bespovratna sredstva za restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti svojih gospodarstava te povećanje dodatne vrijednosti maslinama i proizvodima od maslina. U tom su smislu prihvatljiva su ulaganja i troškovi podizanja novih ili restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada,  građenja i opremanja objekata za preradu maslina i komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, što uključuje najširi spektar opreme, kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme za vlastitu proizvodnju te gospodarska vozila i zemljište. Intenzitet potpore također iznosi maksimalnih 90% ili 3.000.000 EUR.

Za sve ostale informacije i pravovremenu pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.


02.02.2015. / EU fondovi

640 milijuna kuna na raspolaganju poljoprivrednicima

Slijedećih šesdeset dana otvoreni su natječaji za proizvodnju, preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a ulaganja kroz dvije mjere pokrivaju najširi spektar troškova koje poljoprivrednici mogu imati za svoje investicije.

Za što se dodjeljuju bespovratna sredstva?

Poljoprivrednici svojim projektima mogu financirati npr. podizanje novih nasada, gradnju i opremanje svih vrsta objekata za uzgoj životinja, bilja i kultura, objekata za preradu i skladištenje, gradnju upravnih objekata u funkciji osnovne djelatnosti, nabavu traktora, ostale mehanizacije i opreme te gospodarskih vozila te izgradnju sustava za navodnjavanje. Prihvatljivi su troškovi u sektoru prerade mlijeka, mesa, peradarstva, voća i povrća, bilja, cvijeća, maslina te pčelinjih proizvoda. Moguće je financirati izgradnju sustava za obradu otpadnih voda, objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda kao i kupnju zemljišta (do 10% vrijednosti).

Visina bespovratnih potpora do 90% ili 5.000.000 EUR

Sredstva  bespovratne potpore osiguravaju se iz Europskog poljoprirednog fonda za ruralni razvoj. Najniža vrijednost potpore iznosi 5.000 EUR, a najviša 5.000.000 EUR. Osnovni intenzitet potpore je 50% i može se uvećati do 90% u slučaju mladih poljoprivrednika, ekološke proizvodnje ili ulaganja u područja sa prirodnim ograničenjima. Projekti se prijavljuju od 11.02.-10.04.2015.

„Raspisivanjem ovih mjera kreće novi investicijski ciklus u poljoprivredi koji smo dugo najavljivali i za njega se spremali. Pripremili smo natječaje tako da što više ulaganja bude obuhvaćeno te prijavljeno što više projekata koji će potaknuti povećanje proizvodnje, prerade, izgradnju pogona, skladišta, svega onoga što nam nedostaje da budemo konkurentni. Ono što je najvažnije, ovi će projekti pokrenuti novo zapošljavanje.“, istakao je ministar Jakovina.

U razdoblju od 2015-2020, kroz 16 mjera, Hrvatska ima na raspolaganju ukupno 2,4 milijarde EUR za ruralni razvoj, odnosno 332 milijuna eura godišnje.

Za ostale informacije i pomoć pri izradi projekata stojimo vam na raspolaganju.


25.01.2015. / EU fondovi

Do 5 milijuna EUR-a po projektu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Za koji dan se očekuje objava dva natječaja za bespovratna sredstva iz Mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“ Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Putem tih natječaja moći će se financirati širok spektar ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda. Prihvatljivi troškovi između ostalog uključuju ulaganja u:

Podmjera 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“

građenje i opremanje objekata za životinje, građenje i opremanje zatvorenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom, građenje i opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti, opremu za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju i gospodarskih vozila, građenje i opremanje objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturom, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, izgradnju i opremanje novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu, te poboljšanje postojećih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu, izgradnju i opremanje sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva te uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje.

Podmjera 4.2 „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“

građenje i opremanje objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko, građenje i opremanje objekata za klanje, rasjecanje, preradu (mesa, jaja)  te uskladištenje hrane životinjskog podrijetla s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, građenje i opremanje centra (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, građenje i opremanje objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ostalog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje, građenje i opremanje objekata za preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, građenje i opremanje objekata za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, građenje i opremanje objekata za preradu, punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, građenje i opremanje objekata za preradu ostalih poljoprivrednih proizvoda, građenje i opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade, kupnju mehanizacije, gospodarskih vozila, strojeva i opreme, građenje i opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, građenje i opremanje objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom te ulaganje u laboratorij i laboratorijsku opremu na poljoprivrednom gospodarstvu za vlastite potrebe gospodarstva.

Intenzitet potpore iznosi 50%-90% ulaganja, uz maksimalnu potporu od 3.000.000 EUR.

Za ostale informacije i pomoć pri izradi projekata stojimo vam na raspolaganju.


19.01.2015. / EU fondovi

4 milijuna kuna za projekte kontinentalnog turizma

Hrvatska turistička zajednica objavlila je javni poziv za sufinanciranje na projekata turistički nerazvijenim područjima koji pridonose aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, posebice u razdoblju pred i posezone.

Cilj je poziva doprinjeti izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima, (posebice na područjima s oznakom „PPS destinacija“), razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista te općem razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima, posebice u razdoblju pred i posezone.

Korisnici potpora su trgovačka društva, obrti, OPG-i/seljačka domaćinstva registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te javne ustanove.

U smislu ovog poziva, pod turistički nerazvijenim područjem smatraju se područja svih kontinentalnih županija, osim područja Grada Zagreba, te sva naselja s područja ostalih županija, koja na svojem području nemaju izlaz na more

Intenzitet potpore iznosi do 50% ukupnih troškova tj od 50.000 do 200.000,00 kuna.

Sredstva potpore odobravaju se za sljedeće programe:

Biciklizam - potrebna infrastruktura i oprema za bike odmorišta, bike servisi, bike&bed smještaj i dr. / Aktivni odmor - potrebna infrastruktura i oprema za izletišta, špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovce, igrališta, i dr. / Wellness i zdravlje - izgradnja ili obnova vanjskih bazena tlocrtne površine najmanje 30 m² i unutarnjih bazena tlocrtne površine najmanje 20 m², wellness i drugi rekreacijski sadržaji i dr. / Vino i gastronomija - kušaonice vina i drugih pića i gastro proizvoda, vinotočja, pokretne kuhinje za show cooking i dr. / Razvoj, obnova i podizanje kvalitete smještajne ponude - izgradnja novih ili rekonstrukcija postojećih smještajnih kapaciteta - hotel, hostel, aparthotel, turistički apartmani i pansion / Izgradnja, obnova i opremanje kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta / Uređenje i stavljanje u turističku funkciju javnih sadržaja i turističke infrastrukture - izletišta, vidikovci, promatračnice, poučne pješačke staze, biciklističke, vinske i druge tematske staze, špilje,stijene za penjanje, golf vježbališta, plaže na jezerima, rijekama, šljunčarama, turistički brod, vlak i dr. / Podizanje kvalitete smještajnih objekata i uređenje/izgradnja dodatnih sadržaja uz smještajne objekte - uvođenje sustava za grijanje i/ili hlađenje u smještajne objekte, ugradnja dizala u smještajne objekte, dvorane za sastanke, vanjski bazeni tlocrtne površine najmanje 30 m² i unutarnjih bazena tlocrtne površine najmanje 20 m², dodatni sadržaji uz bazene, bazeni za djecu, wellness ponuda, whirlpool, solarij, sauna, sportsko-rekreacijski i zabavni sadržaji, prostori za tematska i zabavna događanja, prostori za beauty programe, fitness/vježbe i holističke programe, igraonice i sadržaji za djecu, sadržaji za održavanje poslovnih sastanaka i konferencija, sadržaji i/ili elementi pristupačnosti za osobe s invaliditetom i dr.

Rok za podnošenje kandidatura je 27. veljače 2015. godine.

Za ostale informacije i pomoć pri izradi projekta stojimo vam na raspolaganju.


17.01.2015. / EU fondovi

Za primjenu ICT tehnologija, na raspolaganju 18,4 milijuna EUR

Jučer, 16.siječnja, uručena su 24 ugovora o korištenju bespovratnih sredstava, poduzetnicima koji su prijavili svoje projekte na natječaj „Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa“. Pomoć je dobilo najviše proizvodnih tvrtki, no također i arhitektonski ured, turistička agencija, poliklinika, građevinska tvrtka, pilana, nautičke, turističke i ostale uslužne tvrtke. Ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava iznosi 16,2 milijuna EUR.

Potrošeno je tek pola sredstava

Preostalo je još 18,4 milijuna EUR, a poziv je otvoren do 30. lipnja 2015. godine tj do iskorištenja sredstava. Financiraju se aktivnosti kojima je cilj razvoj i/ili korištenje ICT tehnologija u poslovanju. Proizvodni sektori, maloprodaja ili veleprodaja, telekomunikacije i druge grane mogu nabaviti hardware i software te prijaviti svoje projekte uvođenja npr. CRM, ERP, DMS, EPM, CAD, CAM ili IDM rješenja. Visina pojedinačne potpore iznosi od 150.000 do 750.000 kuna tj minimalno 70% vrijednosti ulaganja.

Ministar Maras ističe da će sredstva iz ovoga programa poduzetnicima znatno olakšati poslovanje: „Da bi bili konkurentni na današnjem zahtjevnom tržištu, poduzetnici moraju optimizirati svoje poslovanje, a malim i srednjim poduzetnicima upravo primjena modernih tehnologija uvelike može povećati efikasnost.  Natječaj je još u tijeku, stoga još jednom pozivam poduzetnike da se uključe i iskoriste ovu priliku da uvedu napredne e-poslovne modele u svoje tvrtke“, kazao je ministar Maras.

Riječ je o natječaju kojim se potiče razvoj, rast i konkurentnost mikro, malih i srednjih poduzetnika, kroz informatizaciju njihovih poslovnih procesa. Bespovratna sredstva dolaze iz strukturnih fondova, točnije Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.

Za informacije i pomoć pri izradi projekta iz spomenutog natječaja, stojimo na raspolaganju.


19.11.2014. / EU fondovi

Objavljeni su natječaji iz "Vinske omotnice" / Rok za prijavu 30 dana

Nacionalni program pomoći sektoru vina, tzv. "Vinska omotnica", opet je otvorena i dostupna za prijave do 19.12.2014. To je prilika za sve one koji su propustili priliku u prvom dijelu godine. Prema najavama, objavljena su dva javna natječaja, za mjeru “Investicija u vinarije i marketing vina“ te „Restrukturiranje i konverzija vinograda“.

Za dodjelu bespovratnih poticaja mogu se prijaviti svi vinari i vinogradari koji su upisani u Vinogradarski registar, mikro, mala, srednja te velika poduzeća iznad 750 zaposlenih. Maksimalna potpora iznosi 50% tj 1.500.000 EUR.Odluka o financiranju projekata donosi se u roku 90 dana od predaje dokumentacije uz mogućnost avansnog plaćanja.

Što se financira?

Praktički sve što vinaru treba. Mjera „Restrukturiranje i konverzija vinograda“ podrazumijeva ulaganja u obnovu postojećihpovršina zasađenih vinogradima, dok se „Investicije u vinarije i marketing vina“ odnose na investiranje u proizvodnju i marketing vina tj izgradnju i unapređenje postojećih proizvodnih sustava, podruma i opreme.

Nakon dosadašnjih natječaja za sve tri mjere iz Vinske omotnice Agencija za plaćanja do sada je izdala 48 Odluka o odobrenju projekata na iznos potpore od 43,4 milijuna kuna te je isplatila više od 10 milijuna kuna korisnicima koji su zatražili isplatu predujma kako bi mogli započeti s investicijom.

Za sve ostale informacije i pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.


10.11.2014. / EU fondovi

Dva natječaja i 70 milijuna EUR poticaja za jedinice lokalne i regionalne samouprave

Najavljujemo natječaje za gradove, općine, javne ustanove i tvrtke koji će biti otvoreni do kraja godine.

1. Podrška stvaranju napredne poslovne infrastrukture i povezanih naprednih poslovnih usluga koje se nude poduzetnicima, kao i poboljšanje kvalitete takvih infrastruktura i usluga - 70 milijuna EUR

ulaganje u postojeću i podrška stvaranju nove napredne poslovne infrastrukture (inkubatori, industrijski parkovi, industrijska područja i logistički centri) i poslovnih usluga koje pružaju i nude odgovarajuće temelje za početak, rast i razvoj MSP / planirane usluge moraju biti usklađene specifičnim potrebama inovativnih MSP-ova, uključujući i start-up-ove

2. Poboljšanje sustava upravljanja zaštite i upravljanja kulturnom baštinom u svrhu razvoja turizma i ostalih gospodarskih djelatnosti - 2 milijuna eura

priprema projekata i planova upravljanja kulturnom baštinom s popratnom dokumentacijom.


10.11.2014. / EU fondovi

Uskoro kreću potpore - preko 200 milijuna EUR za male i srednje poduzetnike !

Na Partnerskim konzultacijama o prijedlogu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ koje je  u Zagrebu organiziralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, ovaj su tjedan najavljena tri natječaja za mala i srednja poduzeća u ukupnoj vrijednosti poticaja od 203 milijuna kuna, koji će biti otvoreni do kraja godine, a najkasnije u siječnju.

Ovo su prvi "pravi" natječaji iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u svom punom sjaju i obimu, sjajna prilika za poduzetnike.

130 milijuna EUR poticaja za proizvodnju, 50 milijuna EUR poticaja za turizam

1. Ulaganja malih i srednjih poduzeća u unapređenje postojećih tehnologija i razvoj novih proizvoda, procesa i usluga - 180 milijuna EUR

uvođenje novih i proširenje postojećih proizvodnih procesa, proizvoda i usluga / razvoj procesa i proizvoda/usluge koji dovode do smanjenja štetnog utjecaja na okoliš / širenje poslovanja, poboljšanje učinkovitosti upravljanja /prilagodba standardima, posebno vezano uz poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjenje štetnog utjecaja na okoliš / razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda te poboljšanje postojećih, koji doprinose razvoju turističkih destinacija

2. Podrška poduzećima za ispunjavanje standarda i certificiranje proizvoda u svrhu povećanja konkurentnosti i pristupa međunarodnim tržištima - 20 milijuna EUR

priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi uključujući troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvodi / podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i certifikata u svrhu pristupa međunarodnim tržištima i povećanja konkurentnosti

3. Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa s ciljem poticanja razvoja, rasta i konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u slabije razvijenim područjima (1.i 2. kategorija indeksa razvijenosti) – 3 milijuna EUR

uvođenje naprednih e-poslovnih modela analizom postojećih poslovnih procesa, njihovim unapređenjem, inovacijom i digitalizacijom / nabava informatičke opreme i software-a / izobrazba zaposlenika

Za sve ostale informacije i pripremu projekata, stojimo vam na raspolaganju.


04.11.2014. / EU fondovi

Objavljeni su novi pravilnici za vinsku omotnicu!

Na osnovu novo objavljenih pravilnika iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018., za koji dan kreće novi natječaj putem kojeg hrvatski vinari i vinogradari koriste bespovratne novčane poticaje tzv. europske Vinske omotnice za povećanje svoje konkurentnosti. Natječaj će biti otvoren mjesec dana.

Nakon dosadašnjih natječaja za sve tri mjere iz Vinske omotnice za potporu je odobreno 48 projekata ukupnog iznosa 43,4 milijuna kuna, uz isplatu više od 10 milijuna kuna predujma kako bi korisnici mogli započeti s investicijom.

Podsjetimo, cilj ovog programa i bespovratnih poticaja je povećanje konkurentnosti naših vinara kroz tri mjere u okviru projekata restrukturiranja i konverzije vinograda, izgradnje i opremanje vinarija te projekte marketinga i promocije vina. Za dodjelu bespovratnih sredstava mogu se prijaviti vinari i vinogradari koji su upisani u Vinogradarski registar. Najveći iznos potpore iznosi 1.500.000 EUR, ovisno o mjeri, tj. 50%-80% ukupno prihvatljivih troškova.

Za sve informacije, upite i ponude oko pripreme projekata, slobodno nam se javite.


03.11.2014. / EU fondovi

Isplaćeno više od 16 milijuna kuna potpora pčelarima

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je 16.032.858,38 kuna poticaja na račune 1.346 korisnika potpora u pčelarstvu za 2014. godinu.

Poticaji hrvatskim pčelarima upisanim u Evidenciju pčelara i pčelinjaka bili su dostupni u okviru šest mjera koje se provode prema Nacionalnom pčelarskom programu, a čiji je cilj stvaranje uvjeta za bolji položaj pčelarstva u RH te stvaranje osnove za povećanje konkurentnosti u pčelarskom sektoru. Tako će biti i slijedeće godine.

Pčelarima potpora i kroz mjere Programa ruralnog razvoja

Dodatno, pčelari će za svoje projekte kroz mjere Programa ruralnog razvoja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj moći financirati ulaganja koja nisu dozvoljena u Nacionalnom pčelarskom programu. Bespovratna sredstva i poticaji tako će se dodjeljivati za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda vezanih uz med i pčelarstvo. Uz to, financirati će se i poticati mlade na osnivanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji se bave pčelarstvom.

Za sve ostale informacije i pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.


02.11.2014. / EU fondovi

Izgradnja i rekonstrukcija domova za starije kroz EU fondove

Bespovratno financiranje izgradnje, dogradnje ili rekonstrukcije domova za starije i nemoćne na području cijele Hrvatske**, biti će moguće u periodu 2014-2020. No, u kojem obliku i obimu još se ne zna, jer sudbinu projekata iz domene domova za starije i nemoćne određuju operativni programi čija je izrada još uvijek u tijeku.

Glavne mogućnosti

Program Ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. u okviru mjere 6.2. "Ulaganje u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu" i 6.4. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ predviđa poticaje za izgradnju i jačanje usluga skrbi za starije i nemoćne osobe. Prihvatljivi troškovi investicija obuhvaćaju izgradnju ili poboljšanje nepokretne imovine, kupnju opreme te opće troškove vezane uz investiciju. Intenzitet potpore iznosi do 70 % prihvatljivih troškova tj 3.500 - 200.000 € po korisniku (OPG, obrt, trgovačko društvo ili zadruga). Korisnici ove mjere mogu biti registrirani u urbanom području (uži dio Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka) za ulaganja koja se provode na ruralnom području. Prvi natječaj se očekuje u prvom tromjesečju 2015. godine.

Potpore iz Europskog socijalnog fonda i Europskog fonda za regionalni razvoj također su dijelom usmjerene na problematiku domova za starije i nemoćne te ulaganja u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu. No, te će potpore i poticaji većinom biti usmjereni jačanju deinstitucionalizacije i pružanju usluga izvan ustanove kao što su pomoć u kući, psihosocijalna rehabilitacija, rane intervencije, dnevna njega, dnevni boravak i druge. Dio troškova za izgradnju nepokretne imovine neophodne za uvođenje takvih usluga koje potiču izlaz iz institucija (kuhinja, dvorane, vozila, ...) vjerojatno će biti priznati kao prihvatljivi. Natječaji se očekuju početkom godine.

Inovacije u uslugama skrbi za starije i nemoćne

Dakle, osim klasičnog pristupa udomljavanja starijih i nemoćnih osoba, kroz projekte će se financirati uvođenje novih, alternativnih oblika skrbi koji su u skladu sa vladinim programom deinstitucionalizacije i širenja mreže socijalnih usluga u zajednici, a prema smjernicama EU. Stoga vrijedi razmisliti o nestandardnim ali itekako korisnim socijalnim aktivnostima koje će nerijetko biti obvavezne u projektima koji se tiču domova za starije i nemoćne.

** - osim užeg dijela Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka.


20.10.2014. / EU fondovi

Vinska omotnica - prosječna potpora 900.000 kuna po korisniku

Agencija za plaćanja isplatila je više od 10 milijuna kuna poticaja na račune prvih osam korisnika kojima su odobreni projekti iz Vinske omotnice, a koji su zatražili isplatu predujma kako bi mogli započeti s investicijom.

Nakon dosadašnjih natječaja za sve tri mjere iz Vinske omotnice Agencija za plaćanja do sad je izdala 48 Odluka o odobrenju projekata na iznos potpore od 43,4 milijuna kuna.

U tijeku je natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava  za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja, a do kraja mjeseca raspisat će se natječaji i za druge dvije mjere.

Podsjetimo, nacionalni program pomoći sektoru vina petogodišnji je program u kojem je osigurano 57 milijuna eura za razvoj hrvatskog vinarstva i vinogradarstva iz tzv.europske Vinske omotnice. Cilj ovog programa je povećanje konkurentnosti naših vinara kroz tri mjere u okviru projekata restrukturiranja i konverzije vinograda, izgradnje i opremanje vinarija te projekte marketinga i promocije vina. Za dodjelu bespovratnih sredstava mogu se prijaviti vinari i vinogradari koji su upisani u Vinogradarski registar. Najmanji iznos potpore je 3.000 eura, a najveći 750.000 eura, ovisno o mjeri, a za završene projekte Agencija za plaćanja u poljoprivredi isplaćuje od 50% - 80% ukupno prihvatljivih troškova.


10.09.2014. / EU fondovi

Do sada odobreno preko miliijardu kuna iz IPARD-a

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do sada je isplatila 400 milijuna kuna za 270 završenih IPARD projekata. U provedbi je još 421 projekt, a ukupna vrijednost potpora prelazi 1,1 milijardu kuna.

Najviše za ruralni turizam

Najbrojniji projekti odnose se na sektor ruralnog turizma te sektor voća i povrća, a najviše projekata dolazi iz Istarske i Osječko-baranjske županije.

Iz Europskog fonda za ruralni razvoj ubuduće deset puta više novca

Sufinanciranje razvojnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju ubuduće će biti moguće iz Europskog fonda za ruralni razvoj) koji će hrvatskim poljoprivrednicima pružiti još i više mogućnosti od IPARD programa i deset puta više novca za razvoj njihova poslovanja te općenito za bolju kvalitetu života u ruralnom prostoru.


09.09.2014. / EU fondovi

Vinari, jeste li spremni za potpore? Natječaj za desetak dana !

Nacionalni program pomoći sektoru vina, tzv. vinska omotnica, biti će opet otvorena i dostupna za prijave tijekom listopada. To je prilika za sve one koji su propustili priliku u prvom dijelu godine.

Podsjećamo, individualne potpore se ostvaruju prijavom projekata u jednoj od tri mjere i iznose 3.000 - 1.5000.000 EUR. Korisnici moraju biti upisani u Vinogradarski registar. Odluka o financiranju projekata donosi se u roku 90 dana od predaje dokumentacije uz mogućnost avansnog plaćanja.

Što se financira?

Mjera „Restrukturiranje i konverzija vinograda“ podrazumijeva ulaganja u obnovu postojećih površina zasađenih vinogradima, dok se „Investicije u vinarije i marketing vina“ odnose na investiranje u proizvodnju i marketing vina tj unapređenje postojećih proizvodnih sustava, podruma i opreme. Treća mjera, „Promidžba na tržištima trećih zemalja“, namijenjena je financiranju promidžbe na trećim tržištima i na taj način omogućuje plasman vina izvan zemalja članica EU.

U okviru prvog natječaja, u prvoj polovici ove godine, u sve tri mjere prijavljeni su projekti ukupne vrijednosti preko 100 milijuna kuna. a dosad je odobreno oko 50 potpora.

Planiranju i izradi projekata treba pristupiti već sada, te vam stojimo na raspolaganju za njihovu izradu.


06.09.2014. / EU fondovi

Objavljeno prvih 155 primatelja bespovratnih sredstava iz programa Horizon 2020

Europska komisija danas je objavila popis prvih 155 malih i srednjih poduzeća koja će primiti sredstva iz novog Instrumenta za MSP-ove vrijednog tri milijarde eura.

Svaki od 155 MSP-ova iz 21 zemlje dobit će 50.000 eura za financiranje studija izvedivosti za svoje projekte, a na raspolaganju su im do tri dana poslovnog savjetovanja. Njihovi se projekti nakon toga mogu razmatrati za daljnju financijsku potporu Komisije u iznosu do 2,5 milijuna eura. Instrument za MSP-ove pokrenut je u okviru Horizon 2020., novog programa EU-a za financiranje istraživanja vrijednoga 80 milijardi eura, kako bi se malim poduzećima pomoglo dovesti inovativne projekte na tržište.

Odaziv na prvi krug odabira bio je odličan i ukupno su pristigla 2662 prijedloga, a neovisni stručnjaci ocijenili su da 317 prijedloga zadovoljava standarde procjene. Njih 49 % odnosno 155 odabrano je za financiranje.

Odabrani MSP-ovi imaju priliku uspjeti u drugoj fazi programa u kojoj podnositelji zahtjeva mogu dobiti od 0,5 do 2,5 milijuna eura za financiranje inovacijskih aktivnosti kao što su demonstracijski projekti, testiranje, pilot-projekti, povećanje i minijaturizacija. Primatelji će izraditi i svoj poslovni plan.

Ukupno bi se u 2014. trebalo financirati oko 645 projekata. Taj će se broj u 2015. povisiti na 670. Poziv na dostavu prijedloga stalno je otvoren, a sljedeći su rokovi za ocjenjivanje 17. prosinca 2014. za 1. fazu te 17. prosinca 2014. za 2. fazu.


06.09.2014. / EU fondovi

Dočekali smo i taj dan....

Ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras, najavio je jučer izmjene u sustavu PDV-a. Promjene su potvrdili premijer Zoran Milanović i ministar financija Boris Lalovac. Mjere kreću od 1. siječnja slijedeće godine.

Uz novinu da mali poduzetnici više neće morati plaćati PDV po ispostavljenoj već po naplaćenoj fakturi, novost je i da se diže i visina godišnjeg prihoda za plaćanje PDV-a po naplati kod obrtnika s dva na tri milijuna kuna prihoda godišnje.

„Konkretno, oko 150 tisuća obrtnika i malih poduzetnika u Hrvatskoj imat će mogućnost odabira kako žele plaćati PDV. U vremenima nelikvidnosti i neplaćanja računa tako neće morati brinuti hoće li zbog plaćanja PDV-a doći u probleme odnosno blokadu ili stečaj“, izjavio je Maras u novinarima u Ludbregu, gdje je sudjelovao na okruglom stolu u organizaciji Poslovnog tjednika.

Uz to, premijer Milanović i ministar Lalovac na konferenciji za novinare u Vladi najavili su i izmjene poreza na dohodak kojima bi se iznos osobnog odbitka povećao s 2.200 na 2.600 kuna, a prag za oporezivanje najvišom stopom od 40 posto bi se povećao na 13.200 kuna sa sadašnjih 8.800 kuna.


01.09.2014. / EU fondovi

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj dodatnih 10 milijuna kuna za ICT projekte

Ukupan iznos sredstava za financiranje primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija za poboljšanje poslovnih procesa povećan je za preko 10 milijuna kuna, a Ministarstvo poduzetništva i obrta započelo je ponovno zaprimanje projektnih prijava od 01. rujna 2014. godine.

Potpore iznose maksimalnih 100.000 EUR po projektu, a financiraju se aktivnosti malih i srednjih poduzeća kojima je cilj razvoj i/ili korištenje ICT tehnologija u poslovanju. Proizvodni sektori, maloprodaja ili veleprodaja, telekomunikacije i druge grane mogu nabaviti hardware i software te prijaviti svoje projekte uvođenja npr. CRM, ERP, DMS, EPM, CAD, CAM ili IDM rješenja. Svi oni koji razvijaju softver, projektiraju, izvode ili koriste složene IT sustave temeljene na naprednim tehnologijama mogu imati koristi od ovog natječaja, kao korisnici ili kao njihovi dobavljači.

Do iskorištenja sredstava

Ovaj EU natječaj otvoren je do iskorištenja preostalih sredstava tj po principu „first come-first serve“. Tako će projekti koji budu predani prije imati veću šansu za sufinanciranje koje iznosi do 85% projekta.

U cilju dizajna i pripreme projekata slobodno nam se obratite, kako biste na vrijeme i kvalitetno pristupili prijavi i zatražili bespovratnu potporu.


21.08.2014. / EU fondovi

5 milijuna EUR za proizvodne investicije iz Europskog fonda za ribarstvo

Predmet potpore su ulaganja u komercijalnu proizvodnju akvatičnih organizama namijenjenih prehrani ljudi, s ciljem povećanja proizvodnje i jačanja konkurentnosti i održivosti akvakulture. Navedena mjera obuhvaća uzgoj riba i školjkaša u moru i slatkim vodama, a korisnici su pravne i fizičke osobe ovlaštenici povlastice za morsku i slatkovodnu akvakulturu.

Koliko i što se financira

Javna potpora u ovom natječaju iznosi 60% sveukupnih prihvatljivih troškova projekta. Ukupna sredstva javne potpore dostupna ovim natječajem iznose 5.010.000 EUR, a najviši iznos potpore po korisniku iznosi 1.000.000 EUR.

Prihvatljiva ulaganja su:

- ulaganja u izgradnju, opremanje i rekonstrukciju mrjestilišta/uzgajališta;
- ulaganja u opremanje mrjestilišta/uzgajališta;
- ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje skladišnih prostora;
- ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata za maloprodaju;
- ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje vodnih građevina;
- ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje otpremnih centara i centara za pročišćavanje školjkaša;
- ulaganja u kupnju i opremanje specijaliziranih vozila, servisnih plovila, teglenica, plutajućih objekata, pontona ili kupnju radnih strojeva neophodnih za rad i održavanje uzgajališta;
- ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada mrjestilišta i uzgajališta,
- ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje kvalitete proizvodnje na mrjestilištima i uzgajalištima isključivo u svrhu akvakulture;
- ulaganja u kupnju, izgradnju ili postavljanje opreme i sustava fizičke i tehničke zaštite mrjestilišta/uzgajališta od divljih predatora;
- ulaganja u kupnju opreme i sustava za nadzor mrjestilišta/uzgajališta;
- nabavu instrumenata i opreme za praćenje parametara okoliša;
- ulaganja u izgradnju i opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na mrjestilištima/uzgajalištima za vlastite potrebe.

Ciljevi ulaganja

Prihvatljiva ulaganja trebaju podupirati poboljšanje radnih uvjeta, higijene, zdravlja ljudi ili životinja te kakvoće proizvoda, smanjivanje negativnih utjecaja ili povećanje pozitivnih učinaka na okoliš te moraju doprinositi najmanje jednom od sljedećih ciljeva:

- diversifikacija na nove vrste i proizvodnja vrsti s dobrim tržišnim izgledima;
- provedba metoda uzgoja koje bitno smanjuju negativni utjecaj ili povećavaju pozitivan utjecaj na okoliš u usporedbi s uobičajenom praksom u sektoru akvakulture;
- potpora tradicionalnim aktivnostima u akvakulturi koje su važne za očuvanje i razvoj gospodarske i društvene strukture i okoliša;
- potpora za kupovanje opreme namijenjene za zaštitu mrjestilišta i/ili uzgajališta od predatora;
- poboljšanje radnih i sigurnosnih uvjeta radnika u akvakulturi.

Hrvatskoj će do 2020. godine iz Europskog fonda za ribarstvo biti dostupno 300 milijuna EUR. Za sva ostala pitanja oko izrade i prijave vaših projekata stojimo na raspolaganju.


18.08.2014. / EU fondovi

Na jesen kreće oluja natječaja za bespovratna sredstva

Nakon prvih 33 milijuna kuna dodijeljenih malim i srednjim poduzetnicima iz Strukturnih fondova Europske unije, u zadnjem tromjesečju ove godine očekujemo nove natječaje sa višestruko povećanim ukupno dostupnim iznosima potpora u visini preko 260 milijuna EUR.

100 milijuna EUR za poticanje proizvodnje

Uz maksimalne iznose pojedinačnih potpora koji iznose i do 3,5 milijuna EUR, poduzetnicima će biti na raspolaganju 100 milijuna EUR za ulaganja u proizvodnju kao i novih 50 milijuna EUR za ulaganja u turizam. To znači otprilike novih 120 poduzetnika i njihovih projekata koji će biti financirani putem Europskih fondova. Također, najavljeni su natječaji za podršku poduzećima kod standardizacije i certificiranja radi nastupa na stranim tržištima vrijedan 70 milijuna EUR, natječaj za stvaranje poslovne infrastrutkure vrijedan 40 milijuna EUR te natječaj za primjenu ICT tehnologije u manje razvijenim područjima vrijedan 5 milijuna EUR.

Prijave treba pripremiti na vrijeme

Sudeći prema reakciji poduzetnika na zadnje natječaje, ali i na povećane iznose sredstava koji se očekuju, prema našoj slobodnoj procjeni, od deset prijavljenih projekata, dva do tri projekta zasigurno će biti financirani. Ukoliko želite biti među tih 25%, svoje projekte i prijave trebate početi pripremati na vrijeme, te po potrebi angažirati savjetnika kako biste maksimizirali svoje bodove.

U tom smislu, za sve upite i pomoć stojimo na raspolaganju.


16.08.2014. / EU fondovi

Bespovratna sredstva za ruralni razvoj već na jesen

Krajnji rok za usvajanje Programa ruralnog razvoja RH, ali i Programa ostalih zemalja članica, od strane Europske Komisije (EK) je 15.1.2015. Do trenutka konačnog odobrenja, RH će, na vlastiti rizik, započeti s provedbom nekih mjera novog Programa. Prema najavama, prvi će natječaj biti iz Mjere 5. „Obnova poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“.

Obnova dijelova pogođenim poplavama

Osnova za prijavu na taj natječaj biti će dokument o procjeni štete koje je izdalo Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda. Potpore iznose do 100% prihvatljivih troškova, a prihvatljivi troškovi su:

- Obnova poljoprivrednog zemljišta i tla
- Obnova i rekonstrukcija poljoprivrednih gospodarskih objekata i infrastrukture
- Kupnja i sadnja višegodišnjih biljaka te kupnja životinja
- Obnova ili kupnja mehanizacije i opreme za poljprivrednu proizvodnju u visini procjenjene štete

5 milijuna potpore za materijalnu imovinu

Nakon mjere obnove, očekuju nas Mjera 4. „Ulaganje u materijalnu imovinu“, sa svojim podmjerama Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva te Prerada, razvoj i trženje poljoprivrednih proizvoda. To će biti nastavak dosadašnjih IPARD mjera 101 i 103, no uz širi opseg i intenzitet financiranja uz makimalnu potporu od 5 milijuna EUR po projektu. Potom slijedi i objava natječaja iz Mjere 7. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“namijenjene jedinicama regionalne i lokalne samouprave, javnim poduzećima i ustanovama u naseljima do 5.000 stanovnika. Početkom slijedeće godine, nakon usvajanja Programa ruralnog razvoja,  otvrati će se natječaji iz ostalih mjera, uključujući ruralni turizam.


14.08.2014. / EU fondovi

Milijunske potpore vinarima u listopadu

Nacionalni program pomoći sektoru vina u razdoblju od 2014.-2018. iznosi 11,8 milijuna eura godišnje, a vinarima i vinogradarima ta su sredstva dostupna kroz tri mjere. Korisnici moraju biti upisani u Vinogradarski registar te ispunjavati ostale uvjete propisane pravilnicima o njihovoj provedbi. Iznosi potpora kreću se od 3.000 EUR do 1.5000.000 EUR po projektu.

Rezultati prvog natječaja

Mjera „Restrukturiranje i konverzija vinograda“ podrazumijeva ulaganja u obnovu postojećih površina zasađenih vinogradima, dok se „Investicije u vinarije i marketing vina“ odnose na investiranje i marketing vina te unapređenje postojećih imanja, podruma i  opreme. Treća mjera, „Promidžba na tržištima trećih zemalja“, namijenjena je financiranju promidžbe na trećim tržištima i na taj način omogućuje plasman vina izvan zemalja članica EU.

U okviru prvog javnog natječaja, u prvoj polovici ove godine, u sve tri mjere prijavljeno je 85 projekata ukupne vrijednosti preko 100 milijuna kuna. U mjeri „Restrukturiranje i konverzija vinograda“ zaprimljena je 21 prijava, u mjeri „Investicije u vinarije i marketing vina“ zaprimljeno je 58 prijava, a u mjeri „Promidžbe na trećim tržištima“ 6 prijava. Sukladno planu provedbe mjera, natječaji za sve tri navedne mjere biti će ponovo raspisane u listopadu ove godine.

Iskustva korisnika

S obzirom na dosadašnju praksu i ovi će natječaji biti otvoreni dvadesetak dana. Stoga, kako bi vinari na vrijeme predali svoje prijave, planiranju i izradi kvalitetnih projekata treba pristupiti već sada. Citat iz naslova dio je izjave jednog od korisnika bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, a na tragu jedne od mojih kolumni u Poslovnom dnevniku sa naslovom „Dobar se projekt ne može pripremiti za tjedan dana“, a koji jednostavnim i kratkim načinom govori o načinu na koji treba pristupiti prijavama za sufinanciranje. No, o tome opširnije u jednom od slijedećih pisanja.

U međuvremenu, vinarima koji su već sada odlučili prijaviti svoje projekte, stojimo na raspolaganju za izradu njihovih prijava.


10.08.2014. / EU fondovi

Ukupne potpore Poduzetničkog impulsa smanjene za više od 30 milijuna kuna

Nastavno na Odluku o mjerama privremene obustave izvršavanja državnog proračuna RH za 2014. godinudonesenu na 151. sjednici Vlade Republike Hrvatske te Odluku o donošenju Programa potpora subjektima malog gospodarstva za saniranje  posljedica katastrofe na području Vukovarsko - srijemske županijedonesenu na 172. sjednici Vlade Republike Hrvatske, ukupan iznos predviđenih sredstva za provedbu Mjera iz Poduzetničkog impulsa za 2014. godinu djelomično je smanjen.

Jesu li to zaista privremene obustave?

Mjere privremene obustave izvršavanja Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu uvedene su kako bi se u cijelosti usvojile preporuke Vijeća Europske unije u svrhu rješavanja prekomjernog deficita. Jedna od obustava odnosi se na ograničenje iznosa subvencija raspoloživih za ugovaranje i isplatu u okviru Poduzetničkog impulsa (proračunska aktivnost A563119) i iznosi 25.000.000 kuna. Drugo smanjenje potpora iz Poduzetničkog impulsa vezano je uz preraspodjelu i odredbu članka 4. Zakona o saniranju posljedica katastrofe na područjuVukovarsko-srijemske županije i iznosi 6.850.000 kuna.

Daljnje aktivnosti

U međuvremenu je dodijeljeno još desetak potpora za mjere A1 i B1, a postupak dodjele bespovratnih potpora traje do iskorištenja sredstava. Svi poduzetnici koji su dosad financirani, svoje su projekte predali prvi dan prijave.


15.05.2014. / EU fondovi

Besplatne savjetodavne usluge

SMEPASS II projekt je Europske unije čiji je cilj jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Pomoć poduzetnicima, koju pružaju domaći i strani konzultanti, dostupna u okviru ovog projekta potpuno je besplatna.

Sukladno osiguranim sredstvima, besplatne savjetodavne usluge iz područja marketinga i osiguranja kvalitete rezervirane su za 150 poduzetnika koji se prijave i iskažu svoj interes do 23. svibnja 2014. Odabir između prijavljenih tvrtki temelji se na objektivnim i transparentnim kriterijima.

Više informacija potražite na www.smepass2.eu


14.05.2014. / EU fondovi

Do 2 milijuna kuna za strojeve i opremu

Ministarstvo gospodarstva objavilo je natječaj za prijavu projekata u okviru Operativnog programa regionalnih potpora. Natječaj ima za cilj potaknuti poduzetnike na ulaganje u proširenje ili modernizaciju postojećih proizvodnih kapaciteta prema proizvodnji proizvoda veće dodane vrijednosti. U programu je osigurano 132,5 milijuna kuna, a natječaj je otvoren do 11. lipnja 2014.

Korisnici potpore su mali, srednji i veliki poduzetnici koji zapošljavaju najmanje 20 djelatnika, a maksimalna potpora po pojedinom poduzetniku iznosi 2.000.000 kuna ili 60% vrijednosti ulaganja. Poduzetnici koji su dobili sredstva iz prošlogodišnjeg programa ne mogu se  javiti.

Očekuje se između 120 i 150 potpora u prosječnom iznosu od milijun kuna, a isplata sredstava biti će već u srpnju.

Za sve informacije, upite i ponude oko pripreme kvalitetne i pravovremene prijave projekata, slobodno nam se javite.


06.02.2014. / EU fondovi

Kad je konkurencija velika, samo najbolji prolaze.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Program poticanja poduzetništva i obrta – „Poduzetnički impuls 2014“ koji ove godine ima četiri programska prioriteta. Jedan od njih je "Sustav bespovratnih potpora za poduzetnike" u vijednosti 414 miljuna kuna.

Objava javnog poziva očekuje se ovih dana, a zaprimanje projektnih prijava kreće 1. travnja. Intenzitet potpore iznosi do 75% vrijednosti projekta ili maksimalno 1.400.000 kn. Sveukupno, očekuje se više od 1.200 dodijeljenih potpora, a u nekim će mjerama broj prijava doseći i do 10 puta više od broja koji će biti odabran za financiranje.

Trajanje javnog poziva je do iskorištenja sredstava.

Za sve informacije, upite i ponude oko pripreme kvalitetne i pravovremene prijave projekata, slobodno nam se javite.


27.01.2014. / EU fondovi

U veljači milijarda kuna bespovratnih sredstava za poduzetnike !

Podrška poslovanju, najavljeni Program poticanja poduzetništva i obrta - Poduzetnički impuls 2014., u veljači će ugledati svjetlo dana. Prema našim saznanjima, ukupni iznos bespovratnih sredstava biti će veći nego što je bio ukupno za 2012. i 2013. godinu! To znači da će poduzetnicima biti na raspolaganju preko milijardu i sto milijuna kuna raznih potpora za njihove projekte i ulaganja.

Sustav potpora s mjerama - tko se može prijaviti?

Ovisno o Mjerama, prijaviti se mogu gotovo svi subjekti malog gospodarstva koji pozitivno posluju i imaju više od jednog zaposlenog, osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tehnološki parkovi, inkubatori i poduzetnički centri, obrazovne insitucije i asocijacije poduzetnika, obrtnika i zadrugara.

Koliki su iznosi pojedinačnih potpora?

Imajući na umu izdašnost ovogodišnjeg Poduzetničkog impulsa, za očekivati je da potpore za mikro poduzetnike i obrte do devet zaposlenih iznose do 250.000 kuna, a za one sa više zaposlenih i do 1.500.000 kuna.

Što se može financirati?

Prihvatljive projektne aktivnosti uključuju: Ulaganja u unaprjeđenje poslovanja / Ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje / Ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga / Ulaganja za izlazak na nova tržišta / Ulaganja u razvoj i nabavu novih tehnologija koje dovode do unaprjeđenja proizvodnje i stvaranja nove vrijednosti / Ulaganja u povećanje proizvodnih kapaciteta / Ulaganja u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju / Razvoj računalne opreme, sustava i programskih rješenja / Razvojna istraživanja za stvaranje novog proizvoda, poslovnog modela, usluge i/ili procesa / Primjena znanja u proizvodnim procesima / Upravljanje i zaštita intelektualnog i industrijskog vlasništva / Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete / Marketinške aktivnosti / Stručno osposobljavanje i obrazovanje / Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog/proizvodnog prostora

Kako se ocjenjuju projekti?

Projekti se ocjenjuju prema unaprijed određenim kriterijima, uzimajući između ostalog u obzir financijske i operativne kapacitete poduzetnika, relevantnost i važnost projekta, metodologiju, održivost, troškove i proračun aktivnosti te druge pokazatelje i poveznice. Samo dobro ocjenjeni projekti, koji prijeđu bodovni prag, biti će financirani.

Kada prijaviti projekt? Kakve su šanse dobiti potporu?

Kao i prošle godine, natječaji će biti otvoreni do iskorištenja sredstava, tj po principu „first come-first serve“. Dakle, oni koji projekte prijave prvi, imat će više šanse da budu ocjenjeni kao prihvatljivi za financiranje. Kako vrijeme teče, sve je više prijava, a sve manje novaca, pa se šanse smanjuju. Dakle, tko prvi, njegova djevojka.

Za ponude i upite stojimo na raspolaganju.


20.01.2014. / EU fondovi

51 milijun kuna za sufinanciranje projekata lokalne zajednice

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2014. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti ispod 100 % prosjeka Republike Hrvatske. Svaka JLRS može prijaviti najviše tri projekta. Prihvatljivi objekti: objekti javne namjene, komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture u vlasništvu JLRS te objekti u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači JLRS, a koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici: dječji vrtići, škole, kulturni centri i domovi kulture, ostale javne ustanove, institucije socijalne i zdravstvene skrbi, knjižnice i čitaonice i sl. Prihvatljive aktivnosti: radovi na nastavku i završetku projekata, obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji objekata za koje je već pripremljena prostorno-planska i projektno tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti, a čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih, socijalnih i gospodarskih usluga. Prihvatljivo trajanje projekta: prihvatljivi su projekti/aktivnosti na projektu koje se provode u 2014. godini. Rok za završetak svih aktivnosti korisnika na projektu, uključujući dostavu Završnog izvješća je 31. ožujka 2015. Maksimalni prihvatljivi iznos sufinanciranja: ukupna vrijednost iznosa sufinanciranja od strane Ministarstva za jednog podnositelja može iznositi maksimalno 2.000.000,00 kuna tj maksimalnih 90% ukupnih troškova projekta. Postupak ocjenjivanja zahtjeva: bodovanje će se obaviti u skladu sa objavljenim kriterijima. Prednost će dobiti oni projekti koji potiču energetsku učinkovitost i utječu na energetsku neovisnost, te oni koji slijede prioritete županijske razvojne strategije na određenom području, daju važan doprinos održivosti lokalne zajednice u od šireg su regionalnog značaja. Rok za podnošenje zahtjeva: 10. veljače 2014.

Pozivaju se sve zainteresirane prihvatljive JLRS, koje imaju potrebe za finaliziranjem svojih zahtjeva, da nam se jave, kako bismo pomogli kod procjene njihovih projektnih prijava te dali savjete i preporuke kako maksimizirati bodove i omogućili održiv razvoj njihove lokalne zajednice.

Privremeno sniženje cijena usluga za 15%

Radi ostvarenja ciljeva gospodarskog rasta i pozitivnih pomaka u korištenju Strukturnih fondova EU u djelatnostima strateški važnim za gospodarstvo Republike Hrvatske, neophodno je potaknuti investicije i prijave na javne pozive i natječaje za korištenje bespovratnih sredstava EU.

Zbog toga smo odlučili intervenirati i reducirati cijenu izrade studije izvodljivosti i izradu natječajne dokumentacije za prijavu na natječaj Europskog fonda za regionalni razvoj koji se očekuje sredinom ovog mjeseca (oko 15.12.).Cijena izrade studije izvodljivosti i cijena fiksnog dijela izrade natječajne dokumentacije i prijave na natječaj snižena je za 15%.

Ističemo kako je, prema najavama, navedena dokumentacija obavezna.

Za ponude i upite stojimo na raspolaganju.


8 milijardi EUR čeka Hrvatsku

BRUXELLES - Nakon što je Europski parlament u srijedu izglasao zakonodavni paket koji potreban za provedbu kohezijske politike za razdoblje 2014-2020., stvoreni su uvjeti za povlačenje 8,03 milijarde eura iz Kohezijskog i strukturnih fondova.

„Hrvatska ne kasni ni u jednom segmentu izrade strategija i operativnih programa koji su potrebni za povlačenje sredstava iz kohezijske politike EU-a. Odrađujemo taj posao paralelno sa drugim zemljama, iako u ovih godinu i pol ili dvije moramo napraviti dvostruki posao, to jest dokumente za drugu polovicu 2013. i dokumente za sedmogodišnje razdoblje 2014-202, što je golemi posao“ - izjavio je u Bruxellesu potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić.

"Sada je u tijeku postupak reakreditacije sustava, što je uvjet za isplatu predujma od 150 milijuna eura. Postupak reakreditacije sustava je dosta složen posao, ali unatoč tome može biti završen za nekoliko mjeseci“, rekao je Grčić, podsjećajući da je proces akreditacije za pretpristupne instrumente trajao dvije godine.

Grčić je rekao da će Hrvatska na proljeće predati Komisiji završnu verziju partnerskog sporazuma, ključnog dokumenta za povlačenje europskih sredstava 2014-2020 na temelju kojega se rade operativni programi.

Buduće korisnike stoga savjetujemo da prate natječaje, čitaju i traže informacije o mogućnostima financiranja, ali i da pripremaju svoja ulaganja bez obzira na EU fondove. Jer, oni služe samo zato da bi se ionako planirane i izvjesne projekte financiralo na jeftiniji način.

Besplatne savjetodavne usluge malom i srednjem poduzetništvu

SMEPASS 2 projekt je Europske unije čiji je cilj jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva (MSP) u Republici Hrvatskoj.

SMEPASS 2 trajat će dvije godine i pružat će besplatne savjetodavne usluge u upravljanju kvalitetom te razvoju marketinga i novih priozvoda za 150 tvrtki malog i srednjeg poduzetništva. Na taj će se način odabranim tvrtkama, do 250 zaposlenih, dati podrška u očuvanju domaćeg tržišta i osvajanju novih. Stručnjaci projekta SMEPASS II dolazit će u odabrane tvrtke i pružati usluge u njihovim poslovnim prostorima.

Poziv za izbor prvih 50 poduzeća upravo je objavljen i savjetujemo vam da se što prije prijavite. Za prijavu je potrebno registrirati se na internet stranici projekta. Obrazac za prijavu je jednostavan. Drugi i treći poziv biti će objavljeni u lipnju i prosincu 2014. godine. Sretno.

Više informacija i obrazac za prijavu možete pronaći na službenoj stranici projekta .

Jedinice lokalne samouprave aktivnije kreću u financiranje kroz EU fondove?!

Stupanjem u članstvo EU, jedinice lokalne i regionalne samouprave imaju pravo korištenja Strukturnih i Kohezijskog fonda, a u odnosu na dosadašnju pretpristupnu praksu, mogućnosti za financiranje su višestruko opširnije i izdašnije. Da bi se povećala iskorištenost dostupnih EU sredstava, putem javnih poziva stvaraju se zalihe projekata sa visokom razinom pripremljenosti, spremnih za sufinanciranje. Visoka razina pripremljenosti podrazumijeva dostupnost svih potrebnih dokumenata, što uz osnovnu prijavnu dokumentaciju (koja je određena natječajem), uključuje i dokumente koji se dodatno boduju, a bez kojih projekt neće moći dobiti zeleno svjetlo. Jedan od tih je i studija (pred)izvodljivosti.

Važnost studije izvodljivosti

Najveći izazov u pripremi projekata iz domene znanosti, kulture, obrazovanja, prometa, vodoopskrbe i odvodnje, gospodarenja otpadom i ostalih infrastrukturnih ulaganja, je izrada studije izvodljivosti. U  toj se studiji precizno i po propisanoj metodologiji analiziraju i suprotstavljaju sve koristi i troškovi projekta te se na taj način pokazuje opravdanost  za njegovo financiranje iz EU fondova. Studijom se ukazuje i na utjecaj faktora rizika, te stupnja EU financiranja na održivost projekta. Izrada studije izvodljivosti zahtjevan je zadatak kojega u pravilu obavljaju vanjski konzultanti s odgovarajućim iskustvom i specijalističkim znanjima. Studiju izvodljivosti potrebno je uskladiti i povezati sa ostalim dokumentima i dijelovima prijave, te samo tako pripremljena dokumentacija jamči veću šansu za uspjeh kod prijave projekta.

Još nije kasno za prijave

U sklopu već spomenutih javnih poziva, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta do kraja ove godine zaprima prijave projektnih prijedloga čija će se provedba financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Prihvatljive aktivnosti su: izvođenje i nadzor radova / izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija ili modernizacija nove istraživačke ili odgojno-obrazovne infrastrukture / nabava opreme / edukacija (kako bi se povećalo učinkovito korištenje novih objekata). Prijaviti se mogu javna tijela (ministarstva i državne agencije), lokalna i regionalna samouprava, institucije RH koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, sveučilišta, veleučilišta i visoke škole, znanstveno-tehnološki parkovi, osnovnoškolske i srednjoškolske te predškolske ustanove.

Dakle, ako želite izgraditi bazen ili javni sportski kompleks, obnoviti školu, modernizirati sustav vrtića ili pak rekonstruirati i dograditi dio fakulteta, ovo je prilika za Vas, a za pomoć kod pripreme projektne dokumentacije te izrade studije izvodljivosti, slobodno nam se javite.


Još jedan uspjeh našeg konzultantskog tima / Ramtech dobio bespovratna sredstva

IPA IIIC RamtechNa natječaj „Potpora jačanju konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva“ zaprimljeno je gotovo 1.000 projekata. Među najbolje ocjenjenima je projekt "Recycled Roads" poduzeća Ramtech d.o.o., koji je svoju investiciju vrijednu 275.496 EUR predstavio na svečanoj dodjeli u Ministarstvu poduzetništva i obrta. Taj je projekt pripremljen od strane naših konzultanata, što je još jedan dokaz stručnosti i kvalitete posla kojeg obavljamo za naše klijente.

Poslovnu ideju treba znati predstaviti

"Ovaj ugovor o bespovratnom financiranju, prije svega, smatramo nagradom za dugogodišnji rad na području tehnologije recikliranja kolničkih konstrukcija prometnica. Korištenjem inovacija u reciklaži cesta koje ćemo usavršiti i komercijalizirati unutar ovog projekta, dodatno ćemo unaprijediti naša znanja i tehnike, te će ista biti na raspolaganju struci na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini. Posebno pohvaljujem naše konzultante iz EUfondovi.hr koji su iz ovog potentnog projekta izvukli najbolje te na pravi način dizajnirali i demonstrirali našu poslovnu ideju i kapacitete za provođenje ovog projekta" - rekao je Tomislav Šafran, direktor poduzeća Ramtech d.o.o.

Gore na slici (s lijeva na desno): Tomislav Šafran, Dražen Pros (zamjenik ministra poduzetništva i obrta), Mladen Fistrić (voditelj projekta) i Robert Ravenšćak (konzultant/EUfondovi.hr).

7 razloga zašto se prijaviti na "Poduzetnički impuls" ?

Sustavom poticanja poduzetništva i obrta  - Poduzetnički impuls 2013, osigurano je 186 milijuna kuna bespovratne pomoći malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima. Natječaji su upravo otvoreni, a mi Vam skrećemo pozornost na razloge zbog kojih se što prije trebate prijaviti:

1. novi sustav potpora i stimulacija

2. prosječni iznos potpore dvostruko je veći nego prošle godine (do 1.400.000 kn)

3. svi projekti ocijenjeni sa 80 i više bodova dobiti će punu traženu potporu (do 1.400.000 kn)

4. natječaji su otvoreni do iskorištenja sredstava; tko se prije prijavi, ima veće šanse dobiti potporu; „first come, first serve“; „tko prvi njegova djevojka“

5. ukoliko projekt bude odbijen, prijavitelj može ponovo prijaviti ispravljeni projekt; preporuka – što prije prijaviti projekt

6. 30% dodatnih bodova dobivaju žene poduzetnice, osobe s invaliditetom, prijavitelji s potpomognutog područja te pripadnici romske nacionalne zajednice

7. poduzetnici i njihovi projekti koji dobiju potporu, imat će dragocjenu referencu za buduće natječaje iz strukturnih fondova EU gdje će potpore biti višetruko veće, a projekti ponešto složeniji i zahtjevniji

Kako biste maksimizirali mogućnost dobivanja potpore, pisanje projektnog prijedloga,  pripremu poslovnog plana i vremenskog okvira sa učinkom na rezultate poslovanja treba prepustiti konzultantu. Jer, u ukupnom broju zaprimljenih prijava za prošlogodišnji „Poduzetnički impuls“, čak 49% nije zadovoljilo podnesenom dokumentacijom i nije bilo u skladu sa utvrđenim uvjetima i kriterijima natječaja!

Za sve informacije o dizajnu projekta i izradi projektne dokumentacije slobodno se javite na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..