eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

operacija.4.1.2 430x268Cilj natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš pravilnim zbrinjavanjem, rukovanjem i skladištenjem stajskog gnojiva kroz uređena gnojišta te povećanje plodnosti tla prema načelima dobre poljoprivredne prakse.

Prihvatljivi korisnici

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje 1 godinu prije predaje projektne prijave
  • proizvođačke organizacije
  • Mladi poljoprivrednici* upisani u Upisnik poljoprivrednika manje od godinu dana u trenutku podnošenja prijave, ali ne nakon objave natječaja

 

Prihvatljivi troškovi

  • Građenje/rekonstrukcija/opremanje prostora za skladištenje stajskog gnoja/digestata
  • Strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva isključivo za vlastite potrebe
  • opći troškovi (usluge arhitekata, inženjera i konzultanata)

*Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu:

- nema više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti),

- posjeduje stručna znanja i vještine

- po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe na istom gospodarstvu po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu.

Mladi poljoprivrednik je i pravna osoba - trgovačko društvo kod koje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu odgovorna osoba trgovačkog društva ispunjava uvjete mladog poljoprivrednika fizičke osobe, a ujedno je i vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala trgovačkog društva.

Status mladog poljoprivrednika ne mogu ostvariti:

  • pravne osobe koje nisu registrirane kao trgovačka društva (zatvori, zadruge, škole i sl.) i
  • proizvođačke organizacije.

Visina i intenzitet potpore

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR.

Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi 100.000 EUR.

Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rok za prijavu

Prijave se podnose od 31. kolovoza 2018. godine od 12h do 17. listopada 2018. godine do 12h.