EUfondovihr

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 
COVID-19 za MSP poduzetnike u turističkim djelatnostima / HBOR

COVID 19 krediti HBORHrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) mikro, malim i srednjim poduzetnicima osigurava obrtna sredstva putem mjere COVID-19 za MSP poduzetnike u turističkim djelatnostima.

Cilj financijskog instrumenta

Cilj ovog financijskog instrumenta je osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima u turističkim djelatnostima. Korisnici kredita trebaju dokazati da imaju poteškoće u poslovanju kao posljedicu pandemije uzrokovane COVID-19 virusom. Krajnji korisnik mora dokazati da je njegova poslovna aktivnost smanjena ili u potpunosti obustavljena uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19 virusa na način:

• realiziran je pad poslovnih prihoda u I. kvartalu 2020. godine u odnosu na I. kvartal 2019. godine ili su očekivani poslovni prihodi za 2020. godinu niži od poslovnih prihoda za 2019. godinu
• otkazane su rezervacije, eventi, kongresi, seminari i slično
• otkazani su ugovoreni poslovi, rezervacije i/ili narudžbe

Kriteriji prihvatljivosti krajnjih korisnika

Prihvatljivi korisnici su mikro, mali i srednji poduzetnici s registriranim osnovnim djelatnostima kako slijedi:

• Pružanje smještaja te priprema i usluživanje hrane (NKD 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29)
• Putničke agencije i organizatori putovanja (turoperatori) (NKD 79.11, 79.12)
• Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava – charter agencije (NKD 77.34)

Uvjeti i otplata kredita

Kreditom je prihvatljivo financirati ulaganja u obrtna sredstva. Obrtna sredstva odnose se na financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon), nabava sirovine i podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja, te obrtna sredstva za pripremu turističke sezone.

Kredit nije namijenjen za refinanciranje kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama te plaćanje PDV-a.

Kroz mjeru COVID–19 za MSP poduzetnike u turističkim djelatnostima moguće je ostvariti kredite od 100.000 EUR do 1.250.000 EUR, ali u pravilu ne više od 25% ukupnih poslovnih prihoda korisnika kredita. Najviši iznos kredita ovisi o kreditnoj sposobnosti korisnika kredita te procjeni rizika transakcije.
Rok otplate kredita je do 5 godina, uključujući poček do 12 mjeseci. Kamatna stopa je 0,00% godišnje za razdoblje otplate kredita u prve 3 godine, dok je kamatna stopa 1,5% za razdoblje otplate kredita od 4. do 5. godine. Otplata se vrši u jednakim tromjesečnim ili šestomjesečnim ratama.

Rok i način korištenja kredita

Rok korištenja kredita je do 12 mjeseci, a ukupan rok korištenja kredita i počeka zajedno, ne može biti dulji od 18 mjeseci. Sredstva se mogu isplatiti jednokratno ili sukcesivno, na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje. Sredstva se mogu isplatiti na račune dobavljača temeljem dokumentacije za namjensko korištenje kredita ili na račun korisnika kredita, uz obavezno pravdanje namjenskog korištenja sredstava u roku od 60 dana od isplate sredstava na račun.

Naknade i instrumenti osiguranja

Krajnji korisnici ne plaćaju naknadu za odobrenje kredita. Krediti će biti osigurani jamstvom u obliku polica osiguranja portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike ili jamstvom HAMAG-Bicro-a, a u skladu s pravilima Osiguranja izvoza odnosno HAMAG-Bicro-a te mjenicama i zadužnicama. Iznimno i ovisno o procjeni rizika transakcije i korisnika kredita te ovisno o dostupnosti instrumenata osiguranja u odnosu na pojedinu transakciju i korisnika kredita, HBOR je ovlašten s korisnikom kredita ugovoriti i druge instrumente osiguranja u skladu s internim aktima HBOR-a.

VAŽNO:
Mjera COVID-19 za MSP poduzetnike u turističkim djelatnostima provodi se kao privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, a primjenjuje se na zahtjeve zaprimljene i odobrene do 31. prosinca 2020. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava.
Pravo na kredit ne postoji već HBOR o svakom zahtjevu donosi posebnu odluku.

Izvor slika: Designed by Mrsiraphol / Freepik

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Sjedište: Ive Paraća 1, Sesvete
Ured: Bjelovarska 38a , Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.