EUfondovihr

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

COVID 19 zajam za obrtna sredstva

Hamag COVID 19Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) mikro, malim i srednjim poduzetnicima osigurava obrtna sredstva putem COVID-19 zajmova.

Cilj financijskog instrumenta

Cilj ovog financijskog instrumenta je osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja. Krajnji korisnik mora dokazati da je korona virus imao negativan utjecaj na poslovanje u vidu pada prihoda od minimalno 20% u prvom kvartalu ili jednakog predviđenog pada prihoda u narednim kvartalima 2020. godine (za djelatnosti kojima nije naložena obustava rada Odlukom Stožera Civilne zaštite RH, nije moguće odobriti zajam na temelju projekcije pada prihoda u narednim kvartalima 2020. godine, nego isključivo na temelju dokazanog pada prihoda u prvom kvartalu 2020. godine).

Kriteriji prihvatljivosti krajnjih korisnika

U trenutku odobrenja zajma prihvatljivi krajnji korisnici moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

- po veličini su mikro, mali ili srednji poduzetnici te ostvaruju dobit, odnosno registrirani su kao trgovačko društvo ili obrti; fizička osoba koja obavlja djelatnost slobodnih zanimanja; ustanova, zadruga ili drugi slični subjekt koji obavlja gospodarsku djelatnost u cilju stjecanja dobiti
- imaju više od 50% privatnog vlasništva
- nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
- nisu društvo u teškoćama
- imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme

Neprihvatljive djelatnosti krajnjih korisnika

Krajnji korisnici čija je osnovna djelatnost i/ili djelatnost ulaganja iz jednog od sljedećih područja, nisu prihvatljivi za financiranje:

a) Ribarstvo i akvakultura (proizvodnja, prerada i stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture)
b) Primarna poljoprivredna proizvodnja (proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda
c) Proizvodnja duhana i destiliranih alkoholnih pića te povezanih proizvoda i trgovina njima
d) Proizvodnja oružja i streljiva te trgovina njima
e) Kasina i istovjetna poduzeća
f) Ograničenja usluga informatičkog sektora - istraživanje, razvoj ili tehničke aplikacije povezane s elektroničkim podatkovnim programima ili rješenjima kojima su ciljevi:
     - podupiranje svih aktivnosti uključenih u ograničene sektore iz prethodnih točaka (b) do (d)
     - igre na sreću i kasina na internetu
     - pornografija
ili im je svrha omogućiti:
     - nezakonit ulazak u elektroničke podatkovne mreže
     - nezakonito preuzimanje elektroničkih podataka.
g) Ograničenja usluga sektora bio-znanosti - istraživanje, razvoj ili tehničke aplikacije povezani s kloniranjem ljudi u istraživačke/terapijske svrhe ili s genetski modificiranim organizmima („GMO”)

Uvjeti i otplata zajma

Zajmom je prihvatljivo financirati ulaganja u obrtna sredstva, uključujući PDV. Obrtna sredstva odnose se na pripremu proizvodnje, nabavu sirovina i materijala, ostale proizvodne troškove, troškove zaposlenih, nova zapošljavanja, zakup poslovnog prostora, režijske troškove i slično.
Zajam nije namijenjen za refinanciranje postojećih kreditnih obveza/leasinga, te plaćanje obveza nastalih prije 2020. godine.
Kroz program COVID–19 zajam za obrtna sredstva moguće je ostvariti zajmove u iznosu do 750.000,00 kuna (de minimis potpora). Rok korištenja zajma je do 6 mjeseci, uz poček od 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine. Rok otplate je 5 godina uključujući poček. Kamatna stopa iznosi 0,25%.

Naknade i instrumenti osiguranja

Krajnji korisnici ne plaćaju naknadu za odobrenje zajma. Kao instrument osiguranja traži se zadužnica korisnika zajma.

Broj prijava

Krajnji korisnik može koristiti samo jedan COVID-19 zajam za obrtna sredstva. Dozvoljeno je odobrenje COVID-19 zajma, neovisno o ranije odobrenim ESIF financijskim instrumentima (Mikro zajam za obrtna sredstva ili investicijski zajam, Mali investicijski zajam, Pojedinačno ili Ograničeno portfeljno jamstvo), ali ne za iste prihvatljive troškove. Prijava za drugi ESIF zajam (Mikro investicijski zajam ili zajam za obrtna sredstva te Mali investicijski zajam) moguća je po proteku 6 mjeseci od odobrenja zahtjeva za COVID-19 zajam.

Prijave na COVID-19 zajam za obrtna sredstva moguća su do iskorištenja sredstva, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Ostale COVID-19 mjere u nadležnosti HAMAG-BICRO-a

U okviru mjera za pomoć malim i srednjim poduzetnicima uslijed pandemije uzrokovane koronavisrusom, HAMAG-BICRO provodi i sljedeće mjere:

1. Povećanje alokacije i smanjenje kamata za redovni financijski instrument ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjena mikro i malim poduzetnicima koji nisu prihvatljivi za financiranje putem gore spomenutog COVID-19 zajma (1.000-25.000 EUR, poček 12 mjeseci, kamata na 0,50% - 0,75% - 1,0% ovisno o indeksu razvijenosti)

2. Smanjenje kamatnih stopa za redovne investicijske kredite ESIF Mikro i Mali zajmovi (1.000-50.000 EUR; udio obrtnih sredstava do 30%, kamata 0,1% - 0,25% - 0,5% ovisno o indeksu razvijenosti)

3. Povećanje maksimalne stope jamstva za ESIF pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva sa 65% na 80% glavnice kredita (jamčeni krediti iznos jamstva 150.000-1.000.000 EUR) putem 17 banaka

4. Uspostava novog financijskog instrumenta Mikro zajam za ruralni razvoj za obrtna sredstva (1.000-25.000 EUR, poček 12 mjeseci, kamata 0,5%)

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Sjedište: Ive Paraća 1, Sesvete
Ured: Bjelovarska 38a , Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.