EUfondovihr

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

Inovacije novoosnovanih MSP-ova - FAZA 2

inovativnostNamjena natječaja je poticanje inovativnosti novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu. Cilj natječaja je poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

Prihvatljivi prijavitelji

Mikro, mala ili srednja poduzeća (1-249 zaposlenih) sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014, osnovana najviše 36 mjeseci prije dana predaje projekta i ne odnosi se na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti.

Visina potpore

150.000 kuna - 1.400.000 kuna

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore iznosi 85% prihvatljivih troškova projekta.

Očekivani rezultati

Kako bi dokazali uspješnost korištenja bespovratne potpore poduzetnici trebaju doprinijeti sljedećim pokazateljima:

- broj novih proizvoda/usluga na tržištu

- povećani prihod od prodaje

- povećanje prihoda od izvoza

- broj novootvorenih radnih mjesta

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive su aktivnosti namijenjene razvoju inovacija koje trebaju rezultirati proizvodima koji su novost na tržištu. Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uključujući usluge). Proizvod je novost na tržištu, ako ne postoji drugi proizvod dostupan na tržištu koji nudi istu funkcionalnost, odnosno tehnologija koju novi proizvod koristi se bitno razlikuje od tehnologije već postojećih proizvoda.

Projektom se financiraju slijedeće aktivnosti:

1. Prilagodba razvijanog proizvoda ili usluge zahtjevima tržišta

koja se provodi samostalno ili na temelju ugovora za uslugu po komercijalnim uvjetima, a predstavlja dovršetak inovacije (proizvod/usluga) skoro spremne za tržište koja sadržava ključne funkcionalnosti (minimalno održiv proizvod - MVP), za koju je već iskazan inicijalni interes tržišta i/ili ima prve kupce, uključujući i inkrementalne inovacije na postojećim proizvodima/uslugama u svrhu stvaranja novih verzija za nova tržišta. Prilagodba može obuhvaćati sljedeće:

- prilagodba i dovršetak inovacije (proizvod/usluga) zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju,

- prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika,

- revizija Studije izvedivosti,

- dizajn proizvoda,

- zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom.

2. Priprema lansiranja proizvoda/usluge:

- izrada marketinškog plana

- istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju

- verifikacija analize tržišta

- testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima

- priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija,

- operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište,

- pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja

 Prihvatljive kategorije troškova

- troškovi plaća osoblja: stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja (do 50% iznosa ukupne vrijednosti projekta)

- neizravni troškovi nastali kao posljedica provedbe istraživačkog projekta

- troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu movinu

- troškovi usluga istraživanja, analize tržišta, troškovi testiranja i dizajna proizvoda, te izrade marketinškog plana i promocije proizvoda

- ostali troškovi: priprema dokumentacije za prijavu projekta, upravljanje projektom i troškovi savjetodavnih usluga i osposobljavanja djelatnika prilikom transfera znanja i tehnologije (do 10% ukupne vrijednosti  projekta)

- informiranje i vidljivost

- nepovrativ PDV

Rok za prijavu

Od 15. veljače 2019. do 29. lipnja 2020. ili iskorištenja raspoloživih sredstava.

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Sjedište: Ive Paraća 1, Sesvete
Ured: Bjelovarska 38a , Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.