EUfondovihr

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

Inovacije u S3 područjima

Inovations 430x268Ovaj natječaj namijenjen je za MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti koji će doprinijeti povećanju izvoza te time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu. Ovim natječajem će se sufinancirati ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, zaštita intelektualnog vlasništva, troškova osoblja i razvoja s ciljem komercijalizacije inovacija i stvaranja proizvoda i usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3).

U okviru S3, RH je definirala pet prioritetnih tematskih područja: Zdravlje i kvaliteta života, Energija i održivi okoliš, Promet i mobilnost, Sigurnost te Hrana i Bio-ekonomija.

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće (1-249 zaposlenih) koje posluje najmanje godinu dana i ima minimalno 1 zaposlenu osobu.

Visina i intenzitet potpore

Najniža vrijednost koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 750.000,00 HRK dok je najviša vrijednost potpore 20.000.000 HRK.

Intenzitet potpore: 

      a) Regionalne potpore za ulaganje

           1) 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća

            2) 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća

      b) Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

            do 50% prihvatljivih troškova

     c) Potpore male vrijednosti (Program de minimis)

            do 75% prihvatljivih troškova


Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti projekta moraju biti usmjerene na lansiranje gotovog proizvoda/usluga na tržište. Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uključujući usluge).

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

   - Inovacija organizacije i/ili procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
   - Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1.
   - Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis).

Prihvatljive kategorije troškova

1) Prihvatljive kategorije troškova za Regionalne potpore za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu:

- nabava i montaža novih strojeva, opreme i alata

- nabava mjernih uređaja 

- informatičko-komunikacijska rješenja

- nabava patenata i autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva

 2) Prihvatljive kategorije troškova za Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja:

- troškovi plaća osoblja

- Neizravni troškovi (troškovi uredskog prostora- najam prostora, režijski poslovi i troškovi održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta)

- Troškovi amortizacije instrumenata i opreme (u opsegu i u razdoblju u kojem se koriste za projekt)

- Troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama

- Troškovi znanja i patenata

- PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat

 3) Prihvatljive kategorije troškova za Potpore male vrijednosti (Program de minimis):

- Trošak obaveznog informiranja i vidljivosti

- Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu

- Troškove upravljanja projektom

- Troškove revizije projekta

- Troškovi vezani za stavljanje u funkciju materijalne imovine

- Troškove pomoćnih usluga za inovacije (osiguravanje uredskog prostora, banke podataka, istraživanja tržišta, laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje)

Prijave traju od 15. srpnja do 15. studenog 2019.

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Sjedište: Ive Paraća 1, Sesvete
Ured: Bjelovarska 38a , Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.