EUfondovihr

 

Intervencija 58.1.b.01. Vino – Ulaganja 

58.1.b.01. Vino Ulaganja

Cilj je ove intervencije poboljšanje gospodarske održivosti i konkurentnosti proizvođača vina te povećanje utrživosti i konkurentnosti proizvoda od vinove loze razvojem inovativnih proizvoda, procesa i tehnologija, kao i dodavanjem vrijednosti u bilo kojem dijelu lanca opskrbe, uključujući element prijenosa znanja, kao i poticanje upotrebe nusproizvoda proizvodnje vina za industrijske i energetske svrhe kako bi se doprinijelo zaštiti okoliša.Raspoloživi iznos

Raspoloživi iznos

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore u ovom natječaju iznosi 7.822.750 €.

Intenzitet i visina potpore

 • za mikro, mala i srednja poduzeća intenzitet potpore iznosi 50 % prihvatljivih troškova
 • za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 mil. € potpora iznosi 25 % prihvatljivih troškova
 • za poduzeća s 750 i više zaposlenih ili prometom od 200 mil. € i više s intenzitet potpore iznosi 24% prihvatljivih troškova.

Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000 €.

Maksimalni iznos potpore po projektu je:

 • 1.500.000 € za mikro, mala i srednja poduzeća
 • 750.000 € za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 mil. €
 • 550.000 € za poduzeća s 750 i više zaposlenih ili prometom od 200 mil. € i više

Za poduzeća koja nisu obuhvaćena glavom I. člankom 2. stavkom 1. Priloga Preporuke Komisije 2003/361/EZ, a koja imaju manje od 750 zaposlenika ili promet manji od 200 milijuna €, najveći intenzitet potpore je prepolovljen.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Prihvatljivi korisnici su vinarije odnosno fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar koje se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda vina iz dijela II Priloga VI. I VII. Uredbe (EU) 1308/2013, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Podnositelj zahtjeva za potporu je svaka fizička ili pravna osoba koja je odgovorna za početak, provedbu i rezultat projekta prijavljenog za sufinanciranje. Za fizičku osobu to je nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik obrta, za pravnu osobu je to odgovorna osoba u pravnoj osobi, za udrugu proizvođača vina je to osoba/osobe ovlaštene/imenovane za zastupanje udruge, a u ime ostalih subjekata su to odgovorne osobe u tim subjektima.

Ako je ista fizička osoba istovremeno u svojstvu nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i/ili vlasnika obrta i/ili odgovorne osobe u pravnoj osobi, zahtjev za potporu može podnijeti samo jedan od navedenih organizacijskih oblika.

Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju 2023. - 2027. nije ograničen.

Povezano i/ili partnersko poduzeće može podnijeti zahtjev za potporu neovisno o statusu provedbe odobrenog projekta drugih članova povezanih i/ili partnerskih poduzeća na prethodnim natječajima.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Prihvatljivi su troškovi nastali tijekom provođenja sljedećih aktivnosti:

 • stjecanja, izgradnje, poboljšanja nepokretne imovine odnosno objekta za proizvodnju vina, čuvanje, skladištenje i prodaju vina
 • kupnje novih strojeva i opreme za preradu te skladištenje grožđa i vina
 • obnove/modernizacije/opremanja infrastrukture objekta za prodaju i prezentaciju vina
 • opremanja laboratorija za kontrolu kvalitete proizvoda od grožđa i vina

Sve aktivnosti koje su provedene nakon što podnositelj podnese zahtjev za potporu mogu se sufinancirati, osim rekonstrukcije/poboljšanja nepokretne imovine za koje se početak aktivnosti računa od datuma obavljanja kontrole na terenu, a prije donošenja odluke o dodjeli sredstava.

Troškovi kupnje nepokretne imovine, koji nastaju zbog izgradnje/rekonstrukcije/poboljšanja nepokretne imovine, prihvatljivi su u vrijednosti od 10 % od iznosa prihvatljivih troškova izgradnje/poboljšanja nepokretne imovine.

Opći troškovi nastali u pripremi projektne dokumentacije mogu biti prihvatljivi ako su nastali u razdoblju nakon 16. listopada 2023. godine do dana podnošenja zahtjeva za potporu.

Načela kriterija odabira

Sustav bodovanja temelji se na sljedećim kriterijima:

 • prethodno sudjelovanje podnositelja u programima potpore sektoru vina tj. korištenje 'vinske omotnice'
 • ekološka proizvodnja vina
 • vinogradarska proizvodnja i proizvodnja vina sa zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla
 • stručna znanja, vještine i kvalifikacije
 • mladi poljoprivrednik
 • razvoj novih tehnoloških rješenja upravljanja vinskim podrumom, skladištem i otpremom vina (primjerice informatiziranje, automatiziranje, robotiziranje)
 • smanjenje troškova i modernizacija (primjerice nabava informatičke opreme i softvera za praćenje proizvodnog procesa, aktivnosti koje doprinose povećanju učinkovitosti u korištenju energije u poljoprivredi i preradi te doprinose promjeni energetskog razreda za dva i više razreda ili izgradnja novog objekta prerade minimalno razreda A)
 • promjena energetskog razreda za jedan razred ili kod izgradnje novog objekta prerade minimalno razreda B
 • uvođenje ekološki održivih postupaka kod upravljanja sirovinama i/ili recikliranju otpada iz vinarije

Drugim riječima, najviše šanse za potporu imaju mladi poljoprivrednici sa viskokom stručnom spremom, kojima u prethodnim programskim razdobljima nije odobrena i/ili isplaćena potpora iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina, koji su u sustavu ekološke proizvodnje grožđa i/ili vina, koji imaju vinogradarsku proizvodnju i proizvodnju vina sa zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, a čiji projekt doprinosi razvoju novih tehnoloških rješenja, smanjenju troškova i modernizaciji, povećanju učinkovitosti u korištenju energije u poljoprivredi i preradi te čiji projekt uvodi ekološki održive postupke kod upravljanja sirovinama i/ili recikliranju otpada iz vinarije.

Trajanje projekta

Rok završetka projekta je godina dana od dana izdavanja odluke o dodjeli sredstava. Produljenje roka završetka može se odobriti iz opravdanih razloga po godinu dana, uz uvjet da je korisnik započeo s provedbom odobrenih aktivnosti te je u prethodnom razdoblju provedbe utrošio najmanje 30% financijske vrijednosti projekta. Ukoliko provedba odobrenih aktivnosti nije započeta produljenje se može odobriti isključivo u slučaju više sile i/ili katastrofalnih događaja. Zahtjev za produljenje projekta može se podnijeti po nastanku razloga za produljenje projekta, a najkasnije 30 dana prije podnošenja zahtjeva za isplatu.

Rok za prijavu

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu za intervenciju je od 22. siječnja 2024. od 12:00 sati do 04. ožujka 2024. do 12:00 sati.

 

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.