EUfondovihr

73.10. - Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Intervencija 73.10_430x268Potporom u sklopu ovog natječaja sufinanciraju se ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja su moguća u svim poljoprivrednim sektorima, a prioritet su ulaganja u sektoru voća i povrća te sektoru stočarstva.

Raspoloživi iznos

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u ovom natječaju iznosi 60.000.000 €, od čega je za mikro, male i srednje korisnike (od 10.000/15.000 EUR-a SO do 250.000 EUR-a SO) namijenjeno 40.500.000 €, za velike korisnike (>250.000 EUR-a SO) 13.500.000 €, a za ekološke proizvođače namijenjeno je 6.000.000 €.

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore tj. sufinanciranja iznosi 65% ukupno prihvatljivih troškova projekta, uz mogućnost povećanja do 80% za ulaganja koje provode mladi poljoprivrednici te do 100% isključivo za ulaganja u uvođenje biosigurnosih mjera.

Visina potpore po projektu

Najniža visina javne potpore po projektu/korisniku iznosi 15.000 €, a najviša visina iznosi 2.000.000 €.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe (isključujući obveznike javne nabave) upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije. Fizičke i pravne osobe (osim zadruga i proizvođačkih organizacija) moraju dokazati ekonomsku veličinu od najmanje 10.000 € ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno najmanje 15.000 € za ulaganja u ostalim sektorima.
Korisnik mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana. Korisnik u kojem status nositelja/odgovorne osobe ima mladi poljoprivrednik koji je zatražio uvećanje intenziteta potpore može biti upisan u Upisnik poljoprivrednika i kraće od godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
Korisnik koji je registriran kao pravna osoba mora imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju za 2023. godinu, a Korisnik registriran kao pravna osoba u kojem status odgovorne osobe ima mladi poljoprivrednik koji je zatražio uvećanje intenziteta potpore i korisnik proizvođačka organizacija, mora imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
Korisnik koji je fizička osoba mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana, izuzev mladih poljoprivrednika koji su zatražili uvećanje intenziteta potpore, koji to mogu biti i kraće.

Uvjeti prihvatljivosti projekta

Ulaganje se mora odnositi na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje, a prihvatljiva ulaganja su restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednih gospodarstava, zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš te korištenje obnovljivih izvora energije na poljoprivrednim gospodarstvima za vlastite potrebe.

Ulaganja u zbrinjavanje stajskog gnoja te korištenje obnovljivih izvora energije nisu prihvatljiva kao samostalno ulaganje nego isključivo u sklopu izgradnje novih objekata za proizvodnju i/ili povećanja postojećih kapaciteta.

Prihvatljivi troškovi

izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena, sadnog materijala i gljiva
izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima koji su u funkciji osnovne djelatnosti
izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje
izgradnja i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu i sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva
izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih primarnih poljoprivrednih proizvoda
kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)
restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih, suvremenih tržišno orijentiranih nasada (odgovarajućeg sortimenta i opremljen sustavima za zaštitu nasada), isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena
kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
izgradnja/rekonstrukcija (u slučaju povećanja kapaciteta) i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe
strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva
izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
kupnja strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

Kriteriji odabira

ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva
sektor ulaganja
• postojeća proizvodnja korisnika
sustavi kvalitete
stručna sprema i radno iskustvo
indeks razvijenosti JLS-a i/ili područja sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima
doprinos ulaganja klimi i okolišu
doprinos ulaganja digitalizaciji

Dostava tehnološkog elaborata

U slučaju podizanja novih/restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada korisnik je u obvezi izraditi tehnološki elaborat te ga dostaviti na odobrenje nadležnim službama do 19. veljače 2024. godine.

Rok za prijavu

Projektne prijave se zaprimaju od 19. veljače 2024. godine od 12:00 sati do 27. ožujka 2024. godine do 12:00 sati.

 

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.