EUfondovihr

 

PODMJERA 6.4. - "Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima"

podmjera 6.4Potpora ulaganju u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti doprinosi unapređenju gospodarske aktivnosti u ruralnim područjima, održavanju i stvaranju novih radnih mjesta i povećanju prihoda gospodarskih subjekata. Cilj diversifikacije je smanjenje depopulacije i poticanje održivog razvoja ruralnih područja tj. ekonomskih aktivnosti koje će privući ljude da žive i rade u ruralnim područjima.

Osnovni uvjeti prihvatljivosti korisnika

- Korisnici su fizičke i pravne osobe (do 49 zaposlenih) upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu
- Korisnici moraju biti registrirani za djelatnost ili uslugu koju razvijaju i baviti se njome, prije 14.02.2020. tj. imati rješenje/odobrenje/drugi odgovarajući akt ili izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za djelatnost za koju se ne izdaje ni jedan od navedenih akata
- Korisnici moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti korisnika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu
- Korisnici pri podnošenju Zahtjeva za potporu moraju imati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 EUR
- U slučaju kada su korisnici fizičke osobe, tj. nositelji poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnici obrta, oni moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti korisnika

Prihvatjivost ulaganja

Projektnim ulaganjima se moraju očuvati postojeća*/stvoriti nova radna mjesta te ostvariti prihode od djelatnosti i/ili prodajne količine najkasnije u razdoblju unutar 24 mjeseca od završetka projekta.

* Ako korisnik nije imao zaposlenih u godini koja prethodi prijavi na Natječaj, u navedenom razdoblju mora stvoriti najmanje jedno radno mjesto izraženo temeljem godišnjih jedinica rada

Prihvatljiva su ulaganja u sektore:

- prerada, marketing i izravna prodaja nepoljoprivrednih proizvoda, pri čemu se marketing mora odnositi na predmet prerade
- pružanje usluga u ruralnim područjima u području poljoprivrede, šumarstva, veterine, društvenih djelatnosti te intelektualnih usluga
- tradicijski i umjetnički obrti, uključujući i obrte za izradu suvenira
- turizam u ruralnom području isključujući: ugostiteljske objekte iz skupine »Barovi« (izuzev kušaonice, kleti, konobe i krčme), ugostiteljske »Objekte jednostavnih usluga«, hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove i studentske domove

Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom u naselju do 5.000 stanovnika.

Ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru turizma u ruralnim područjima nisu prihvatljiva u naseljima navedenim u tablici koju možete pogledati ovdje.

U slučaju ulaganja u opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o najmu koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina, računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Navedeni Ugovor mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika objekta koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige te ugovor o najmu mora biti upisan u zemljišne knjige.

Korisnici u tipu operacije 6.2.1. ne mogu podnijeti zahtjev za potporu za tip operacije 6.4.1. prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu sredstava u slučaju ulaganja u isti sektor.

Ostali uvjeti prihvatljivosti i kriteriji odabira

Kriteriji odabira uključuju ekonomske, sektorske, horizontalne i kriterije lokacije ulaganja.

Za ostale, specifične uvjete prihvatljivosti i detalje kriterija odabira, ovisno o vrsti ulaganja ili statusu korisnika, slobodno nas kontaktirajte.

Prihvatljivost troškova i aktivnosti

Prihvatljivi su troškovi građenja/rekonstrukcije objekata, opremanja objekata, kupnje zemljišta/objekata (do 10% vrijednosti projekta), kupnje strojeva i opreme, kupnje gospodarskih vozila i plovila, kupnja živih životinja u svrhu obavljanja djelatnosti (osim za preradu, marketing i izravnu prodaju), troškovi za pripadajući hardware i software koji omogućuje vođenje proizvodnih procesa, troškovi izrade web stranice u svrhu informiranja i promidžbe djelatnosti povezane s projektom te troškovi pripreme poslovnog plana i dokumentacije, troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora.

Nabava rabljene mehanizacije, strojeva, opreme, gospodarskih vozila i plovila nisu prihvatljivi trošak.

Natječajem su propisani sljedeći maksimalni iznosi troškova za sufinanciranje gospodraskih vozila u svrhu obavljanja djelatnosti:
- gospodarsko vozilo za prijevoz tereta - kamion: 715.907,00 kuna
- gospodarsko vozilo za prijevoz tereta - kombi: 208.026,00 kuna
- gospodarsko vozilo za prijevoz tereta - pick-up: 200.480,00 kuna
- gospodarsko vozilo za prijevoz tereta - lako: 132.265,00 kuna
- gospodarsko vozilo za prijevoz putnika: 113.246,00 kuna
- plovilo - 178.000,00 kuna

U slučaju aktivnosti građenja (izgradnja novog/rekonstrukcija postojećeg objekta) prilikom predaje projekta potrebno je dostaviti pravomoćnu građevinsku dozvolu.

Provedba i trajanje projekta

Provedba projekta ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu, osim aktivnosti pripreme projektne dokumentacije i kupovine zemljišta/objekata koje nisu nastale prije 1. siječnja 2014. godine.

Trajanje projekata iznosi maksimalnih 24 mjeseca od sklapanja ugovora o financiranju.

Gospodarstvo kao poslovni subjekt mora postojati, poslovati i upotrebljavati ulaganje u skladu s odobrenom namjenom tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore. Korisnik ne smije napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu aktivnosti, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti, tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore.

Intenzitet potpore

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore (de minimis) iznosi 120.000.000,00 kuna.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova, a za kupovinu poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate) do 40%.

Visina potpore

Minimalni iznos javne potpore koju korisnik može tražiti po prijavljenom projektu iznosi 3.500 EUR u protuvrijednosti u kunama.

Maksimalni iznos javne potpore po prijavljenom korisniku iznosi 200.000 EUR u protuvrijednosti u kunama.

Isplata potpore

Zahtjev za isplatu se može podnijeti u najviše tri rate.

Korisnik može tražiti predujam do 50% odobrenih sredstava potpore u roku od 9 mjeseci od sklapanja ugovora o financiranju.

Rok za podnošenje projekata (Zahtjeva za potporu)

Otvaranje natječaja očekuje se u IV. kvartalu 2021. godine.

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Ive Paraća 1, 10360 Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 2127 673

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 8:00 - 16:00

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.