EUfondovihr

 

Podrška poduzećima u zadovoljavanju zahtjeva norma

ISO 9001 430x268

Cilj natječaja je potaknuti male i srednje poduzetnike na dostizanje primjenjive razine standarda kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, uvođenjem kojih je olakšan pristup inozemnim tržištima te povećan izvoz i konkurentnost.

U okviru ovog natječaja potpora će se dodijeliti malim i srednjim poduzetnicima za primjenu norma te za certifikaciju u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom. Pod certifikacijom se podrazumijeva potvrđivanje koje provodi treća strana, a odnosi se isključivo na procese i sustave (ne na proizvode).

Prihvatljivi korisnici

Mikro, mali i srednji poduzetnici koji posluju najmanje godinu dana prije predaje projekta, koji su u trenutku predaje projekta registrirani za prihvatljive djelatnosti u kojima se provode projektne aktivnosti, koji imaju namjanje jednog zaposlenog na temelju sati rada i koji imaju iskazanu dobit u 2017. godini. 

Neprihvatljivi sektori

Potpore se ne mogu dodjeliti za ulaganja u sektorima:

- poslovanja nekretninama (NKD oznaka 68)

- djelatnosti kockanja i klađenja (NKD oznaka 92)

- financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD oznake: 64, 65, 66)

- pravne i računovodstvene djelatnosti (NKD oznaka 69)

- trgovanja ili proizvodnje robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava

- proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište duhana i duhanskih proizvoda

- knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti (NKD oznaka 91)

- trgovine na veliko i malo (NKD oznake: 45, 46 i 47)

- sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti (NKD oznaka 93)

Iznosi potpore

Ukupan iznos raspoloživih potpora iznosi 38.000.000 kuna.

Maksimalna potpora po projektu iznosi 380.000 kuna. Minimalna potpora iznosi 50.000 kuna.

Intenzitet potpore

Mikro i malo poduzeće - do 85% ukupno prihvatljivih troškova

Srednje poduzeće - do 65% ukupno prihvatljivih troškova

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju:

     - ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom, poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima međunarodno priznatih norma za sustave upravljanja ili iz područja usluga (ISO)

     - ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom, poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima tržišno priznatih certifikacijskih shema (poput FSC i/ili PEFC certifikacija, BRC norme, KOSHER, HALAL i sl.).     

     - ostale aktivnosti koje se odnose na norme odnosno certifikacijske sheme pod uvjetom da se radi o međunarodno ili tržišno priznatim normama/shemama

Aktivnosti certifikacije / certificiranja sustava upravljanja mogu biti prihvatljive samo ukoliko su provedene od strane tijela akreditiranog za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom . U slučaju da za neku normu ne postoji akreditirano tijelo, prihvatljivim pružateljem smatra se i neakreditirano tijelo, pod uvjetom da je registrirano za obavljanje te djelatnosti.

Jedan projektni prijedlog može se odnositi na certificiranje više sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima.

Prihvatljive kategorije troškova

Sljedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima:

     - troškovi savjetodavnih usluga za pripremu dokumentacije nužne za uvođenje sustava upravljanja kojim će se omogućiti stjecanje certifikata (snimak stanja, definicija projekta, model sustava i postavljanje ciljeva), nabava (kupnja) norma

     - edukacija djelatnika neophodna za uvođenje sustava upravljanja koji je/su predmet projektnog prijedloga

     - troškovi certificiranja sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

Nematerijalna imovina prihvatljiva je za izračun troškova ulaganja ako ispunjava sljedeće uvjete:

     (a) mora se upotrebljavati isključivo kod korisnika potpore

     (b) mora se voditi kao imovina koja se amortizira

     (c) mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem i

    (d) mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora tijekom 3 (tri) godine po završetku projekta.

Neprihvatljivi troškovi

troškovi vezani za održavanje postojećeg certifikata za sustave upravljanja

- troškovi povezani s ocjenjivanjem sukladnosti proizvoda

troškovi uvođenja sustava HACCAP

-  troškovi akreditacije tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Predviđeno trajanje projekta ne može biti duže od 12 mjeseci od dana potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Natječaj je otvoren od 11.06.2018. - 29.06.2020. ili do iskorištenja sredstava. 

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Bjelovarska 38a , 10360 Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.