EUfondovihr


4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“
– ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu

navodnjavanje 430x268pxPrihvatljivi korisnici

 • Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana od objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (upisani prije 12. rujna 2021. godine), a mladi poljoprivrednici* to mogu biti i kraće
 • Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za proizvod relevantan za ovaj Natječaj

* Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju nisu prihvatljivi korisnici na ovom Natječaju

Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje. Proizvođačke organizacije i mladi poljoprivrednici moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva odnosno vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju, plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje te plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju.

VAŽNO: Zahtjev za potporu na ovaj Natječaj korisnik (i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća) može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu unutar tipa operacije 4.1.1. ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu.

Ekonomska veličina PG-a

Korisnik (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) pri podnošenju zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva:

a) od najmanje 6.000 EUR-a SO u slučaju ulaganja u sektoru voća (uključujući vinovu lozu i masline), povrća, cvijeća i ukrasnog bilja
b) od najmanje 8.000 EUR-a SO u slučaju ulaganja u ostalim sektorima

Prihvatljivi troškovi

Lokalizirano navodnjavanje – kap po kap (podzemno i podpovršinsko) i mikrorasprskivači

 • sustav navodnjavanja kap po kap
 • sustav navodnjavanja kap po kap s mogućnošću dodavanja hranjiva (fertirigacija ili fertigacija)
 • mikrorasprskivači štapni
 • mikrorasprskivači viseći

Navodnjavanje iz zraka kišenjem i/ili navodnjavanje (samohodnim) sektorskim rasprskivačima

 • nepokretni sustavi navodnjavanja kišenjem
 • polupokretni sustavi navodnjavanja kišenjem
 • pokretni/prijenosni sustavi kišenjem
 • samohodni uređaji za navodnjavanje
 • samohodna bočna kišna krila
 • samohodne kružne prskalice
 • samohodni sektorski raspršivači („tifon“ sustavi s kišnim krilima ili topovima)
 • samohodni automatizirani sustavi za linijsko navodnjavanje
 • samohodni automatizirani sustavi za kružno navodnjavanje

Vrsta zahvata (crpljenja) vode i sustavi za crpljenje i dovod vode

 • akumulacija
 • bunar
 • cisterne/spremnici
 • sustavi za crpljenje i dovod vode do sustava/površine za navodnjavanje (crpne pumpe, crpni agregati, filteri, ventili, cijevi, vodomjeri, manometri, regulatori tlaka...)

Automatizacija sustava za navodnjavanje

 • SMART IRRIGATION SYSTEM: centralna jedinica (računalo) povezana sa senzorima/uređajima za mjerenje vlažnosti tla i meteorološkom stanicom, a pomoću koje proizvođač na temelju izmjerenih vrijednosti može uključivati i isključivati sustav za navodnjavanje ili se sustav može automatski uključivati i isključivati temeljem izmjerenih vrijednosti
 • senzori ili uređaji za praćenje stanja vlažnosti tla

Opći troškovi

 • troškovi pripreme poslovnog plana
 • troškovi pripreme dokumentacije
 • troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora

Nematerijalni troškovi

 • kupnja ili razvoj računalnih programa
 • kupnja prava na patente i licence

Visina potpore i intenzitet potpore

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po ovom natječaju je 63.500.000,00 HRK.

Visina javne potpore po projektu iznosi od 5.000 EUR do 100.000 EUR.

Intenzitet potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Intenzitet potpore može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

a) ulaganje provodi mladi poljoprivrednik
b) ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima

Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70% od ukupno prihvatljivih troškova projekta

Kriteriji odabira

 • veličina gospodarstva
 • metode, sustavi i načini navodnjavanja
 • postojeći korisnik tipa operacije 4.1.1.
 • ulaganje doprinosi stvaranju novih radnih mjesta
 • sektor ulaganja
 • zahvat vode za navodnjavanje poljoprivrednih površina
 • sustavi kvalitete poljoprivrednih proizvoda
 • korisnik je član proizvođačke organizacije ili zadruge
 • indeks razvijenosti JLS-a
 • ulaganje u područjima s prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima
 • mladi poljoprivrednici
 • novi/inovativni tehničko-tehnološki proces
 • doprinos ulaganja fokus područjima

Rok za prijavu

Prijave se podnose od 11. studenoga 2022. godine od 12 sati, do 29. prosinca 2022. godine do 12 sati.

Izvor slike: Image by jcomp on Freepik

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Bjelovarska 38a , 10360 Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.