Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
EU Fondovi
Profil
Tražilica
Baner
Baner

IZDVOJENO

27.07.2015. / EU fondovi

Bespovratne potpore do 200.000 EUR za primjenu ICT u potpomognutim područjima / Uskoro natječaj !

ICT potpomognuta područja EU fondovi IKTSvrha natječaja kojeg najavljujemo je poduprijeti primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) malih i srednjih poduzeća koja posluju u područjima s nižim indeksom razvijenosti.

Namjera je bespovratnim potporama potaknuti uvođenje novih i/ili poboljšanje postojećih ICT rješenja radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada i poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća te povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja.

Očekivani rezultati

Kako bi dokazali uspješnost korištenja bespovratne potpore poduzetnici trebaju ostvariti rezultate u smislu povećanja produktivnosti rada uz povećanje prihoda kao direktnu posljedicu uvođenja novih poslovnih rješenja.

Iznos potpore

Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 100.000 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000 kuna.

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore određuje se prema sjedištu prijavitelja i lokaciji ulaganja, a sukladno indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave. Maksimalan intenzitet potpore je:

I. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave  - do 90%

I. , II. I III. skupina jedinica lokalne samouprave  - do 90%

Prihvatljivi troškovi

Svi troškovi, kako bi bili prihvatljivi, moraju biti potrebni za funkcioniranje uvedenog/ih sustava računalne opreme i softverskih rješenja, te moraju voditi do ispunjenja rezultata projekta. Slijedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima:

 • Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CMS, ECM, CRM, CAD, CAM; SAAS modeli)
 • Troškovi za licence za nadogradnju softvera
 • Troškovi nabave računalne opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika
 • Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.)
 • Troškovi obuke zaposlenika za korištenje novih sustava
 • Troškovi za manje infrastrukturne zahvate/radove potrebne za uvođenje IKT sustava (npr. umrežavanje opreme, strukturno kabliranje, konstrukcija server sobe, itd.), za koje nije potrebna građevinska dozvola/potvrda glavnog projekta/rješenje za građenje, do najviše 10% ukupne vrijednosti projekta
 • Troškovi poslovnih putovanja i putovanja za potrebe treninga

Trajanje projekta

Trajanje projekta može biti najduže 12 mjeseci.

Objava natječaja

Natječaj se očekuje tijekom kolovoza, najkasnije rujna 2015., a biti će otvoren do iskorištenja sredstava.

Za ostale informacije i pravovremenu pripremu vaših projekata stojimo na raspolaganju.

10.07.2015. / EU fondovi

Produljen je natječaj za podnošenje projekata za mjeru 6.3. / Potpora 15.000 EUR

EU fondovi mjera 6.3.Produljen je rok za prijavu projekata za provedbu Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Potpora iznosi 15.000 EUR, a prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Prihvatljivi troškovi su:

- kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala

- kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući u vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu

poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda

- podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada

- uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

- građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe

- kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

- kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Cilj ove mjere je pružanje pomoći malim, potencijalno održivim poljoprivrednim gospodarstvima koja su orijentirana na tržišnu proizvodnju, ali im nedostaju glavni resursi. Potpora treba pomoći da ista postanu komercijalno održiva, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom gospodarstvu.

Potpora iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova tj. maksimalnih 15.000 EUR-a po korisniku. Projekti se prijavljuju do 31. srpnja 2015.

Za sve ostale informacije i pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.

07.07.2015. / EU fondovi

Bespovratne potpore za poduzetnike kroz Poduzetnički impuls 2015 / Projektima do 400.000 kuna za proizvodnju i usluge

PI

U sklopu „Poduzetničkog impulsa 2015“, objavljen je drugi krug natječaja za dodjelu potpora koji obuhvaća ulaganja u proizvodnju i jačanje uslužnih djelatnosti. Najniži iznos potpore je 30.000,00 kuna, a najviši 400.000,00 kuna. Projekti se zaprimaju do 03.08.2015. godine.

Ciljevi ovog poziva su unapređenje i širenje proizvodnje, jačanje i modernizacija tehnološke baze, poboljšanje i modernizacija usluga, poticanje poduzetništva ciljnih skupina (žene poduzetnice, poduzetnici početnici, nacionalne manjine, osobe s invaliditetom i poduzetnici u potpomognutim područjima), te otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih.

Proizvodnja i prerađivačka industrija

U programu poticanja proizvodnje, projekte mogu prijaviti mala i srednja poduzeća koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 registrirani za područje C (Prerađivačka industrija), Odjeljak 10-32. Prihvaljivi troškovi vezani su uz modernizaciju proizvodnog procesa, nabavu strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te ostale troškove namijenjene povećanju proizvodnih kapaciteta kao i ekološki prihvatljivijoj i energetski učinkovitijoj proizvodnji.  Dodatne projektne aktivnosti uključuju troškove prilagodbe poslovnog prostora za osobe s invaliditetom koje su zaposlene kod Prijavitelja, troškove vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i Hrvatski otočni proizvod te sličnih priznatih znakova kvalitete, troškove vezane uz stručno osposobljavanje, strukovnu izobrazbu, stjecanje novih znanja (know-how) i poduzetničko obrazovanje, troškove zaštite intelektualnog vlasništva, troškove nastupa na domaćim i inozemnim sajmovima, troškove promocije, kreiranja brenda, dizajna, izrade mrežne stranice te troškove vezane uz čuvanje djece Prijavitelja u većinskom vlasništvu žene.

Za Prijavitelje koji imaju do 9 zaposlenih, intenzitet potpore iznosi maksimalno 75%, dok za Prijavitelje koji imaju od 10-49 zaposlenih potpora može dosegnuti do maksimalno 50% od ukupno prihvatljivih troškova. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna, a najviši 400.000,00 kuna.

Uslužne djelatnosti

U programu jačanja konkurentnosti uslužnih djelatnosti prijavu mogu podnijeti oni poduzetnici koji imaju najviše 9 zaposlenih, a čiji su ukupni troškovi projekta niži ili jednaki ukupnoj vrijednosti njihove dugotrajne imovine na dan 31.12.2014. godine te poduzetnici početnici na koje se spomenuti uvjet dugotrajne imovine ne primjenjuje, a koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 registrirani za područja:

E - Opskrba vodom; Uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša; Odjeljak 36-39

G - Održavanje i popravak motornih vozila; Skupina 45.2

I - Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (osim Skupine 56.3 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića)

J - Informacije i komunikacije

N - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

P – Obrazovanje

Q - Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

S - Ostale uslužne djelatnosti

Intenzitet potpore iznosi do maksimalnih 75%. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000,00 kuna, a najviši 200.000,00 kuna. Za obrtnike koji obavljaju samostalnu djelatnost i dohodak utvrđuju temeljem paušalnog dohotka te za profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po osnovi obvezno osigurane, najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Za sve ostale informacije i izradu vaših projekata stojimo na raspolaganju.

26.05.2015. / EU fondovi

HGK sufinancira izradu prijavne dokumentacije za EU fondove / 10.000 kuna kao pomoć pri plaćanju troškova konzultanata

EU fondovi HGK vaučerSvojom uslugom „Moj EU projekt“, HGK  sufinancira izradu prijavne dokumentacije za trenutno otvorene natječaje "Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu" i "Ulaganje u proizvodnu tehnologiju" iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost ovog natječaja je 300.000 kuna, a vrijedlost vaučera po tvrtki iznosi 10.000 kuna.

Na natječaj se mogu prijaviti članice HGK koje imaju do 250 zaposlenih te podmirene porezne obveze i obveze prema zaposlenicima kao i tvrtke koje nisu u poteškoćama, u postupku stečaja ili u procesu predstečajne nagodbe.

Vaučeri se isključivo mogu iskoristiti za izradu investicijske studije, marketinške strategije, financijske konstrukcije projekta i ostalih dokumenata propisanih natječajima poslovnog plana, pripremu prijavne i prikupljanje popratne dokumentacije propisane pravilnicima i natječajima raspisanima za dodjelu sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Prijavitelj je dužan ispuniti prijavni obrazac koji se nalazi na službenoj stranici HGK.

Natječaj traje do iskorištenja sredstava, pa poduzetnike potičemo na brzu reakciju.

Prijavni obrazac možete pronaći ovdje.

14.05.2015. / EU fondovi

Novih 147 milijuna EUR za poduzetnike / Do 2 milijuna EUR bespovratne potpore po projektu

EU fondovi izgradnja i opremanjeS ciljem osnaživanja malog i srednjeg poduzetništva te razvoja novih kompetencija i stvaranja radnih mjesta, otvoren je natječaj za prijavu projekata i dodjelu bespovratnih sredstava za izgradnju proizvodnih/uslužnih kapaciteta i ulaganje u opremu te natječaj za ulaganje u proizvodnu tehnologiju i usluge.

Ova bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjena su investicijama u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenju kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikaciji proizvodnje poslovne jedinice na proizvode/usluge koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitoj promjeni u sveukupnom proizvodnom/poslovnom procesu postojeće jedinice.

Prihvatljive djelatnosti su i proizvodnja i usluge

Širok raspon projekata i svih poslovnih djelatnosti (sa izuzetkom poljoprivredne proizvodnje i nekih sektora) mogu biti financirani ovim natječajem. U prihvatljive aktivnosti spadaju priprema zemljišta, gradnja, nabava novih strojeva i opreme, nabava patenata, autorskih prava, sudjelovanje na sajmovima, edukacija i usavršavanje. Intezitet potpore iznosi 45% troškova projekta za mikro i male poduzetnike te 35% za srednje poduzetnike. Najniži iznos bespovratne potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000 kuna, a najveći 15.000.000 kuna.

Mogu i komunalna poduzeća

Osim privatnih poduzetnika, prijavitelji mogu biti i komunalna društva u vlasništvu jedinice lokalne samouprave s godišnjim proračunom manjim od 10 milijuna EUR i s manje od 5 000 stanovnika. Ukoliko grade, svi prijavitelji projekata, moraju prije predaje projektne prijave, osigurati važeću građevinsku dozvolu, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine. Natječaj je trajno otvoren do 31.12.2020. ili do iskorištenja sredstava.

Prema našim predviđanjima, ova količina bespovratnih sredstava biti će dostatna za financiranje između 150 i 200 projekata u razdoblju do kraja slijedeće godine kada će se natječaj zatvoriti jer će ponestati sredstava. Ukoliko iz drugih izvora koji će se tijekom godina slabije koristiti ostane nepotrošenih potpora, sredstva će se zasigurno dodjeliti onima koji stvaraju novi vrijednost, pa negdje u 2018. vrijedi očekivati možda neki manji natječaj namijenjen poduzetnicima. Dakle, ovo što je sada na raspolaganju, poduzetnici bi trebali iskoristiti. Ako neće poduzetnici, onda će to dobiti udruge, općine, gradovi ili neki treći korisnici. A ako ni oni to neće znati iskoristiti, onda će taj naš novac, dobiti nijemci, portugalci, francuzi, austrijanci ili tko već iz EU.

Za sve ostale informacije i izradu projekata stojimo na raspolaganju.

12.05.2015. / EU fondovi

Bespovratne potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

EU fondovi mjera 6.3.Otvoren je natječaj za provedbu Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a prihvatljivi troškovi su:

- kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala

- kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući u vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu

poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda

- podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada

- uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

- građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe

- kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

- kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Cilj ove mjere je pružanje pomoći malim, potencijalno održivim poljoprivrednim gospodarstvima koja su orijentirana na tržišnu proizvodnju, ali im nedostaju glavni resursi. Potpora treba pomoći da ista postanu komercijalno održiva, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom gospodarstvu.

Potpora iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova tj. maksimalnih 15.000 EUR-a po korisniku. Projekti se prijavljuju od danas, 12. svibnja 2015. do 12. srpnja 2015.

Za sve ostale informacije i pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.

05.05.2015. / EU fondovi

Bespovratna potpora za usluge pružanja smještaja te pripreme i usluživanje hrane i pića

Poduzetnički impuls EU fondovi restoraniU sklopu „PODUZETNIČKOG IMPULSA 2015“, krajem lipnja biti će objavljen drugi krug natječaja koji obuhvaća ulaganja u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Intenzitet potpore iznosi do maksimalnih 75%. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000,00 kuna, a najviši 200.000,00 kuna.

Projekte mogu podnijeti oni poduzetnici koji imaju najviše devet zaposlenih. Prihvatljivi su hoteli, hosteli, pansioni, restorani, kampovi, planinarski domovi, catering, kantine... Ukupni troškovi projekta moraju biti niži ili jednaki ukupnoj vrijednosti dugotrajne imovine poduzetnika na dan 31.12.2014. godine te poduzetnici početnici (registrirani do prije 2 godine) na koje se spomenuti uvjet dugotrajne imovine ne primjenjuje.

Za obrtnike koji obavljaju samostalnu djelatnost i dohodak utvrđuju temeljem paušalnog dohotka te za profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane, najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Ciljevi ovog poziva su poboljšanje i modernizacija usluga, povećanje prihoda po zaposleniku, poticanje razvoja i rasta mikro gospodarskih subjekata u male gospodarske subjekte, zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta te poticanje poduzetništva ciljnih skupina: žene poduzetnice, poduzetnici početnici, nacionalne manjine, osobe s invaliditetom, poduzetnici u potpomognutim područjima.

Za sve ostale informacije i izradu Vaših projekata stojimo na raspolaganju.

11.04.2015. / EU fondovi

Općinama i gradovima još mjesec dana za prijavu projekata

eu fondovi 7.1.1. prostroni plan uređenjaNatječaj za provedbu operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave" otvoren je do 11.05.2015., što općinama i gradovima s najviše 10.000 stanovnika ostavlja još mjesec dana da izrade i prijave svoje projekte.

Prihvatljiva ulaganja su:

a) izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada

b) izrada ili izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada

c) izrada ili izmjena i dopuna Strateških planova razvoja gospodarskih sektora na području općine ili grada (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo, industrija, turizam, trgovina, promet, obrtništvo,građevinarstvo , informatika, energija)


Najniži iznos prihvatljivih troškova izrade strateških planova i programa iznosi 5.000 EUR, a najviši 70.000 EUR. Intenzitet potpore iznosi do 100 posto ukupnih prihvatljivih troškova. Prema kriterijima odabira maksimalno će biti ocjenjene JLS sa manje od 2.000 stanovnika, a izrada prostronog plana uređenja, kao prioritetno ulaganje, donosi najveći broj bodova. Prilikom predaje projekta JLS treba priložiti odluku gradskog/općinskog vijeća o izradi/izmjeni ili dopuni plana ili programa, a ukoliko je iznos procijenjene vrijednosti nabave za usluge izrade plana ili programa niži od 200.000,00 kn, provodi se postupak bagatelne nabave što pojednostavljuje i ubrzava proces same prijave projekta.


Planovi razvoja biti će neophodni za prijavu na slijedeće natječaje


Dakle, svi gradovi i općine, pogotovo oni sa manjim brojem stanovnika i skromnijim proračunima, sada imaju priliku bespovratnim sredstvima u potpunosti financirati izradu svojih strateških razvojnih dokumenata. Ukoliko to ne učine, izgubiti će pravo na bespovratna sredstva u budućim natječajima kada će, također uz 100% potpore, moći izgraditi sustave za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, graditi nerazvrstane ceste te svu ostalu potrebnu infrastrukturu (vatrogasne, društvene i kulturne domove, sportske objekte, igrališta, rekreacijske i pješačke zone, tematske puteve i parkove, javne prometne površine, groblja, vrtiće...), jer će spomenuta ulaganja biti prihvatljiva samo ako su u skladu sa razvojnom dokumentacijom i prostornim planom JLS.

S obzirom da prijavi projekta mora prethoditi odluka gradskog/općinskog vijeća o izradi/izmjeni ili dopuni plana ili programa, politički stabilne sredine i JLS koje takve odluke još nemaju, trebali bi u slijedećih mjesec dana sazvati svoja vijeća i prijaviti se na natječaj.

Za sve ostale informacije i izradu projekata stojimo vam na raspolaganju.

12.03.2015. / EU fondovi

Projektima do 400.000 kuna za ulaganja u proizvodnju i usluge

EU fondovi Poduzetnički impuls 2015 bespovartne potporeU sklopu „Poduzetničkog impulsa 2015“, objavljeni su prvi natječaji koji obuhvaćaju ulaganja u proizvodnju, jačanje uslužnih djelatnosti i poticanje cjeloživotnog obrazovanja. Projekti se zaprimaju do 13.04.2015. Najniži iznos potpore je 30.000,00 kuna, a najviši 400.000,00 kuna.

Ciljevi ovog poziva su unapređenje i širenje proizvodnje, jačanje i modernizacija tehnološke baze, poboljšanje i modernizacija usluga, poticanje poduzetništva ciljnih skupina (žene poduzetnice, poduzetnici početnici, nacionalne manjine, osobe s invaliditetom i poduzetnici u potpomognutim područjima), te otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih.

Proizvodnja i prerađivačka industrija

U programu poticanja proizvodnje, projekte mogu prijaviti mala i srednja poduzeća koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 registrirani za područje C (Prerađivačka industrija), Odjeljak 10-32. Prihvaljivi troškovi vezani su uz modernizaciju proizvodnog procesa, nabavu strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te ostale troškove namijenjene povećanju proizvodnih kapaciteta kao i ekološki prihvatljivijoj i energetski učinkovitijoj proizvodnji.  Dodatne projektne aktivnosti uključuju troškove prilagodbe poslovnog prostora za osobe s invaliditetom koje su zaposlene kod Prijavitelja, troškove vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i Hrvatski otočni proizvod te sličnih priznatih znakova kvalitete, troškove vezane uz stručno osposobljavanje, strukovnu izobrazbu, stjecanje novih znanja (know-how) i poduzetničko obrazovanje, troškove zaštite intelektualnog vlasništva, troškove nastupa na domaćim i inozemnim sajmovima, troškove promocije, kreiranja brenda, dizajna, izrade mrežne stranice te troškove vezane uz čuvanje djece Prijavitelja u većinskom vlasništvu žene.

Za Prijavitelje koji imaju do 9 zaposlenih, intenzitet potpore iznosi maksimalno 75%, dok za Prijavitelje koji imaju od 10-49 zaposlenih potpora može dosegnuti do maksimalno 50% od ukupno prihvatljivih troškova. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna, a najviši 400.000,00 kuna.

Uslužne djelatnosti

U programu jačanja konkurentnosti uslužnih djelatnosti prijavu mogu podnijeti oni poduzetnici koji imaju najviše 9 zaposlenih, a čiji su ukupni troškovi projekta niži ili jednaki ukupnoj vrijednosti njihove dugotrajne imovine na dan 31.12.2014. godine te poduzetnici početnici na koje se spomenuti uvjet dugotrajne imovine ne primjenjuje, a koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 registrirani za područja:

E - Opskrba vodom; Uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša; Odjeljak 36-39

G - Održavanje i popravak motornih vozila; Skupina 45.2

I - Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (osim Skupine 56.3 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića)

J - Informacije i komunikacije

N - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

P – Obrazovanje

Q - Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

S - Ostale uslužne djelatnosti

Intenzitet potpore iznosi do maksimalnih 75%. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000,00 kuna, a najviši 200.000,00 kuna. Za obrtnike koji obavljaju samostalnu djelatnost i dohodak utvrđuju temeljem paušalnog dohotka te za profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po osnovi obvezno osigurane, najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Projekti se zaprimaju od 30.03.2015. do 13.04.2015. godine.

Za sve ostale informacije i izradu vaših projekata stojimo na raspolaganju.

11.03.2015. / EU fondovi

Bespovratne potpore za turizam

EU fondovi turizam potpore bespovratna sredstvaMinistarstvo turizma raspisalo je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma. Zahtjevi za potporu se zaprimaju do 30. ožujka 2015. godine.

Cilj  je natječaja potaknuti razvoj razvoj složenih/inovativnih/kreativnih turističkih proizvoda, povećati razinu zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljenje sezone, povećati prosječnu potrošnju gostiju po danu boravka, ojačati umrežavanje pružatelja turističkih usluga na destinacijskoj razini te povećati razinu zaposlenosti i samozapošljavanja.

Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu:

- subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)

- seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge)

- fizičke osobe (privatni iznajmljivači)

Potpore se dodjeljuju kroz tri mjere

Prva mjera natječaja namjenjena je korisnicima iz skupine hotela, kampova i seljačkih domaćinstava za projekte izgradnje, uređenja, obnove i uređenja objekata i pratećih sadržaja. Privatnim iznajmljivačima dodjeljuju se bespovratna sredstva za izgradnju i opremanje novih vanjskih i unutarnjih bazena. Druga je mjera usmjerena svim trgovačkim društvima, obrtima i zadrugama za njihove projekte usmjerene razvoju posebnih oblika turizma, što uključuje planinski turizam, obnovu industrijskih i kulturnih građevina za potrebe posebnih oblika turizma, cikloturizam, sportsko-rekreativni turizam, zabavne i tematske parkove. U okviru iste mjere moguće je prijaviti projekte za „male ploveće hotele“ te obnovu i uređenje izletničkih drvenih brodova tradicijske gradnje. Treća mjera obuhvaća članarine u prestižnim renomiranim međunarodnim asocijacijama smještajnih ugostiteljskih objekata  te sufinanciranje međunarodnih skupova/foruma u RH vezanih za investicije u turizmu.

Potpora do 50% troškova / Priznaju se računi iz 2014. i 2015. godine

Intenzitet potpore  može dosegnuti do najviše 50 % ukupno prihvatljivih troškova projekta, s izuzetkom potpore za treću mjeru kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova (članarine). Najniži iznos potpore je 30.000,00 kuna, a najviši 500.000,00 kuna. Odobrena potpora isplaćuje se u dva dijela, uz 60 % avnasa odmah po zaključenju Ugovora.

Za pravdanje cjelokupne investicije priznaju se računi i bankovne transakcije opravdanih/prihvatljivih troškova koji su nastali tijekom 2014. i 2015. godine.

Za sve ostale informacije i pripremu projekata, stojimo na raspolaganju.

10.03.2015. / EU fondovi

Još samo trinaest dana za odluku o prijavi projekta u okviru mjera 4.1 i 4.2.? / Procedura skratila vrijeme za reakciju poljoprivrednika

EU fondovi mjera 4.1. 4.2. Program ruralnog razvoja Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjera 4.1. i 4.2. Programa ruralnog razvoja je 10.travanj 2015. To znači da poljoprivrednici imaju još točno mjesec dana za prijavu projekata. No, je li to stvarno tako?

Vremenski zahtjevna procedura

Sukladno Pravilniku, prijavitelji koji nisu obveznici provedbe postupka javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi, dužni su za svako pribavljanje ponuda za pojedinu nabavu objaviti Poziv na dostavu ponuda i to 14 dana prije podnošenja Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu. Ako to ne učine, u suprotnom im se taj trošak neće priznati.

Međutim, prije nego što se Poziv na dostavu ponuda objavi, važno je napraviti istraživanje tržišta i napraviti tehničku specifikaciju mehanizacije, opreme i usluga koje su predmet nabave. Taj postupak traje dva-tri dana, a možda i duže, ako su u pitanju građevinski radovi. Ako od preostalih mjesec dana za prijavu projekta oduzmemo četrnaest za objavu poziva i tri za tehničke specifikacije, za odluku o prijavi ustvari ostaje nešto više od desetak dana.

Poslovni plan

Vremenski intenzivna je i izrada poslovnog plana za potpore koje iznose više od 200.000 kuna, pa taj posao treba započeti na vrijeme. Osim toga, svaki je prijavitelj obavezan upisati se u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. S obzirom na informacije kojima raspolažemo, za to će Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, koja izdaje odobrenja, biti potrebno također tjedan dana, a možda i koji dan više.

Kad se sve zajedno uzme u obzir, poljoprivrednici, potencijalni prijavitelji, ustvari nemaju više puno vremena za odluku o prijavi svojih projekata. Ukoliko žele sa zdravim komforom ući u pripremu, zadnji je trenutak za to.

20.02.2015. / EU fondovi

Više od 4 milijarde kuna potpora poduzetnicima

Poduzetnički impuls 2015 EU fondovi potpore poduzetnicimaVlada je jučer usvojila Program poticanja poduzetništva i obrta - Poduzenički impuls 2015. vrijedan 4,37 milijardi kuna. Ovogodišnji program namijenjen razvoju i povećanju konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzetnika najvredniji je i dvostruko veći od svih dosadašnjih Poduzetničkih impulsa zajedno u razdoblju 2012-2014.

Najniža potpora unutar programa Poduzetnički impuls iznosi 10 tisuća kuna, a najveća 15 milijuna kuna. Očekuje se da će biti podijeljeno 1.300 potpora. Poduzetnički impuls 2015 provodi se u tri osnovna programa:

- Mikro i malo poduzetništvo i obrt (119.000.000 kn)

- Sredstva iz fondova EU (3.884.000.000 kn)

- Lakši pristup financiranju (370.000.000 kn)

33 potprograma/natječaja

Program za mikro i malo poduzetništvo i obrt usmjeren je jačanju konkurentnosti prerađivačke industrije i uslužnih djelatnosti te istraživanju i razvoju, poduzetničkom okruženju i promociji. Drugo programsko područje podrazumijeva sredstva iz fondova EU, u okviru kojih su na raspolaganju sredstva namijenjena proizvodnji, turizmu, poduzetničkoj infrastrukturi, informatizaciji proizvoda te povećanju kvalitete proizvoda. Kroz treći program "Lakši pristup financiranju" poduzetnicima i obrtnicima biti će omogućeni jeftiniji krediti, mikrokrediti i kreditna jamstva"

Jamstva poduzetnicima

Ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras na konferenciji za medije naglasio je da se radi o setu mjera koji pomaže da se u Hrvatskoj lakše posluje. Pojasnio je da se njime potiče poduzetništvo i obrt kroz dodjelu bespovratnih sredstava Europske unije, kao i lakši pristup financiranju, odnosno jednostavnije i jeftinije kreditiranje te jamstva koja poduzetnicima omogućavaju dobivanje kredita uz manje opterećenje hipotekama. Ovim programom također se potiče internacionalizacija poslovanja, odnosno nastupi poduzetnika na sajmovima.

Za sve ostale informacije i savjete o učinkovitom korištenju potpora, njihovoj usklađenosti sa vašim poslovnim strategijama i planovima te izradu projekata, stojimo na raspolaganju.

17.02.2015. / EU fondovi

Novi krediti HBOR-a kao potpora korištenju EU fondova / Kamata za EU projekte od 3% naviše

EU fondovi HBOR kreditiOvim programima kreditirat će se projekti i privatnog i javnog sektora, regionalnog i ruralnog razvoja, socijalnog fonda, ribarstva i vinske omotnice koji se sufinanciraju sredstvima EU fondova. Krediti će se odobravati izravno i putem poslovnih banaka s rokom otplate do 15 godina, ovisno o programu, uz kamatnu stupu već od 3%.

Banke kontaktirati prije predaje projekta

HBOR-ovim sredstvima moći će se financirati ukupni troškovi projekta, oni prihvatljivi koji se financiraju kroz EU projekte, ali i oni neprihvatljivi, koji čine dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za bespovratna sredstva. Na ovaj način HBOR će omogućiti zatvaranje cjelokupne financijske konstrukcije potrebne za provedbu projekta. Zahtjev za odobrenje kreditnih sredstava po ovom programu mogu podnijeti svi subjekti koji zadovoljavaju uvjete natječaja u okviru kojeg prijavljuju svoje projekte i to odmah nakon predaje natječajne dokumentacije nadležnom tijelu za provedbu EU fondova. Prethodne konzultacije s bankom su preporučljive.

HBOR izdaje jamstvo za predujam

U okviru ovih programa kreditiranja predviđena je mogućnosti izdavanja bankarske garancije za korištenje predujma iz EU bespovratnih sredstava, i to za investitore koji će podnositi izravni zahtjev za kredit u HBOR i koji će nadležnom tijelu za provedbu EU fondova podnositi zahtjev za isplatu predujma za svoj projekt. HBOR može, na zahtjev takvih investitora, izdati bankarsku garanciju za povrat predujma u korist nadležnog tijela. Zahtjev za izdavanje bankarske garancije s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u HBOR zajedno sa zahtjevom za kredit.

Više o samim programima možete pronaći na http://www.hbor.hr/programi-kreditiranja

Za sve ostale informacije i pripremu projekata stojimo na raspolaganju.

07.02.2015. / EU fondovi

Bespovratne potpore pčelarima, vinarima i maslinarima iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

EU fondovi Program ruralnog razvoja masline vino med pčelariUz potpore Nacionalnog pčelarskog programa, koje su se zbog velikog broja novih pčelara pokazale nedostatnima, od ovog će tjedna dostupna konačno postati i bespovratna sredstva Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Pčelari mogu graditi i opremati

U okviru ukupno raspoloživih 140 milijuna kuna iz podmjere 4.2. Programa ruralnog razvoja, pčelari mogu financirati svoja ulaganja u preradu, razvoj i marketing pčelinjih proizvoda. To obuhvaća sve one troškove koji nisu prihvatljivi u Pčelarskom programu, a uključuju izgradnju i opremanje objekata i pogona za preradu i pakiranje pčelinjih proizvoda s ukupnom pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, objektima za skladištenje, kušaonicama i prostorom za prodaju, opremom za prihvat, čuvanje, preradu i punjenje meda i pčelinjih proizvoda, opremom za trženje, opremom za marketing i prodaju te mnoge druge troškove.

Vinari mogu saditi nove vinograde

Nakon više godina provedbe IPARD programa, prihvatljivima se smatraju troškovi kupnje zemljišta te podizanja novih nasada za proizvodnju grožđa za vino. Tako vinari mogu ulagati u analizu tla, pripremu terena, nabavu sadnog materijala, konstrukciju nasada te sustave za zaštitu od padalina. Prihvatljivi su i troškovi nabave traktora, poljiprivredne mehanizacije, prateće opreme ali i gospodarskih vozila. Intenzitet potpore doseže i do 90% ukupnih troškova projekta.

I maslinari imaju punu potporu

Uzgajivači maslina i proizvođači maslinovog ulja mogu koristiti bespovratna sredstva za restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti svojih gospodarstava te povećanje dodatne vrijednosti maslinama i proizvodima od maslina. U tom su smislu prihvatljiva su ulaganja i troškovi podizanja novih ili restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada,  građenja i opremanja objekata za preradu maslina i komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, što uključuje najširi spektar opreme, kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme za vlastitu proizvodnju te gospodarska vozila i zemljište. Intenzitet potpore također iznosi maksimalnih 90% ili 3.000.000 EUR.

Za sve ostale informacije i pravovremenu pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.

02.02.2015. / EU fondovi

640 milijuna kuna na raspolaganju poljoprivrednicima

EU fondovi Mjera 4.1. Mjera 4.2. Program ruralnog razvoja

Slijedećih šesdeset dana otvoreni su natječaji za proizvodnju, preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a ulaganja kroz dvije mjere pokrivaju najširi spektar troškova koje poljoprivrednici mogu imati za svoje investicije.

Za što se dodjeljuju bespovratna sredstva?

Poljoprivrednici svojim projektima mogu financirati npr. podizanje novih nasada, gradnju i opremanje svih vrsta objekata za uzgoj životinja, bilja i kultura, objekata za preradu i skladištenje, gradnju upravnih objekata u funkciji osnovne djelatnosti, nabavu traktora, ostale mehanizacije i opreme te gospodarskih vozila te izgradnju sustava za navodnjavanje. Prihvatljivi su troškovi u sektoru prerade mlijeka, mesa, peradarstva, voća i povrća, bilja, cvijeća, maslina te pčelinjih proizvoda. Moguće je financirati izgradnju sustava za obradu otpadnih voda, objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda kao i kupnju zemljišta (do 10% vrijednosti).

Visina bespovratnih potpora do 90% ili 5.000.000 EUR

Sredstva  bespovratne potpore osiguravaju se iz Europskog poljoprirednog fonda za ruralni razvoj. Najniža vrijednost potpore iznosi 5.000 EUR, a najviša 5.000.000 EUR. Osnovni intenzitet potpore je 50% i može se uvećati do 90% u slučaju mladih poljoprivrednika, ekološke proizvodnje ili ulaganja u područja sa prirodnim ograničenjima. Projekti se prijavljuju od 11.02.-10.04.2015.

„Raspisivanjem ovih mjera kreće novi investicijski ciklus u poljoprivredi koji smo dugo najavljivali i za njega se spremali. Pripremili smo natječaje tako da što više ulaganja bude obuhvaćeno te prijavljeno što više projekata koji će potaknuti povećanje proizvodnje, prerade, izgradnju pogona, skladišta, svega onoga što nam nedostaje da budemo konkurentni. Ono što je najvažnije, ovi će projekti pokrenuti novo zapošljavanje.“, istakao je ministar Jakovina.

U razdoblju od 2015-2020, kroz 16 mjera, Hrvatska ima na raspolaganju ukupno 2,4 milijarde EUR za ruralni razvoj, odnosno 332 milijuna eura godišnje.

Za ostale informacije i pomoć pri izradi projekata stojimo vam na raspolaganju.

25.01.2015. / EU fondovi

Do 5 milijuna EUR-a po projektu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

EU fondovi Mjera 4 Program ruralnog razvojaZa koji dan se očekuje objava dva natječaja za bespovratna sredstva iz Mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“ Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Putem tih natječaja moći će se financirati širok spektar ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda. Prihvatljivi troškovi između ostalog uključuju ulaganja u:

Podmjera 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“

građenje i opremanje objekata za životinje, građenje i opremanje zatvorenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom, građenje i opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti, opremu za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju i gospodarskih vozila, građenje i opremanje objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturom, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, izgradnju i opremanje novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu, te poboljšanje postojećih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu, izgradnju i opremanje sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva te uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje.

Podmjera 4.2 „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“

građenje i opremanje objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko, građenje i opremanje objekata za klanje, rasjecanje, preradu (mesa, jaja)  te uskladištenje hrane životinjskog podrijetla s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, građenje i opremanje centra (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, građenje i opremanje objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ostalog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje, građenje i opremanje objekata za preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, građenje i opremanje objekata za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, građenje i opremanje objekata za preradu, punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, građenje i opremanje objekata za preradu ostalih poljoprivrednih proizvoda, građenje i opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade, kupnju mehanizacije, gospodarskih vozila, strojeva i opreme, građenje i opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, građenje i opremanje objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom te ulaganje u laboratorij i laboratorijsku opremu na poljoprivrednom gospodarstvu za vlastite potrebe gospodarstva.

Intenzitet potpore iznosi 50%-90% ulaganja, uz maksimalnu potporu od 3.000.000 EUR.

Za ostale informacije i pomoć pri izradi projekata stojimo vam na raspolaganju.

19.01.2015. / EU fondovi

4 milijuna kuna za projekte kontinentalnog turizma

EU fondovi kontinetalni turizamHrvatska turistička zajednica objavlila je javni poziv za sufinanciranje na projekata turistički nerazvijenim područjima koji pridonose aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, posebice u razdoblju pred i posezone.

Cilj je poziva doprinjeti izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima, (posebice na područjima s oznakom „PPS destinacija“), razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista te općem razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima, posebice u razdoblju pred i posezone.

Korisnici potpora su trgovačka društva, obrti, OPG-i/seljačka domaćinstva registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te javne ustanove.

U smislu ovog poziva, pod turistički nerazvijenim područjem smatraju se područja svih kontinentalnih županija, osim područja Grada Zagreba, te sva naselja s područja ostalih županija, koja na svojem području nemaju izlaz na more

Intenzitet potpore iznosi do 50% ukupnih troškova tj od 50.000 do 200.000,00 kuna.

Sredstva potpore odobravaju se za sljedeće programe:

Biciklizam - potrebna infrastruktura i oprema za bike odmorišta, bike servisi, bike&bed smještaj i dr. / Aktivni odmor - potrebna infrastruktura i oprema za izletišta, špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovce, igrališta, i dr. / Wellness i zdravlje - izgradnja ili obnova vanjskih bazena tlocrtne površine najmanje 30 m² i unutarnjih bazena tlocrtne površine najmanje 20 m², wellness i drugi rekreacijski sadržaji i dr. / Vino i gastronomija - kušaonice vina i drugih pića i gastro proizvoda, vinotočja, pokretne kuhinje za show cooking i dr. / Razvoj, obnova i podizanje kvalitete smještajne ponude - izgradnja novih ili rekonstrukcija postojećih smještajnih kapaciteta - hotel, hostel, aparthotel, turistički apartmani i pansion / Izgradnja, obnova i opremanje kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta / Uređenje i stavljanje u turističku funkciju javnih sadržaja i turističke infrastrukture - izletišta, vidikovci, promatračnice, poučne pješačke staze, biciklističke, vinske i druge tematske staze, špilje,stijene za penjanje, golf vježbališta, plaže na jezerima, rijekama, šljunčarama, turistički brod, vlak i dr. / Podizanje kvalitete smještajnih objekata i uređenje/izgradnja dodatnih sadržaja uz smještajne objekte - uvođenje sustava za grijanje i/ili hlađenje u smještajne objekte, ugradnja dizala u smještajne objekte, dvorane za sastanke, vanjski bazeni tlocrtne površine najmanje 30 m² i unutarnjih bazena tlocrtne površine najmanje 20 m², dodatni sadržaji uz bazene, bazeni za djecu, wellness ponuda, whirlpool, solarij, sauna, sportsko-rekreacijski i zabavni sadržaji, prostori za tematska i zabavna događanja, prostori za beauty programe, fitness/vježbe i holističke programe, igraonice i sadržaji za djecu, sadržaji za održavanje poslovnih sastanaka i konferencija, sadržaji i/ili elementi pristupačnosti za osobe s invaliditetom i dr.

Rok za podnošenje kandidatura je 27. veljače 2015. godine.

Za ostale informacije i pomoć pri izradi projekta stojimo vam na raspolaganju.

17.01.2015. / EU fondovi

Za primjenu ICT tehnologija, na raspolaganju 18,4 milijuna EUR

ICT EU fondovi strukturni fondoviJučer, 16.siječnja, uručena su 24 ugovora o korištenju bespovratnih sredstava, poduzetnicima koji su prijavili svoje projekte na natječaj „Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa“. Pomoć je dobilo najviše proizvodnih tvrtki, no također i arhitektonski ured, turistička agencija, poliklinika, građevinska tvrtka, pilana, nautičke, turističke i ostale uslužne tvrtke. Ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava iznosi 16,2 milijuna EUR.

Potrošeno je tek pola sredstava

Preostalo je još 18,4 milijuna EUR, a poziv je otvoren do 30. lipnja 2015. godine tj do iskorištenja sredstava. Financiraju se aktivnosti kojima je cilj razvoj i/ili korištenje ICT tehnologija u poslovanju. Proizvodni sektori, maloprodaja ili veleprodaja, telekomunikacije i druge grane mogu nabaviti hardware i software te prijaviti svoje projekte uvođenja npr. CRM, ERP, DMS, EPM, CAD, CAM ili IDM rješenja. Visina pojedinačne potpore iznosi od 150.000 do 750.000 kuna tj minimalno 70% vrijednosti ulaganja.

Ministar Maras ističe da će sredstva iz ovoga programa poduzetnicima znatno olakšati poslovanje: „Da bi bili konkurentni na današnjem zahtjevnom tržištu, poduzetnici moraju optimizirati svoje poslovanje, a malim i srednjim poduzetnicima upravo primjena modernih tehnologija uvelike može povećati efikasnost.  Natječaj je još u tijeku, stoga još jednom pozivam poduzetnike da se uključe i iskoriste ovu priliku da uvedu napredne e-poslovne modele u svoje tvrtke“, kazao je ministar Maras.

Riječ je o natječaju kojim se potiče razvoj, rast i konkurentnost mikro, malih i srednjih poduzetnika, kroz informatizaciju njihovih poslovnih procesa. Bespovratna sredstva dolaze iz strukturnih fondova, točnije Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.

Za informacije i pomoć pri izradi projekta iz spomenutog natječaja, stojimo na raspolaganju.

19.11.2014. / EU fondovi

Objavljeni su natječaji iz "Vinske omotnice" / Rok za prijavu 30 dana

EU fondovi vinska omotnica poticaji potpore vinarimaNacionalni program pomoći sektoru vina, tzv. "Vinska omotnica", opet je otvorena i dostupna za prijave do 19.12.2014. To je prilika za sve one koji su propustili priliku u prvom dijelu godine. Prema najavama, objavljena su dva javna natječaja, za mjeru “Investicija u vinarije i marketing vina“ te „Restrukturiranje i konverzija vinograda“.

Za dodjelu bespovratnih poticaja mogu se prijaviti svi vinari i vinogradari koji su upisani u Vinogradarski registar, mikro, mala, srednja te velika poduzeća iznad 750 zaposlenih. Maksimalna potpora iznosi 50% tj 1.500.000 EUR. Odluka o financiranju projekata donosi se u roku 90 dana od predaje dokumentacije uz mogućnost avansnog plaćanja.

Što se financira?

Praktički sve što vinaru treba. Mjera „Restrukturiranje i konverzija vinograda“ podrazumijeva ulaganja u obnovu postojećih površina zasađenih vinogradima, dok se „Investicije u vinarije i marketing vina“ odnose na investiranje u proizvodnju i marketing vina tj izgradnju i unapređenje postojećih proizvodnih sustava, podruma i opreme.

Nakon dosadašnjih natječaja za sve tri mjere iz Vinske omotnice Agencija za plaćanja do sada je izdala 48 Odluka o odobrenju projekata na iznos potpore od 43,4 milijuna kuna te je isplatila više od 10 milijuna kuna korisnicima koji su zatražili isplatu predujma kako bi mogli započeti s investicijom.

Za sve ostale informacije i pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.

10.11.2014. / EU fondovi

Dva natječaja i 70 milijuna EUR poticaja za jedinice lokalne i regionalne samouprave

Najavljujemo natječaje za gradove, općine, javne ustanove i tvrtke koji će biti otvoreni do kraja godine.

1. Podrška stvaranju napredne poslovne infrastrukture i povezanih naprednih poslovnih usluga koje se nude poduzetnicima, kao i poboljšanje kvalitete takvih infrastruktura i usluga - 70 milijuna EUR

ulaganje u postojeću i podrška stvaranju nove napredne poslovne infrastrukture (inkubatori, industrijski parkovi, industrijska područja i logistički centri) i poslovnih usluga koje pružaju i nude odgovarajuće temelje za početak, rast i razvoj MSP / planirane usluge moraju biti usklađene specifičnim potrebama inovativnih MSP-ova, uključujući i start-up-ove

2. Poboljšanje sustava upravljanja zaštite i upravljanja kulturnom baštinom u svrhu razvoja turizma i ostalih gospodarskih djelatnosti - 2 milijuna eura

priprema projekata i planova upravljanja kulturnom baštinom s popratnom dokumentacijom

10.11.2014. / EU fondovi

Uskoro kreću potpore - preko 200 milijuna EUR za male i srednje poduzetnike !

EU fondovi ICT turizam proizvodnja certificiranjeNa Partnerskim konzultacijama o prijedlogu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ koje je  u Zagrebu organiziralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, ovaj su tjedan najavljena tri natječaja za mala i srednja poduzeća u ukupnoj vrijednosti poticaja od 203 milijuna kuna, koji će biti otvoreni do kraja godine, a najkasnije u siječnju.

Ovo su prvi "pravi" natječaji iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u svom punom sjaju i obimu, sjajna prilika za poduzetnike.

130 milijuna EUR poticaja za proizvodnju, 50 milijuna EUR poticaja za turizam

1. Ulaganja malih i srednjih poduzeća u unapređenje postojećih tehnologija i razvoj novih proizvoda, procesa i usluga - 180 milijuna EUR

uvođenje novih i proširenje postojećih proizvodnih procesa, proizvoda i usluga / razvoj procesa i proizvoda/usluge koji dovode do smanjenja štetnog utjecaja na okoliš / širenje poslovanja, poboljšanje učinkovitosti upravljanja / prilagodba standardima, posebno vezano uz poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjenje štetnog utjecaja na okoliš / razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda te poboljšanje postojećih, koji doprinose razvoju turističkih destinacija

2. Podrška poduzećima za ispunjavanje standarda i certificiranje proizvoda u svrhu povećanja konkurentnosti i pristupa međunarodnim tržištima - 20 milijuna EUR

priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi uključujući troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvodi / podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i certifikata u svrhu pristupa međunarodnim tržištima i povećanja konkurentnosti

3. Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa s ciljem poticanja razvoja, rasta i konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u slabije razvijenim područjima (1.i 2. kategorija indeksa razvijenosti) – 3 milijuna EUR

uvođenje naprednih e-poslovnih modela analizom postojećih poslovnih procesa, njihovim unapređenjem, inovacijom i digitalizacijom / nabava informatičke opreme i software-a / izobrazba zaposlenika

Za sve ostale informacije i pripremu projekata, stojimo vam na raspolaganju.

04.11.2014. / EU fondovi

Objavljeni su novi pravilnici za vinsku omotnicu!

EU fondovi vinska omotnica vinariNa osnovu novo objavljenih pravilnika iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018., za koji dan kreće novi natječaj putem kojeg hrvatski vinari i vinogradari koriste bespovratne novčane poticaje tzv. europske Vinske omotnice za povećanje svoje konkurentnosti. Natječaj će biti otvoren mjesec dana.

Nakon dosadašnjih natječaja za sve tri mjere iz Vinske omotnice za potporu je odobreno 48 projekata ukupnog iznosa 43,4 milijuna kuna, uz isplatu više od 10 milijuna kuna predujma kako bi korisnici mogli započeti s investicijom.

Podsjetimo, cilj ovog programa i bespovratnih poticaja je povećanje konkurentnosti naših vinara kroz tri mjere u okviru projekata restrukturiranja i konverzije vinograda, izgradnje i opremanje vinarija te projekte marketinga i promocije vina. Za dodjelu bespovratnih sredstava mogu se prijaviti vinari i vinogradari koji su upisani u Vinogradarski registar. Najveći iznos potpore iznosi 1.500.000 EUR, ovisno o mjeri, tj. 50%-80% ukupno prihvatljivih troškova.

Za sve informacije, upite i ponude oko pripreme projekata, slobodno nam se javite.

03.11.2014. / EU fondovi

Isplaćeno više od 16 milijuna kuna potpora pčelarima

EU fondovi pčelari pčelarstvoAgencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je 16.032.858,38 kuna poticaja na račune 1.346 korisnika potpora u pčelarstvu za 2014. godinu.

Poticaji hrvatskim pčelarima upisanim u Evidenciju pčelara i pčelinjaka bili su dostupni u okviru šest mjera koje se provode prema Nacionalnom pčelarskom programu, a čiji je cilj stvaranje uvjeta za bolji položaj pčelarstva u RH te stvaranje osnove za povećanje konkurentnosti u pčelarskom sektoru. Tako će biti i slijedeće godine.

Pčelarima potpora i kroz mjere Programa ruralnog razvoja

Dodatno, pčelari će za svoje projekte kroz mjere Programa ruralnog razvoja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj moći financirati ulaganja koja nisu dozvoljena u Nacionalnom pčelarskom programu. Bespovratna sredstva i poticaji tako će se dodjeljivati za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda vezanih uz med i pčelarstvo. Uz to, financirati će se i poticati mlade na osnivanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji se bave pčelarstvom.

Za sve ostale informacije i pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.

02.11.2014. / EU fondovi

Izgradnja i rekonstrukcija domova za starije kroz EU fondove

EU fondovi domovi za starijeBespovratno financiranje izgradnje, dogradnje ili rekonstrukcije domova za starije i nemoćne na području cijele Hrvatske**, biti će moguće u periodu 2014-2020. No, u kojem obliku i obimu još se ne zna, jer sudbinu projekata iz domene domova za starije i nemoćne određuju operativni programi čija je izrada još uvijek u tijeku.

Glavne mogućnosti

Program Ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. u okviru mjere 6.2. "Ulaganje u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu" i 6.4. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ predviđa poticaje za izgradnju i jačanje usluga skrbi za starije i nemoćne osobe. Prihvatljivi troškovi investicija obuhvaćaju izgradnju ili poboljšanje nepokretne imovine, kupnju opreme te opće troškove vezane uz investiciju. Intenzitet potpore iznosi do 70 % prihvatljivih troškova tj 3.500 - 200.000 € po korisniku (OPG, obrt, trgovačko društvo ili zadruga). Korisnici ove mjere mogu biti registrirani u urbanom području (uži dio Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka) za ulaganja koja se provode na ruralnom području. Prvi natječaj se očekuje u prvom tromjesečju 2015. godine.

Potpore iz Europskog socijalnog fonda i Europskog fonda za regionalni razvoj također su dijelom usmjerene na problematiku domova za starije i nemoćne te ulaganja u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu. No, te će potpore i poticaji većinom biti usmjereni jačanju deinstitucionalizacije i pružanju usluga izvan ustanove kao što su pomoć u kući, psihosocijalna rehabilitacija, rane intervencije, dnevna njega, dnevni boravak i druge. Dio troškova za izgradnju nepokretne imovine neophodne za uvođenje takvih usluga koje potiču izlaz iz institucija (kuhinja, dvorane, vozila, ...) vjerojatno će biti priznati kao prihvatljivi. Natječaji se očekuju početkom godine.

Inovacije u uslugama skrbi za starije i nemoćne

Dakle, osim klasičnog pristupa udomljavanja starijih i nemoćnih osoba, kroz projekte će se financirati uvođenje novih, alternativnih oblika skrbi koji su u skladu sa vladinim programom deinstitucionalizacije i širenja mreže socijalnih usluga u zajednici, a prema smjernicama EU. Stoga vrijedi razmisliti o nestandardnim ali itekako korisnim socijalnim aktivnostima koje će nerijetko biti obvavezne u projektima koji se tiču domova za starije i nemoćne.

** - osim užeg dijela Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka

20.10.2014. / EU fondovi

Vinska omotnica - prosječna potpora 900.000 kuna po korisniku

eu fondovi- europski fondovi - potpore vinarimaAgencija za plaćanja isplatila je više od 10 milijuna kuna poticaja na račune prvih osam korisnika kojima su odobreni projekti iz Vinske omotnice, a koji su zatražili isplatu predujma kako bi mogli započeti s investicijom.

Nakon dosadašnjih natječaja za sve tri mjere iz Vinske omotnice Agencija za plaćanja do sad je izdala 48 Odluka o odobrenju projekata na iznos potpore od 43,4 milijuna kuna.

U tijeku je natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava  za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja, a do kraja mjeseca raspisat će se natječaji i za druge dvije mjere.

Podsjetimo, nacionalni program pomoći sektoru vina petogodišnji je program u kojem je osigurano 57 milijuna eura za razvoj hrvatskog vinarstva i vinogradarstva iz tzv.europske Vinske omotnice. Cilj ovog programa je povećanje konkurentnosti naših vinara kroz tri mjere u okviru projekata restrukturiranja i konverzije vinograda, izgradnje i opremanje vinarija te projekte marketinga i promocije vina. Za dodjelu bespovratnih sredstava mogu se prijaviti vinari i vinogradari koji su upisani u Vinogradarski registar. Najmanji iznos potpore je 3.000 eura, a najveći 750.000 eura, ovisno o mjeri, a za završene projekte Agencija za plaćanja u poljoprivredi isplaćuje od 50% - 80% ukupno prihvatljivih troškova.

10.09.2014. / EU fondovi

Do sada odobreno preko miliijardu kuna iz IPARD-a

EAFRD IPARDAgencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do sada je isplatila 400 milijuna kuna za 270 završenih IPARD projekata. U provedbi je još 421 projekt, a ukupna vrijednost potpora prelazi 1,1 milijardu kuna.

Najviše za ruralni turizam

Najbrojniji projekti odnose se na sektor ruralnog turizma te sektor voća i povrća, a najviše projekata dolazi iz Istarske i Osječko-baranjske županije.

Iz Europskog fonda za ruralni razvoj ubuduće deset puta više novca

Sufinanciranje razvojnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju ubuduće će biti moguće iz Europskog fonda za ruralni razvoj) koji će hrvatskim poljoprivrednicima pružiti još i više mogućnosti od IPARD programa i deset puta više novca za razvoj njihova poslovanja te općenito za bolju kvalitetu života u ruralnom prostoru.

09.09.2014. / EU fondovi

Vinari, jeste li spremni za potpore? Natječaj za desetak dana !

vinska omotnica potpore vinarimaNacionalni program pomoći sektoru vina, tzv. vinska omotnica, biti će opet otvorena i dostupna za prijave tijekom listopada. To je prilika za sve one koji su propustili priliku u prvom dijelu godine.

Podsjećamo, individualne potpore se ostvaruju prijavom projekata u jednoj od tri mjere i iznose 3.000 - 1.5000.000 EUR. Korisnici moraju biti upisani u Vinogradarski registar. Odluka o financiranju projekata donosi se u roku 90 dana od predaje dokumentacije uz mogućnost avansnog plaćanja.

Što se financira?

Mjera „Restrukturiranje i konverzija vinograda“ podrazumijeva ulaganja u obnovu postojećih površina zasađenih vinogradima, dok se „Investicije u vinarije i marketing vina“ odnose na investiranje u proizvodnju i marketing vina tj unapređenje postojećih proizvodnih sustava, podruma i opreme. Treća mjera, „Promidžba na tržištima trećih zemalja“, namijenjena je financiranju promidžbe na trećim tržištima i na taj način omogućuje plasman vina izvan zemalja članica EU.

U okviru prvog natječaja, u prvoj polovici ove godine, u sve tri mjere prijavljeni su projekti ukupne vrijednosti preko 100 milijuna kuna. a dosad je odobreno oko 50 potpora.

Planiranju i izradi projekata treba pristupiti već sada, te vam stojimo na raspolaganju za njihovu izradu.

06.09.2014. / EU fondovi

Objavljeno prvih 155 primatelja bespovratnih sredstava iz programa Horizon 20202

Horizon 2020 bespovratna sredstvaEuropska komisija danas je objavila popis prvih 155 malih i srednjih poduzeća koja će primiti sredstva iz novog Instrumenta za MSP-ove vrijednog tri milijarde eura.

Svaki od 155 MSP-ova iz 21 zemlje dobit će 50.000 eura za financiranje studija izvedivosti za svoje projekte, a na raspolaganju su im do tri dana poslovnog savjetovanja. Njihovi se projekti nakon toga mogu razmatrati za daljnju financijsku potporu Komisije u iznosu do 2,5 milijuna eura. Instrument za MSP-ove pokrenut je u okviru Horizon 2020., novog programa EU-a za financiranje istraživanja vrijednoga 80 milijardi eura, kako bi se malim poduzećima pomoglo dovesti inovativne projekte na tržište.

Odaziv na prvi krug odabira bio je odličan i ukupno su pristigla 2662 prijedloga, a neovisni stručnjaci ocijenili su da 317 prijedloga zadovoljava standarde procjene. Njih 49 % odnosno 155 odabrano je za financiranje.

Odabrani MSP-ovi imaju priliku uspjeti u drugoj fazi programa u kojoj podnositelji zahtjeva mogu dobiti od 0,5 do 2,5 milijuna eura za financiranje inovacijskih aktivnosti kao što su demonstracijski projekti, testiranje, pilot-projekti, povećanje i minijaturizacija. Primatelji će izraditi i svoj poslovni plan.

Ukupno bi se u 2014. trebalo financirati oko 645 projekata. Taj će se broj u 2015. povisiti na 670. Poziv na dostavu prijedloga stalno je otvoren, a sljedeći su rokovi za ocjenjivanje 17. prosinca 2014. za 1. fazu te 17. prosinca 2014. za 2. fazu.

06.09.2014. / EU fondovi

Dočekali smo i taj dan....

PDV ipak po plaćanju faktureMinistar poduzetništva i obrta Gordan Maras, najavio je jučer izmjene u sustavu PDV-a. Promjene su potvrdili premijer Zoran Milanović i ministar financija Boris Lalovac. Mjere kreću od 1. siječnja slijedeće godine.

Uz novinu da mali poduzetnici više neće morati plaćati PDV po ispostavljenoj već po naplaćenoj fakturi, novost je i da se diže i visina godišnjeg prihoda za plaćanje PDV-a po naplati kod obrtnika s dva na tri milijuna kuna prihoda godišnje.

„Konkretno, oko 150 tisuća obrtnika i malih poduzetnika u Hrvatskoj imat će mogućnost odabira kako žele plaćati PDV. U vremenima nelikvidnosti i neplaćanja računa tako neće morati brinuti hoće li zbog plaćanja PDV-a doći u probleme odnosno blokadu ili stečaj“, izjavio je Maras u novinarima u Ludbregu, gdje je sudjelovao na okruglom stolu u organizaciji Poslovnog tjednika.

Uz to, premijer Milanović i ministar Lalovac na konferenciji za novinare u Vladi najavili su i izmjene poreza na dohodak kojima bi se iznos osobnog odbitka povećao s 2.200 na 2.600 kuna, a prag za oporezivanje najvišom stopom od 40 posto bi se povećao na 13.200 kuna sa sadašnjih 8.800 kuna.

01.09.2014. / EU fondovi

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj dodatnih 10 milijuna kuna za ICT projekte

ICT bespovratna sredstvaUkupan iznos sredstava za financiranje primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija za poboljšanje poslovnih procesa povećan je za preko 10 milijuna kuna, a Ministarstvo poduzetništva i obrta započelo je ponovno zaprimanje projektnih prijava od 01. rujna 2014. godine.

Potpore iznose maksimalnih 100.000 EUR po projektu, a financiraju se aktivnosti malih i srednjih poduzeća kojima je cilj razvoj i/ili korištenje ICT tehnologija u poslovanju. Proizvodni sektori, maloprodaja ili veleprodaja, telekomunikacije i druge grane mogu nabaviti hardware i software te prijaviti svoje projekte uvođenja npr. CRM, ERP, DMS, EPM, CAD, CAM ili IDM rješenja. Svi oni koji razvijaju softver, projektiraju, izvode ili koriste složene IT sustave temeljene na naprednim tehnologijama mogu imati koristi od ovog natječaja, kao korisnici ili kao njihovi dobavljači.

Do iskorištenja sredstava

Ovaj EU natječaj otvoren je do iskorištenja preostalih sredstava tj po principu „first come-first serve“. Tako će projekti koji budu predani prije imati veću šansu za sufinanciranje koje iznosi do 85% projekta.

U cilju dizajna i pripreme projekata slobodno nam se obratite, kako biste na vrijeme i kvalitetno pristupili prijavi i zatražili bespovratnu potporu.

21.08.2014. / EU fondovi

5 milijuna EUR za proizvodne investicije iz Europskog fonda za ribarstvo

EU ribarstvoPredmet potpore su ulaganja u komercijalnu proizvodnju akvatičnih organizama namijenjenih prehrani ljudi, s ciljem povećanja proizvodnje i jačanja konkurentnosti i održivosti akvakulture. Navedena mjera obuhvaća uzgoj riba i školjkaša u moru i slatkim vodama, a korisnici su pravne i fizičke osobe ovlaštenici povlastice za morsku i slatkovodnu akvakulturu.

Koliko i što se financira

Javna potpora u ovom natječaju iznosi 60% sveukupnih prihvatljivih troškova projekta. Ukupna sredstva javne potpore dostupna ovim natječajem iznose 5.010.000 EUR, a najviši iznos potpore po korisniku iznosi 1.000.000 EUR.

Prihvatljiva ulaganja su:

 • ulaganja u izgradnju, opremanje i rekonstrukciju mrjestilišta/uzgajališta;
 • ulaganja u opremanje mrjestilišta/uzgajališta;
 • ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje skladišnih prostora;
 • ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata za maloprodaju;
 • ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje vodnih građevina;
 • ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje otpremnih centara i centara za pročišćavanje školjkaša;
 • ulaganja u kupnju i opremanje specijaliziranih vozila, servisnih plovila, teglenica, plutajućih objekata, pontona ili kupnju radnih strojeva neophodnih za rad i održavanje uzgajališta;
 • ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada mrjestilišta i uzgajališta,
 • ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje kvalitete proizvodnje na mrjestilištima i uzgajalištima isključivo u svrhu akvakulture;
 • ulaganja u kupnju, izgradnju ili postavljanje opreme i sustava fizičke i tehničke zaštite mrjestilišta/uzgajališta od divljih predatora;
 • ulaganja u kupnju opreme i sustava za nadzor mrjestilišta/uzgajališta;
 • nabavu instrumenata i opreme za praćenje parametara okoliša;
 • ulaganja u izgradnju i opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na mrjestilištima/uzgajalištima za vlastite potrebe

Ciljevi ulaganja

Prihvatljiva ulaganja trebaju podupirati poboljšanje radnih uvjeta, higijene, zdravlja ljudi ili životinja te kakvoće proizvoda, smanjivanje negativnih utjecaja ili povećanje pozitivnih učinaka na okoliš te moraju doprinositi najmanje jednom od sljedećih ciljeva:

 • diversifikacija na nove vrste i proizvodnja vrsti s dobrim tržišnim izgledima;
 • provedba metoda uzgoja koje bitno smanjuju negativni utjecaj ili povećavaju pozitivan utjecaj na okoliš u usporedbi s uobičajenom praksom u sektoru akvakulture;
 • potpora tradicionalnim aktivnostima u akvakulturi koje su važne za očuvanje i razvoj gospodarske i društvene strukture i okoliša;
 • potpora za kupovanje opreme namijenjene za zaštitu mrjestilišta i/ili uzgajališta od predatora;
 • poboljšanje radnih i sigurnosnih uvjeta radnika u akvakulturi

Hrvatskoj će do 2020. godine iz Europskog fonda za ribarstvo biti dostupno 300 milijuna EUR. Za sva ostala pitanja oko izrade i prijave vaših projekata stojimo na raspolaganju.

18.08.2014. / EU fondovi

Na jesen kreće oluja natječaja za bespovratna sredstva

Bespovratna sredstvaNakon prvih 33 milijuna kuna dodijeljenih malim i srednjim poduzetnicima iz Strukturnih fondova Europske unije, u zadnjem tromjesečju ove godine očekujemo nove natječaje sa višestruko povećanim ukupno dostupnim iznosima potpora u visini preko 260 milijuna EUR.

100 milijuna EUR za poticanje proizvodnje

Uz maksimalne iznose pojedinačnih potpora koji iznose i do 3,5 milijuna EUR, poduzetnicima će biti na raspolaganju 100 milijuna EUR za ulaganja u proizvodnju kao i novih 50 milijuna EUR za ulaganja u turizam. To znači otprilike novih 120 poduzetnika i njihovih projekata koji će biti financirani putem Europskih fondova. Također, najavljeni su natječaji za podršku poduzećima kod standardizacije i certificiranja radi nastupa na stranim tržištima vrijedan 70 milijuna EUR, natječaj za stvaranje poslovne infrastrutkure vrijedan 40 milijuna EUR te natječaj za primjenu ICT tehnologije u manje razvijenim područjima vrijedan 5 milijuna EUR.

Prijave treba pripremiti na vrijeme

Sudeći prema reakciji poduzetnika na zadnje natječaje, ali i na povećane iznose sredstava koji se očekuju, prema našoj slobodnoj procjeni, od deset prijavljenih projekata, dva do tri projekta zasigurno će biti financirani. Ukoliko želite biti među tih 25%, svoje projekte i prijave trebate početi pripremati na vrijeme, te po potrebi angažirati savjetnika kako biste maksimizirali svoje bodove.

U tom smislu, za sve upite i pomoć stojimo na raspolaganju.

16.08.2014. / EU fondovi

Bespovratna sredstva za ruralni razvoj već na jesen

europski poljoprivredni fondKrajnji rok za usvajanje Programa ruralnog razvoja RH, ali i Programa ostalih zemalja članica, od strane Europske Komisije (EK) je 15.1.2015. Do trenutka konačnog odobrenja, RH će, na vlastiti rizik, započeti s provedbom nekih mjera novog Programa. Prema najavama, prvi će natječaj biti iz Mjere 5. „Obnova poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“.

Obnova dijelova pogođenim poplavama

Osnova za prijavu na taj natječaj biti će dokument o procjeni štete koje je izdalo Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda. Potpore iznose do 100% prihvatljivih troškova, a prihvatljivi troškovi su:

 • Obnova poljoprivrednog zemljišta i tla
 • Obnova i rekonstrukcija poljoprivrednih gospodarskih objekata i infrastrukture
 • Kupnja i sadnja višegodišnjih biljaka te kupnja životinja
 • Obnova ili kupnja mehanizacije i opreme za poljprivrednu proizvodnju u visini procjenjene štete

5 milijuna potpore za materijalnu imovinu

Nakon mjere obnove, očekuju nas Mjera 4. „Ulaganje u materijalnu imovinu“, sa svojim podmjerama Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva te Prerada, razvoj i trženje poljoprivrednih proizvoda. To će biti nastavak dosadašnjih IPARD mjera 101 i 103, no uz širi opseg i intenzitet financiranja uz makimalnu potporu od 5 milijuna EUR po projektu. Potom slijedi i objava natječaja iz Mjere 7. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ namijenjene jedinicama regionalne i lokalne samouprave, javnim poduzećima i ustanovama u naseljima do 5.000 stanovnika. Početkom slijedeće godine, nakon usvajanja Programa ruralnog razvoja,  otvrati će se natječaji iz ostalih mjera, uključujući ruralni turizam.

14.08.2014. / EU fondovi

Milijunske potpore vinarima u listopadu

potpore vinarimaNacionalni program pomoći sektoru vina u razdoblju od 2014.-2018. iznosi 11,8 milijuna eura godišnje, a vinarima i vinogradarima ta su sredstva dostupna kroz tri mjere. Korisnici moraju biti upisani u Vinogradarski registar te ispunjavati ostale uvjete propisane pravilnicima o njihovoj provedbi. Iznosi potpora kreću se od 3.000 EUR do 1.5000.000 EUR po projektu.

Rezultati prvog natječaja

Mjera „Restrukturiranje i konverzija vinograda“ podrazumijeva ulaganja u obnovu postojećih površina zasađenih vinogradima, dok se „Investicije u vinarije i marketing vina“ odnose na investiranje i marketing vina te unapređenje postojećih imanja, podruma i  opreme. Treća mjera, „Promidžba na tržištima trećih zemalja“, namijenjena je financiranju promidžbe na trećim tržištima i na taj način omogućuje plasman vina izvan zemalja članica EU.

U okviru prvog javnog natječaja, u prvoj polovici ove godine, u sve tri mjere prijavljeno je 85 projekata ukupne vrijednosti preko 100 milijuna kuna. U mjeri „Restrukturiranje i konverzija vinograda“ zaprimljena je 21 prijava, u mjeri „Investicije u vinarije i marketing vina“ zaprimljeno je 58 prijava, a u mjeri „Promidžbe na trećim tržištima“ 6 prijava. Sukladno planu provedbe mjera, natječaji za sve tri navedne mjere biti će ponovo raspisane u listopadu ove godine.

Iskustva korisnika

S obzirom na dosadašnju praksu i ovi će natječaji biti otvoreni dvadesetak dana. Stoga, kako bi vinari na vrijeme predali svoje prijave, planiranju i izradi kvalitetnih projekata treba pristupiti već sada. Citat iz naslova dio je izjave jednog od korisnika bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, a na tragu jedne od mojih kolumni u Poslovnom dnevniku sa naslovom „Dobar se projekt ne može pripremiti za tjedan dana“, a koji jednostavnim i kratkim načinom govori o načinu na koji treba pristupiti prijavama za sufinanciranje. No, o tome opširnije u jednom od slijedećih pisanja.

U međuvremenu, vinarima koji su već sada odlučili prijaviti svoje projekte, stojimo na raspolaganju za izradu njihovih prijava.

10.08.2014. / EU fondovi

Ukupne potpore Poduzetničkog impulsa smanjene za više od 30 milijuna kuna

potpore impuls Nastavno na Odluku o mjerama privremene obustave izvršavanja državnog proračuna RH za 2014. godinu donesenu na 151. sjednici Vlade Republike Hrvatske te Odluku o donošenju Programa potpora subjektima malog gospodarstva za saniranje  posljedica katastrofe na području Vukovarsko - srijemske županije donesenu na 172. sjednici Vlade Republike Hrvatske, ukupan iznos predviđenih sredstva za provedbu Mjera iz Poduzetničkog impulsa za 2014. godinu djelomično je smanjen.

Jesu li to zaista privremene obustave?

Mjere privremene obustave izvršavanja Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu uvedene su kako bi se u cijelosti usvojile preporuke Vijeća Europske unije u svrhu rješavanja prekomjernog deficita. Jedna od obustava odnosi se na ograničenje iznosa subvencija raspoloživih za ugovaranje i isplatu u okviru Poduzetničkog impulsa (proračunska aktivnost A563119) i iznosi 25.000.000 kuna. Drugo smanjenje potpora iz Poduzetničkog impulsa vezano je uz preraspodjelu i odredbu članka 4. Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije i iznosi 6.850.000 kuna.

Daljnje aktivnosti

U međuvremenu je dodijeljeno još desetak potpora za mjere A1 i B1, a postupak dodjele bespovratnih potpora traje do iskorištenja sredstava. Svi poduzetnici koji su dosad financirani, svoje su projekte predali prvi dan prijave.

15.05.2014. / EU fondovi

Besplatne savjetodavne usluge

smepass eu fondoviSMEPASS II projekt je Europske unije čiji je cilj jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Pomoć poduzetnicima, koju pružaju domaći i strani konzultanti, dostupna u okviru ovog projekta potpuno je besplatna.

Sukladno osiguranim sredstvima, besplatne savjetodavne usluge iz područja marketinga i osiguranja kvalitete rezervirane su za 150 poduzetnika koji se prijave i iskažu svoj interes do 23. svibnja 2014. Odabir između prijavljenih tvrtki temelji se na objektivnim i transparentnim kriterijima.

Više informacija potražite na www.smepass2.eu

14.05.2014. / EU fondovi

Do 2 milijuna kuna za strojeve i opremu

Ministarstvo gospodarstva natječajMinistarstvo gospodarstva objavilo je natječaj za prijavu projekata u okviru Operativnog programa regionalnih potpora. Natječaj ima za cilj potaknuti poduzetnike na ulaganje u proširenje ili modernizaciju postojećih proizvodnih kapaciteta prema proizvodnji proizvoda veće dodane vrijednosti. U programu je osigurano 132,5 milijuna kuna, a natječaj je otvoren do 11. lipnja 2014.

Korisnici potpore su mali, srednji i veliki poduzetnici koji zapošljavaju najmanje 20 djelatnika, a maksimalna potpora po pojedinom poduzetniku iznosi 2.000.000 kuna ili 60% vrijednosti ulaganja. Poduzetnici koji su dobili sredstva iz prošlogodišnjeg programa ne mogu se  javiti.

Očekuje se između 120 i 150 potpora u prosječnom iznosu od milijun kuna, a isplata sredstava biti će već u srpnju.

Za sve informacije, upite i ponude oko pripreme kvalitetne i pravovremene prijave projekata, slobodno nam se javite.

06.02.2014. / EU fondovi

Kad je konkurencija velika, samo najbolji prolaze.

EU fondovi Poduzetnički impulsVlada je na današnjoj sjednici donijela Program poticanja poduzetništva i obrta – „Poduzetnički impuls 2014“ koji ove godine ima četiri programska prioriteta. Jedan od njih je "Sustav bespovratnih potpora za poduzetnike" u vijednosti 414 miljuna kuna.

Objava javnog poziva očekuje se ovih dana, a zaprimanje projektnih prijava kreće 1. travnja. Intenzitet potpore iznosi do 75% vrijednosti projekta ili maksimalno 1.400.000 kn. Sveukupno, očekuje se više od 1.200 dodijeljenih potpora, a u nekim će mjerama broj prijava doseći i do 10 puta više od broja koji će biti odabran za financiranje.

Trajanje javnog poziva je do iskorištenja sredstava.

Za sve informacije, upite i ponude oko pripreme kvalitetne i pravovremene prijave projekata, slobodno nam se javite.

27.01.2014. / EU fondovi

U veljači milijarda kuna bespovratnih sredstava za poduzetnike !

EU fondovi - Poduzetnički impuls 2014Podrška poslovanju, najavljeni Program poticanja poduzetništva i obrta - Poduzetnički impuls 2014., u veljači će ugledati svjetlo dana. Prema našim saznanjima, ukupni iznos bespovratnih sredstava biti će veći nego što je bio ukupno za 2012. i 2013. godinu! To znači da će poduzetnicima biti na raspolaganju preko milijardu i sto milijuna kuna raznih potpora za njihove projekte i ulaganja.

Sustav potpora s mjerama - tko se može prijaviti?

Ovisno o Mjerama, prijaviti se mogu gotovo svi subjekti malog gospodarstva koji pozitivno posluju i imaju više od jednog zaposlenog, osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tehnološki parkovi, inkubatori i poduzetnički centri, obrazovne insitucije i asocijacije poduzetnika, obrtnika i zadrugara.

Koliki su iznosi pojedinačnih potpora?

Imajući na umu izdašnost ovogodišnjeg Poduzetničkog impulsa, za očekivati je da potpore za mikro poduzetnike i obrte do devet zaposlenih iznose do 250.000 kuna, a za one sa više zaposlenih i do 1.500.000 kuna.

Što se može financirati?

Prihvatljive projektne aktivnosti uključuju: Ulaganja u unaprjeđenje poslovanja / Ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje / Ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga / Ulaganja za izlazak na nova tržišta / Ulaganja u razvoj i nabavu novih tehnologija koje dovode do unaprjeđenja proizvodnje i stvaranja nove vrijednosti / Ulaganja u povećanje proizvodnih kapaciteta / Ulaganja u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju / Razvoj računalne opreme, sustava i programskih rješenja / Razvojna istraživanja za stvaranje novog proizvoda, poslovnog modela, usluge i/ili procesa / Primjena znanja u proizvodnim procesima / Upravljanje i zaštita intelektualnog i industrijskog vlasništva / Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete / Marketinške aktivnosti / Stručno osposobljavanje i obrazovanje / Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog/proizvodnog prostora

Kako se ocjenjuju projekti?

Projekti se ocjenjuju prema unaprijed određenim kriterijima, uzimajući između ostalog u obzir financijske i operativne kapacitete poduzetnika, relevantnost i važnost projekta, metodologiju, održivost, troškove i proračun aktivnosti te druge pokazatelje i poveznice. Samo dobro ocjenjeni projekti, koji prijeđu bodovni prag, biti će financirani.

Kada prijaviti projekt? Kakve su šanse dobiti potporu?

Kao i prošle godine, natječaji će biti otvoreni do iskorištenja sredstava, tj po principu „first come-first serve“. Dakle, oni koji projekte prijave prvi, imat će više šanse da budu ocjenjeni kao prihvatljivi za financiranje. Kako vrijeme teče, sve je više prijava, a sve manje novaca, pa se šanse smanjuju. Dakle, tko prvi, njegova djevojka.

Za ponude i upite stojimo na raspolaganju.

20.01.2014. / EU fondovi

51 milijun kuna za sufinanciranje projekata lokalne zajednice

EU fondovi - jedinice lokalne i regionalne samoupraveMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2014. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti ispod 100 % prosjeka Republike Hrvatske. Svaka JLRS može prijaviti najviše tri projekta. Prihvatljivi objekti: objekti javne namjene, komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture u vlasništvu JLRS te objekti u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači JLRS, a koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici: dječji vrtići, škole, kulturni centri i domovi kulture, ostale javne ustanove, institucije socijalne i zdravstvene skrbi, knjižnice i čitaonice i sl. Prihvatljive aktivnosti: radovi na nastavku i završetku projekata, obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji objekata za koje je već pripremljena prostorno-planska i projektno tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti, a čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih, socijalnih i gospodarskih usluga. Prihvatljivo trajanje projekta: prihvatljivi su projekti/aktivnosti na projektu koje se provode u 2014. godini. Rok za završetak svih aktivnosti korisnika na projektu, uključujući dostavu Završnog izvješća je 31. ožujka 2015. Maksimalni prihvatljivi iznos sufinanciranja: ukupna vrijednost iznosa sufinanciranja od strane Ministarstva za jednog podnositelja može iznositi maksimalno 2.000.000,00 kuna tj maksimalnih 90% ukupnih troškova projekta. Postupak ocjenjivanja zahtjeva: bodovanje će se obaviti u skladu sa objavljenim kriterijima. Prednost će dobiti oni projekti koji potiču energetsku učinkovitost i utječu na energetsku neovisnost, te oni koji slijede prioritete županijske razvojne strategije na određenom području, daju važan doprinos održivosti lokalne zajednice u od šireg su regionalnog značaja. Rok za podnošenje zahtjeva: 10. veljače 2014.

Pozivaju se sve zainteresirane prihvatljive JLRS, koje imaju potrebe za finaliziranjem svojih zahtjeva, da nam se jave, kako bismo pomogli kod procjene njihovih projektnih prijava te dali savjete i preporuke kako maksimizirati bodove i omogućili održiv razvoj njihove lokalne zajednice.

04.12.2013. / EU fondovi

Privremeno sniženje cijena usluga za 15%

eu fondovi popustRadi ostvarenja ciljeva gospodarskog rasta i pozitivnih pomaka u korištenju Strukturnih fondova EU u djelatnostima strateški važnim za gospodarstvo Republike Hrvatske, neophodno je potaknuti investicije i prijave na javne pozive i natječaje za korištenje bespovratnih sredstava EU.

Zbog toga smo odlučili intervenirati i reducirati cijenu izrade studije izvodljivosti i izradu natječajne dokumentacije za prijavu na natječaj Europskog fonda za regionalni razvoj koji se očekuje sredinom ovog mjeseca (oko 15.12.). Cijena izrade studije izvodljivosti i cijena fiksnog dijela izrade natječajne dokumentacije i prijave na natječaj snižena je za 15%.

Ističemo kako je, prema najavama, navedena dokumentacija obavezna.

Za ponude i upite stojimo na raspolaganju.

24.11.2013. / EU fondovi

8 milijardi EUR čeka Hrvatsku

EU fondovi branko grčićBRUXELLES - Nakon što je Europski parlament u srijedu izglasao zakonodavni paket koji potreban za provedbu kohezijske politike za razdoblje 2014-2020., stvoreni su uvjeti za povlačenje 8,03 milijarde eura iz Kohezijskog i strukturnih fondova.

„Hrvatska ne kasni ni u jednom segmentu izrade strategija i operativnih programa koji su potrebni za povlačenje sredstava iz kohezijske politike EU-a. Odrađujemo taj posao paralelno sa drugim zemljama, iako u ovih godinu i pol ili dvije moramo napraviti dvostruki posao, to jest dokumente za drugu polovicu 2013. i dokumente za sedmogodišnje razdoblje 2014-202, što je golemi posao“ - izjavio je u Bruxellesu potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić.

"Sada je u tijeku postupak reakreditacije sustava, što je uvjet za isplatu predujma od 150 milijuna eura. Postupak reakreditacije sustava je dosta složen posao, ali unatoč tome može biti završen za nekoliko mjeseci“, rekao je Grčić, podsjećajući da je proces akreditacije za pretpristupne instrumente trajao dvije godine.

Grčić je rekao da će Hrvatska na proljeće predati Komisiji završnu verziju partnerskog sporazuma, ključnog dokumenta za povlačenje europskih sredstava 2014-2020 na temelju kojega se rade operativni programi.

Buduće korisnike stoga savjetujemo da prate natječaje, čitaju i traže informacije o mogućnostima financiranja, ali i da pripremaju svoja ulaganja bez obzira na EU fondove. Jer, oni služe samo zato da bi se ionako planirane i izvjesne projekte financiralo na jeftiniji način.

20.11.2013. / EU fondovi

Besplatne savjetodavne usluge malom i srednjem poduzetništvu

SMEPASS2SMEPASS 2 projekt je Europske unije čiji je cilj jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva (MSP) u Republici Hrvatskoj.

SMEPASS 2 trajat će dvije godine i pružat će besplatne savjetodavne usluge u upravljanju kvalitetom te razvoju marketinga i novih priozvoda za 150 tvrtki malog i srednjeg poduzetništva. Na taj će se način odabranim tvrtkama, do 250 zaposlenih, dati podrška u očuvanju domaćeg tržišta i osvajanju novih. Stručnjaci projekta SMEPASS II dolazit će u odabrane tvrtke i pružati usluge u njihovim poslovnim prostorima.

Poziv za izbor prvih 50 poduzeća upravo je objavljen i savjetujemo vam da se što prije prijavite. Za prijavu je potrebno registrirati se na internet stranici projekta. Obrazac za prijavu je jednostavan. Drugi i treći poziv biti će objavljeni u lipnju i prosincu 2014. godine. Sretno.

Više informacija i obrazac za prijavu možete pronaći na službenoj stranici projekta .

10.11.2013. / EU fondovi

Jedinice lokalne samouprave aktivnije kreću u financiranje kroz EU fondove?!

EFRD EU fondovi

Stupanjem u članstvo EU, jedinice lokalne i regionalne samouprave imaju pravo korištenja Strukturnih i Kohezijskog fonda, a u odnosu na dosadašnju pretpristupnu praksu, mogućnosti za financiranje su višestruko opširnije i izdašnije.

Da bi se povećala iskorištenost dostupnih EU sredstava, putem javnih poziva stvaraju se zalihe projekata sa visokom razinom pripremljenosti, spremnih za sufinanciranje. Visoka razina pripremljenosti podrazumijeva dostupnost svih potrebnih dokumenata, što uz osnovnu prijavnu dokumentaciju (koja je određena natječajem), uključuje i dokumente koji se dodatno boduju, a bez kojih projekt neće moći dobiti zeleno svjetlo. Jedan od tih je i studija (pred)izvodljivosti.

Važnost studije izvodljivosti

Najveći izazov u pripremi projekata iz domene znanosti, kulture, obrazovanja, prometa, vodoopskrbe i odvodnje, gospodarenja otpadom i ostalih infrastrukturnih ulaganja, je izrada studije izvodljivosti. U  toj se studiji precizno i po propisanoj metodologiji analiziraju i suprotstavljaju sve koristi i troškovi projekta te se na taj način pokazuje opravdanost  za njegovo financiranje iz EU fondova. Studijom se ukazuje i na utjecaj faktora rizika, te stupnja EU financiranja na održivost projekta. Izrada studije izvodljivosti zahtjevan je zadatak kojega u pravilu obavljaju vanjski konzultanti s odgovarajućim iskustvom i specijalističkim znanjima. Studiju izvodljivosti potrebno je uskladiti i povezati sa ostalim dokumentima i dijelovima prijave, te samo tako pripremljena dokumentacija jamči veću šansu za uspjeh kod prijave projekta.

Još nije kasno za prijave

U sklopu već spomenutih javnih poziva, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta do kraja ove godine zaprima prijave projektnih prijedloga čija će se provedba financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Prihvatljive aktivnosti su: izvođenje i nadzor radova / izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija ili modernizacija nove istraživačke ili odgojno-obrazovne infrastrukture / nabava opreme / edukacija (kako bi se povećalo učinkovito korištenje novih objekata). Prijaviti se mogu javna tijela (ministarstva i državne agencije), lokalna i regionalna samouprava, institucije RH koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, sveučilišta, veleučilišta i visoke škole, znanstveno-tehnološki parkovi, osnovnoškolske i srednjoškolske te predškolske ustanove.

Dakle, ako želite izgraditi bazen ili javni sportski kompleks, obnoviti školu, modernizirati sustav vrtića ili pak rekonstruirati i dograditi dio fakulteta, ovo je prilika za Vas, a za pomoć kod pripreme projektne dokumentacije te izrade studije izvodljivosti, slobodno nam se javite.

08.10.2013. / EU fondovi

Kvartalno izvješće Europske Komisije naglašava ranjivost gospodarskog oporavka

Europski Socijalni Fond izvješćePostoje znakovi krhkog gospodarskog oporavka koji neće biti izraženiji sve dok se ne stvore uvjeti visoke uključenosti nezaposlenih i stvaranja bogatog tržišta rada, pogotovo u izazovnim socijalnim uvjetima te sve većim razlikama između država članica.

EU se bori s mnogim izazovima

 • Visoka razina nezaposlenosti već je dovela do pojave dugotrajne nezaposlenosti.
 • Svaki neuspjeh velikih poslovnih poduhvata, pogoršava ionako nisku nezaposlenost.
 • U isto vrijeme pojavljuje se nesigurna zaposlenost kao posljedica već sada šire strukturne nezaposlenosti.
 • Zbog akutne nezaposlenosti mladi ljudi teže ulaze u obrazovanje i osposobljavanje za rad.
 • Siromaštvo i socijalna isključenost su porasli, praćeni sve većom pojavom nezaposlenih kućanstava i radnog siromaštva, uz opće smanjenje prihoda kućanstva.

Kako se situacija pogoršala u nekim zemljama članicama, razlike između zemalja rastu, posebno u Eurozoni. Jugoistočna Europa i njezina periferija su posebno teško pogođene. No, i otpornije države članice pod utjecajem su smanjene agregatne potražnje, kupovne moći i njihovih posljedica što se pak očitava nepovjerenjem na financijskim tržištima. To bi moglo ugroziti temeljne ciljeve Ekonomske i Monetarne unije: poboljšanje života građana i ujednačenu gospodarsku razvijenost država članica.

Neujednačeni utjecaj krize u zemljama članicama uzrokuje nejednakost fiskalne konsolidacije što se najviše osjeti u nižim dohodovnim skupinama koje su najteže pogođene gubitkom radnih mjesta. Socijalni troškovi su smanjeni. Održivi razvoj sve je veći izazov.

Odgovori socijalnih politika u podršci zapošljavanja, socijalnim izazovima i oporavku tržišta rada stoga su usmjereni na četiri područja : ulaganje u radna mjesta i ljude, poboljšanje funkcioniranja tržišta rada, povećanje učinkovitosti i djelotvornosti sustava olakšica i poreza te izgradnja snažne društvene dimenzije Europske unije.

17.09.2013. / EU fondovi

Otvoren natječaj za LAG-ove

ipard leader Slijedom uspješno provedenog prvog LEADER natječaja za IPARD mjeru 202 "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja", nakon kojega je ugovoreno 30 Lokalnih Akcijskih Grupa (LAG), raspisan je drugi natječaj čiji je rok za prijavu 18. listopada 2013. godine.

Lokalna akcijska grupa (LAG) je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije. S obzirom da po definiciji ruralni dio obuhvaća cijeli teritorij RH osim Zagreba, LAG-ovi su jedan od najvažnijih čimbenika i poluga razvoja Hrvatske. Članovi LAG-a mogu biti fizičke i pravne osobe.

Putem IPARD mjere LAG-ovima se u 100% iznosu financiraju aktivnosti kroz dvije podmjere:

Podmjera 1. - Stjecanje vještina, animiranje stanovnika LAG područja što obuhvaća izradu raznih studija za područje LAG-a / usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a / izradu promidžbenih materijala / organizaciju promidžbenih događaja / radionice, seminare i studijska putovanja za članove i stanovnike LAG-a

Podmjera 2.Plaće za voditelja (upravitelja LAG-a i/ili drugo osoblje) / najam ureda i režijski izdaci / uredski materijal / nabava opreme / nabava usluga

Za navedene troškove LAG-ovima će se odobriti maksimalni iznos od 450 000 kuna za njihovo godišnje financiranje.

01.09.2013. / EU fondovi

Nema više IPARD natječaja!

EAFRDObavještavamo potencijalne korisnike da će za petnaestak dana, točnije 16. rujna 2013. godine biti raspisan IPARD natječaj za Mjeru 202 “Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja”. Isti će biti otvoren do 18. listopada 2013. godine.

Ujedno, obavještavamo ostale potencijalne IPARD korisnike kako nakon ovog natječaja, do kraja 2013. godine, NEĆE BITI raspisivanja novih natječaja za tu ili druge IPARD mjere. Time završava višegodišnji IPARD program u okviru kojeg je, nakon 18 provedenih natječaja, zaprimljeno 1.142 projekta s ukupnim iznosom tražene potpore od 2,1 milijarde kuna.

Nastavno na IPARD program, slijedom ulaska Hrvatske u Europsku uniju, Ministarstvo poljoprivrede intenzivno radi na kreiranju mjera koje će se uvrstiti u Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020 kao temelj za korištenje Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te drugih fondova i programa u predstojećem razdoblju.

Program ruralnog razvoja pružat će mnogo više mogućnosti od IPARD programa za ulaganja u razvoj ruralnih područja. Kroz mjere Programa ruralnog razvoja sufinancirat će se projekti koji će zasigurno pridonijeti intenziviranju i jačanju poljoprivrednih i ostalih gospodarskih aktivnosti, zapošljavanju stanovništva u ruralnom području te općenito održivom razvoju hrvatskih ruralnih područja.

Ukoliko želite biti na vrijeme informirani o mogućnostima financiranja u narednom periodu, savjetujemo vamda se prijavite na naš newsletter.

25.06.2013. / EU fondovi

Oko 1,2 milijarde EUR bit će raspoloživo malim i srednjim poduzetnicima do kraja 2020. godine

Grčić i MarasU sklopu natječaja „Potpora jačanju konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva“, u okviru pretpristupnih fondova Europske unije, potpisano je 49 ugovora za bespovratno financiranje projekata malih i srednjih poduzetnika u vrijednosti od 7,4 milijuna eura.

U sklopu svečanosti potpisivanja i dodjele ugovora ministar Maras u svom je govoru naglasio da je Ministarstvo poduzetništva i obrta iskoristilo u stopostotnom iznosu EU sredstva koja su bila na raspolaganju za jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u pretpristupnom razdoblju. Tim putem će se nastaviti i u korištenju strukturnih fondova, a poduzetnicima će na raspolaganju biti 600 milijuna EUR bespovratnih sredstava godišnje.

"Vrijedno je spojiti znanost i poduzetništvo, ulagati u istraživanje i razvoj, jačati konkurentnost gospodarstva. Novac iz EU fondova, doprinijeti će oživljavanju gospodarstva, pogotovo u vrijeme kad je novac u bankama većini teško dostupan" - naglasio je pak potpredsjednik Grčić.

Još jednom napominjemo kako se krajem srpnja očekuje prvi natječaj iz strukturnih fondova EU, usmjeren malim i srednjim poduzetnicima, unutar kojeg će se sa 50% financirati investicije minimalne vrijednosti 1 milijun EUR. Poduzetnicima savjetujemo da razmisle o usklađenosti svojih poslovnih strategija i planova sa mogućnošću financiranja kroz EU fondove te pripreme ideje i jave nam se sa svojim upitima.

24.06.2013. / EU fondovi

Još jedan uspjeh našeg konzultantskog tima / Ramtech dobio bespovratna sredstva

IPA IIIC RamtechNa natječaj „Potpora jačanju konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva“ zaprimljeno je gotovo 1.000 projekata. Među najbolje ocjenjenima je projekt "Recycled Roads" poduzeća Ramtech d.o.o., koji je svoju investiciju vrijednu 275.496 EUR predstavio na svečanoj dodjeli u Ministarstvu poduzetništva i obrta. Taj je projekt pripremljen od strane naših konzultanata, što je još jedan dokaz stručnosti i kvalitete posla kojeg obavljamo za naše klijente.

Poslovnu ideju treba znati predstaviti

"Ovaj ugovor o bespovratnom financiranju, prije svega, smatramo nagradom za dugogodišnji rad na području tehnologije recikliranja kolničkih konstrukcija prometnica. Korištenjem inovacija u reciklaži cesta koje ćemo usavršiti i komercijalizirati unutar ovog projekta, dodatno ćemo unaprijediti naša znanja i tehnike, te će ista biti na raspolaganju struci na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini. Posebno pohvaljujem naše konzultante iz EUfondovi.hr koji su iz ovog potentnog projekta izvukli najbolje te na pravi način dizajnirali i demonstrirali našu poslovnu ideju i kapacitete za provođenje ovog projekta" - rekao je Tomislav Šafran, direktor poduzeća Ramtech d.o.o.

Gore na slici (s lijeva na desno): Tomislav Šafran, Dražen Pros (zamjenik ministra poduzetništva i obrta), Mladen Fistrić (voditelj projekta) i Robert Ravenšćak (konzultant/EUfondovi.hr).

18.06.2013. / EU fondovi

Još uvijek vrijedi objavljivati projekte za Poduzetnički impuls

rokovi impuls

Mjera A: Razvoj mikropoduzetništva i obrta (do 9 zaposlenih)

Za aktivnost A1 zaprimljeno je oko 2.000 prijava. Dosad je obrađeno oko 300 prijava od kojih je dvadesetak odobreno za financiranje. Pod pretpostavkom prosječnog iznosa potpore u visini 150.000 kn, dosad je iskorišteno 3.000.000 kuna. U budžetu stoga prostaje još oko 6.000.000 kn koji će vjerojatno biti dostatni za financiranje već zaprimljenih prijava. Preporuka: prijavite odmah, uz realno male šanse za odobrenje.

Za aktivnost A3, mladi i početnici u poduzetništvu, dosad je zaprimljeno nešto više od 300 projekata, a procjenu je prošlo polovica. Mnogi su projekti, kao po svim aktivnostima, odbačeni već u fazi administrativne provjere, tako da je dosad odobreno tek desetak projekata za što je utrošeno oko 1.800.000 kn. Preporuka: prijavite odmah, uz realne šanse za za odobrenje u slučaju kvalitetno koncipiranog i napisanog projekta.

Za aktivnost A4, zadružno poduzetništvo, zaprimljeno je vrlo malo prijava od kojih još niti jedan nije odoboren za financiranje. S obzirom na budžet od 2.000.000 kn, bilo bi šteta da tako ostane do kraja natječaja. Preporuka: ako već niste, krenite u izradu projekta i obavezno prijavite !

Mjera B: Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika (od 10 - 250 zaposlenih)

Za aktivnost B1, predviđeno je ukupno 70.000.000 kuna. Ukupan broj dosad zaprimljenih projekata je također oko 300, a broj odobrenih projekata manje od 20 uz prosječan iznos odobene potpore od. 900.000 kn. Projekti koji čekaju na procjenu neće biti dovoljni da se potroši preostali iznos od preko 50.000.000 kuna. Preporuka: ako već niste, krenite u izradu projekta i obavezno prijavite !

U slučaju potrebe za ostalim informacijama te pomoći kod pripreme projekta i izradi projektne dokumentacije, slobodno se javite.

08.05.2013. / EU fondovi

Održano predavanje u Minstarstvu kulture

EU fondovi ministarstvo kultureZa potrebe WiFi Croatia, održali smo predavanje u Ministarstvu kulture na temu mogućnosti financiranja projekata kroz strukturne fondove Europske unije.

Sudionici su izrazili zadovoljstvo predstavljenim materijalima i informacijama. Posebno su istaknute mogućnosti jačanja kompetencija i informiranja menadžmenta koji upravlja muzejskom baštinom u Republici Hrvatskoj, a sve s ciljem pripreme potencijalnih projekata za strukturne fondove.07.05.2013. / EU fondovi

IPARD natječaji odgođeni su do daljnjeg !

IPARD stopUslijed velikog broja zaprimljenih prijava na dosadašnje IPARD natječaje, čiji ukupni traženi iznos potpore premašuje trenutno raspoloživa sredstva, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nije u mogućnosti planirati daljnje natječaje dok se ne završi obrada svih do sada pristiglih prijava.


Novi Plan raspisivanja natječaja bit će objavljen krajem kolovoza 2013. kada će se moći  utvrditi koliko je nakon ugovaranja prihvatljivih prijava preostalo financijskih sredstava na postojećim IPARD alokacijama za eventualne daljnje natječaje.

02.05.2013. / EU fondovi

Objavljeni su novi rokovi za IPARD natječaj / Rok za ruralni turizam mjesec dana kraći !

ipardRokovi natječaja iz IPARD mjera iznenada i opet su promijenjeni. Poljoprivrednici će moći prijaviti svoje projekte prema novim rokovima od kojih su neki pomaknuti unaprijed, a neki odgođeni prema kraju godine. Novi rok za M101 slijedi već za mjesec dana, kao i rok za M202 (LEADER mjera) koja će neočekivano biti otvorena još jednom ove godine. Mjera 103 biti će otvorena krajem kolovoza, a mjera 302 pomaknuta je na kraj rujna. Pravilnik za mjeru 302 očekuje se tijekom svibnja što će poljoprivrednicima i onima koji žele ulagati u ruralni turizam i domove za starije ostaviti malo više vremena za kvalitetnu pripremu projekata. Sukladno objavljenom rasporedu, natječaji će se rapisivati kako slijedi:

Mjera 101 / 3.6. – 12.7.

Mjera 103 / 19.8. – 30.9.

Mjera 202 / 3.6. – 12.7.

Mjera 302 / 30.9. – 1.11.

Drugim riječima, 3. lipnja istovremeno će se otvoriti dva natječaja u M101 i M202. Trajanje natječaja za M101, M103 i M202 produženo je za 10 dana i sada iznosi  40 dana umjesto 30 dana po prijašnjem planu. To znači da oni koji u prošlom pozivu nisu uspjeli nabaviti traktor i poljoprivrednu mehanizaciju uskoro imaju novu priliku kao i lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) za svoje aktivnosti. Rok za prijavu projekata unutar mjere 302 skraćena je za cijelih 30 dana pa preporučujemo u izradu projekata krenuti odmah.

Za sve informacije oko prijave i izrade projektne dokumentacije poljoprivrednicima stojimo na raspolaganju.

25.03.2013. / EU fondovi

7 razloga zašto se prijaviti na "Poduzetnički impuls" ?

IMPULS pobjednikSustavom poticanja poduzetništva i obrta  - Poduzetnički impuls 2013, osigurano je 186 milijuna kuna bespovratne pomoći malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima. Natječaji su upravo otvoreni, a mi Vam skrećemo pozornost na razloge zbog kojih se što prije trebate prijaviti:

1. novi sustav potpora i stimulacija

2. prosječni iznos potpore dvostruko je veći nego prošle godine (do 1.400.000 kn)

3. svi projekti ocijenjeni sa 80 i više bodova dobiti će punu traženu potporu (do 1.400.000 kn)

4. natječaji su otvoreni do iskorištenja sredstava; tko se prije prijavi, ima veće šanse dobiti potporu; „first come, first serve“; „tko prvi njegova djevojka“

5. ukoliko projekt bude odbijen, prijavitelj može ponovo prijaviti ispravljeni projekt; preporuka – što prije prijaviti projekt

6. 30% dodatnih bodova dobivaju žene poduzetnice, osobe s invaliditetom, prijavitelji s potpomognutog područja te pripadnici romske nacionalne zajednice

7. poduzetnici i njihovi projekti koji dobiju potporu, imat će dragocjenu referencu za buduće natječaje iz strukturnih fondova EU gdje će potpore biti višetruko veće, a projekti ponešto složeniji i zahtjevniji

Kako biste maksimizirali mogućnost dobivanja potpore, pisanje projektnog prijedloga,  pripremu poslovnog plana i vremenskog okvira sa učinkom na rezultate poslovanja treba prepustiti konzultantu. Jer, u ukupnom broju zaprimljenih prijava za prošlogodišnji „Poduzetnički impuls“, čak 49% nije zadovoljilo podnesenom dokumentacijom i nije bilo u skladu sa utvrđenim uvjetima i kriterijima natječaja!

Za sve informacije o dizajnu projekta i izradi projektne dokumentacije slobodno se javite na  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

20.03.2013. / EU fondovi

Iskoristite bespovratnu potporu do 1.400.000 kuna

IMPULS poduzetništvoove je godine program poticanja poduzetništva i obrta "Poduzetnički impuls" osmišljen po uzoru na EU fondove. Bespovratnu potporu u sklopu "Poduzetničkog impulsa" do 1.400.000 kuna možete iskoristiti i Vi ako:

ste obrt ili trgovačko društvo sa sjedištem u RH / imate prosječan broj zaposlenih od 1-249 / poslujete s dobiti /
nemate duga prema zaposlenicima / spremni ste financirati 25% ili 50% projekta

Osnovne aktivnosti i troškovi obuhvaćeni projektom su:

Ulaganja u unapređenje poslovanja / ulaganja u unapređenje proizvodnje (usluga) / ulaganja u razvoj novih proizvoda i usluga / prilagodba i uređenje poslovnog i  proizvodnog prostora / upravljanje i zaštita intelektualnogi industrijskog vlasništva / uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete / sufinanciranje troškova plaća kao zavisnog troška projekta / marketinške aktivnosti / stručno osposobljavanje / sufinanciranje troškova čuvanja djece poduzetnicama

Sredstva za odobrene projekte isplaćuju se na vaš žiro račun u dva dijela: 60% iznosa po zaključenju Ugovora o bespovratnom financiranju (cca 3 mjeseca od prijave), a ostatak iznosa nakon dovršetka projekta (trajanje projekta maksimalno 6 mjeseci)

Ciljevi vašeg projekta vrednovati će se kroz mjerljive pokazatelje:

- povećanje prihoda po zaposleniku
- povećanje izvoza
- povećanje prihoda od prodaje
- smanjenje troškova
- otvaranje novih radnih mjesta / zadržavanje postojećih, te ostale kvantificirane pokazatelje

Omjer procijenjenih troškova i očekivanih rezultata mora biti zadovoljavajući, a predloženi troškovi neophodni za provedbu projekta.

Za sve informacije o dizajnu projekta i izradi projektne dokumentacije slobodno nam se javite na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

18.03.2013. / EU fondovi

IPARD projekte treba prijaviti do ulaska u EU ?!

IPARD prijaveSvi oni koji žele i planiraju ulagati te pritom koristiti IPARD bespovratna sredstva, nemaju puno vremena za razmišljanje. Treba biti odlučan i krenuti u investicije kroz trenutno otvorene natječaje te one koji ubrzo slijede. Jer, tko zna kada će stići slijedeća mogućnost, s obzirom da se, sudeći po zbivanjima, najavama i dostupnim informacijama, lako može dogoditi da u drugoj polovici ove godine, nakon ulaska u EU, izostanu najavljeni jesenski natječaji iz IPARD programa.

Konzultanti zatražili produženje roka za Mjeru 101

Nakon objave natječaja iz Mjera 101 i 103, inicijativa IPARD konzultanata zatražila je produženje natječaja za Mjeru 101 i njegovo izjednačenje sa trajanjem natječaja za Mjeru 103 tj do 02.05. zbog velikog broja projekata i investitora koji neće stići prijaviti ulaganja u ovako kratkom roku. Jedan od razloga kasnih prijava je realno i opravdano čekanje na objavu novog Pravilnika za Mjeru 101 koji je investitorima trebao dati točne informacije u vezi kriterija za nova dozvoljena ulaganja u mehanizaciju i opremu. Nakon njegove objave i konzultanti i investitori našli su se u vremenskom tjesnacu. U tom smislu naročito veliki problem predstavlja i pravovremena priprema Elaborata zaštite okoliša kojeg se mora predati najkasnije 30 dana prije zaključenja natječaja.

Ministarstvo nije odobrilo produženje

Ministarstvo poljoprivrede ipak je odlučilo natječaj za mjeru 101 realizirati u planiranom roku, ali je pismenim putem obavijestilo inicijativu da će javnost ubrzo informirati o raspisivanju neplaniranog natječaja za Mjeru 101 koji će uslijediti najvjerojatnije već u lipnju 2013. godine, a koji će biti raspisan na osnovu preostalih alociranih sredstava. Hoće li tada biti raspisan natječaj i za Mjeru 103 te hoće li u tom slučaju izostati natječaji iz jesenskog plana ostaje na razmišljanje.

Nema sredstava do 2015. godine?

Ravnatelj APPRRR, Ante Pezo, na pitanje novinarke Poslovnog dnevnika što će biti s natječajima za mjere 101 i 103 koji su oglašeni za rujan/listopad ove godine odgovara: "Ti rokovi su okvirni. Pristigne li dovoljan broj kvalitetnih prijava u natječajima koji traju do početka svibnja koji će pokupiti sva raspoloživa sredstva, jesenski rok se briše". Dakle, vrlo je vjerojatno da će se u slučaju nedostataka sredstava svi natječaji zgusnuti u prvu polovicu 2013. godine, a sredstva na koja možemo računati iz EAFRD nakon ulaska u EU još uvijek čekaju na naše programe koji su tek u izradi. Nadamo se da zbog takve sporosti poljoprivrednici koji strateški razmišljaju o svojim ulaganjima, prateći vremenske i sezonske tokove, neće ostati kratkih rukava sve do 2015. godine. To bi, u ovakvim vremenima kada se političari oslanjaju na buduće korištenje EU fondova, bio jedan veliki autogol i kazna za poljoprivrednike.

11.03.2013. 7 EU fondovi

Nejasnoće oko financiranja traktora

IPARD traktoriS obzirom na nove mogućnosti ulaganja u kupnju poljoprivredne mehanizacije i opreme, dajemo prikaz ulaganja u traktore.

Primjer: Podnositelj se bavi voćarskom proizvodnjom. Na početku ulaganja (prilikom prijave na natječaj) podnositelj ima 10 ha pod voćem registrirano u ARKOD –u. Za sufinanciranje iz IPARD sredstava prijavio je samo ulaganje u nabavu traktora  maksimalne prihvatljive snage  70 kW.

Za prijavljenu snagu traktora od 70 Kw podnositelj mora zadovoljavati kriterij potrebne površine (>20<50ha) na početku ulaganja, dok on prema postojećoj površini pod voćem od 10 ha može nabaviti traktor maksimalne prihvatljive snage 60 Kw (> 10<20 ha).

S obzirom da na početku ulaganja ne zadovoljava kriterij potrebne površine pod voćem, da bi mu bio prihvatljiv traktor od 70 kW podnositelj mora planirati povećanje površina pod voćem (>20< 50ha) na kraju ulaganja što je potrebno detaljno opisati u investicijskoj studiji/poslovnom planu. Na kraju ulaganja (prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu) povećanje površine pod voćem treba dokazati upisom u ARKOD.

Ukoliko na kraju ulaganja prilikom podnošenja ZZI podnositelj ne bude zadovoljio kriterij potrebne površine za traženu snagu traktora od 70 kwh koja mu je odobrena u skladu s planiranim povećanjem površine pod voćem opisano u investicijskoj studiji, ukupan iznos prihvatljivog ulaganja u traktor biti će smanjen u skladu sa utvrđenom površinom pod voćem u  ARKODU i pripadajućom snagom traktora.

VAŽNO: površine pod različitim kultivarima unutar iste kategorije mogu se zbrojiti radi povećanja ukupnog obujma proizvodnje u cilju nabavke traktora veće snage !

Za sva ostala pitanja u vezi prijave i izrade projektne dokumentacije stojimo Vam na raspolaganju putem adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

10.03.2013. / EU fondovi

IPARD - proširena ulaganja u sektoru vinarstva

IPARD vinariKratak pregled prihvatljivih troškova u sektoru vinarstva:

Izgradnja

a) Izgradnja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (solarne elektrane, hidroelektrane, vjetroelektrane, elektrane na biomasu, itd. uključujući spajanje od postrojenja na distribucijsku mrežu/od postrojenja do objekta)

b) Izgradnja i/ili rekonstrukcija postrojenja za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka

Oprema

Oprema i uređaji za preradu grožđa / Oprema i uređaji za pročišćavanje mošta i vina / Oprema i uređaji za reverznu osmozu i vakuum uparivači / Oprema i uređaji za pretakanje, čuvanje, dozrijevanje vina (uključujući pumpe i vinarske sudove) / Linije za punjenje vina uz pripadajuću opremu (uključujući opremu i uređaje za pranje i dezinficiranje boca) / Cjevovodi i armature / Oprema za transport u sklopu vinarije/objekta sukladno zahtjevima projekta (palete za butelje, kontejneri,...) / Oprema za pranje i higijensko sušenje ruku u objektu i sanitarnim čvorovima (uključujući i tuševe), oprema za garderobne prostorije, te  oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju objekta i opreme / Oprema za fizikalnu, kemijsku i biološku obradu otpadnih voda, oprema za sprečavanje onečišćenja zraka i rekuperaciju otapala / Oprema za klimatizaciju, grijanje i ventilaciju objekata za preradu i skladištenje / Oprema za kvalitativnu analizu / Oprema za  trženje vina / Oprema za postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora / Oprema za korištenje komine grožđa

Specifični kriteriji:

1. podnositelj prijave mora biti upisan u Upisnik proizvođača grožđa, vina i voćnih vina, odnosno u Vinogradarski registar.

2. u godini prije podnošenja prijave podnositelj mora imati godišnju proizvodnju u rasponu od 200 hl do 20.000 hl vina kategorije kvalitetno i/ili vrhunsko, u skladu sa Zakonom o vinu

Rok za prijavu projekata je 2. svibnja 2013. godine.

28.02.2013. / EU fondovi

IPARD kreće sutra. Traktori, vino i maslinovo ulje sa širim mogućnostima !

IPARD krećeDanas su u Narodnim novinama objavljeni novi Pravilnici za najavljene IPARD natječaje. Također, uz male izmjene u terminima, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najavili su za sutra raspisivanje natječaja za mjere IPARD programa, u terminima kako slijedi:

Mjera 101: 1. ožujka 2013. – 12. travnja 2013.

Mjera 103: 1. ožujka 2013. – 2. svibnja 2013.

Mjera 202: 1. ožujka 2013. – 2. travnja 2013.

Podsjećamo kako je od ovog natječaja u mjeri 101, između ostalih, moguće provesti i ulaganja u nabavku poljoprivredne mehanizacije (uključujući i traktore) i opreme, a u mjeri 103 i u cjelokupnu opremu za proizvodnju i trženje vina i maslinovog ulja.

Sutra se raspisuje i natječaj za provedbu LEADER mjere 202 – „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“, čijim sredstvima će biti omogućeno sufinanciranje Lokalnih akcijskih grupa.

28.02.2013. / EU fondovi

Potpore iz "Poduzetničkog impulsa" dodijeljuju se transparentno !

poduzetnički impuls„Ove godine imamo konkretne projekte koji se ocjenjuju po redoslijedu, prijave se koriste do iskorištenja i svaki projekt će proći evaluaciju koliko je tvrtka kapacitirana za projekt koji je predložila i koliku će on donijeti dodanu vrijednost. Meni je važno osigurati da više nemamo model potpora po principu zaprašivanja, odnosno dodijeljivanja svima ponešto, a onda netransparentno nekome dati i više od toga“, rekao je ministar Gordan Maras u razgovoru za jedan dnevni list.

Bespovratna sredstva, koja Ministarstvo dodjeljuje u okviru Poduzetničkog impulsa, ove su godine udvostručena te iznose 730 milijuna kuna. Osim što je osigurano dvostruko više novca, uklonjene su administrativne barijere te je smanjen obujam ishođenja potrebne dokumentacije i uz to vezanih troškova. No, proces prijave ipak je složeniji, uz strože kontrole korištenja sredstava, po uzoru na EU praksu. Ispunjavanje dokumentacije i ocjenjivanje pristiglih projekata puno je  kompleksnije, uz primjenu načela iz EU fondova. Na taj se način, poduzetnike i obrtnike želi pripremiti za strukturnu politiku i novi financijski period 2014-2020 kada će Hrvatska moći koristiti  izdašnija sredstva iz EU proračuna.

Očekivani iznos prosječne potpore iznosi između 100.000 i 200.000 kuna, a financirati će se svi troškovi unutar prijavljenog projekta. Takvim pristupom odobravati će se manji broj potpora, ali uz veću novčanu vrijednost sa značajnijim učinkom na rezultate poslovanja , Javni pozivi su otvoreni do iskorištenja planiranih sredstava (tko prvi njegova djevojka), a poduzetnik  će u roku 30 dana dobiti obavijest je li dobio potporu ili ne. Također, sukladno EU praksi, poduzetnici čiji projekti  budu odobreni dobiti će 75% bespovratnih sredstava, a ostalih 25% financiraju sami.

Za sva pitanja o tome tko može podnijeti prijavu, iznosima potpora, uvjetima prihvatljivosti te pripremi projektnog prijedloga i dokumentacije stojimo Vam  na raspolaganju.

20.02.2013. / EU fondovi

Preko 2 milijuna kuna isplaćeno za još tri IPARD projekta

IPARD još tri projektaAgencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izvršila je nove isplate na osnovi odobrenih sredstava iz IPARD programa, za završena ulaganja u sklopu mjere 101  „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“.

Korisniku OPG Lupieri Giuseppe isplaćeno je 1.374.350,47 kn za ulaganje u restrukturiranje i navodnjavanje nasada maslina. S obzirom da je kvalitetno navodnjavanje jedan od osnovnih preduvjeta u uspješnoj proizvodnji maslina, ovim IPARD ulaganjem OPG će znatno unaprijediti svoju proizvodnju.

Korisnik OPG Tihomir Šarkezi ulagao je u sektor voća i povrća te mu je isplaćeno 429.475,00 kn za kupnju specijalizirane opreme za berbu voća. Na taj način korisnik će povećati i modernizirati proizvodnju, osnažiti položaj na tržištu i povećati konkurentnost i efikasnost poslovanja  te dostići standarde EU.

Korisniku obiteljski obrt PG „MLAĐAN“ isplaćeno je 400.981,25 kn za ulaganje u podizanje novih nasada voća, izgradnju sustava za navodnjavanje te ulaganje u  sustav za zaštitu od tuče na farmi, čime je osuvremenjen cjelokupan proizvodni proces na poljoprivrednom gospodarstvu.

17.02.2013. / EU fondovi

Odobrene nove IPARD potpore za ulaganja u ruralni turizam

ipard nove isplateDvije nove isplate odobrene su unutar IPARD programa, mjera 302,„Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“. Korisniku OPG Mraović Milorad isplaćeno je 227.487,43 kn za ulaganje u izgradnju parkirališta za potrebe turističkog odredišta, a korisniku Kardum Branimiru isplaćeno je 556.875,00 kn za ulaganje u izgradnju i opremanje objekta tradicijske arhitekture.Ovim IPARD ulaganjima obogatit će se turistička ponuda na području Sisačko-Moslavačke i Ličko-senjske županije.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 31.12. 2012. godine  isplatila je 148 milijuna kn za 71 završeni IPARD projekt. IPARD program je za poljoprivrednike jedan od najznačajnijih i najpovoljnijih oblika financiranja koji nudi različite mogućnosti za unapređenje poslovanja u sektoru poljoprivrede i razvoja ruralnih gospodarskih aktivnosti. Korisnici IPARD programa, ovisno o mjeri, mogu biti obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, tvrtke i jedinice lokalne samouprave, ali i fizičke osobe koje se ne bave isključivo poljoprivredom, već doprinose razvoju ruralnih područja kroz nove poslovne aktivnosti.

Zadnja isplata u prošloj godini  izvršena je u korist Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Kostanjevec Goran kojem je isplaćeno je 537.424,35 kuna za ulaganje u izgradnju i opremanje objekta za pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga, čime je znatno proširena turističko-ugostiteljska ponuda na turističkoj karti Koprivničko – križevačke županije.

15.02.2013. / EU fondovi

Objavljeni su novi rokovi za IPARD natječaj

ipardNatječaji iz mjera 101 i 103, koje poljoprivrednici nestrpljivo očekuju,  odgođeni su za 15 dana i biti će otvoreni 1. ožujka. S obzirom na kratak rok za prijavu u M101, u pripremu projekata treba krenuti odmah! Sukladno objavljenom rasporedu, natječaji će se rapisivati kako slijedi:


Mjera 101 / 1.3. – 1.4. i 1.9 .- 1.10. (dva natječaja)

Mjera 103 / 1.3. – 1.5. i 1.9. – 1.10. (dva natječaja)

Mjera 202 / 1.3. – 1.4. (jedan natječaj)

Mjera 302 / 1.6. – 1.8. (jedan natječaj)

Drugim riječima, 1. ožujka istovremeno će se otvoriti tri natječaja u M101, M103 i M202.  Trajanje natječaja za M101 skraćeno je za 15 dana i sada iznosi mjesec dana umjesto 45 dana po prijašnjem planu. To znači da izradi projekata za nabavu traktora i poljoprivredne mehanizacije treba pristupiti odmah po objavljivanju Pravilnika koje se očekuje slijedeći tjedan. Rok za prijavu projekata unutar mjere 103 produžen je i iznosi dva mjeseca te traje do 01.svibnja. Tako će vinari i maslinari imati više vremena za isplanirati i prijaviti projekte proširenih mogućnosti ulaganja u kompletnu opremu za preradu, proizvodnju, skladištenje i trženje vina i maslinovog ulja. Mjera 202 (LEADER mjera)  LAG-ovima će opet omogućiti financiranje.

Za sve informacije oko prijave i izrade projektne dokumentacije poljoprivrednicima stojimo na raspolaganju.

21.01.2013. / EU fondovi

Pravilnik za IPARD M101/103 uskoro u javnosti

ipard mehanizacijaPrema neslužbenim informacijama Pravilnik o provedbi mjere 101 "Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice" te mjere 103 "Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda" možda će svjetlo dana ugledati do kraja mjeseca.

Time će se stvoriti pretpostavke za objavljivanje zadnjeg natječaja po mjerama 101 i 103 prije ulaska Hrvatske u EU, a potencijalnim prijaviteljima dati koji tjedan više za pripremu svojih projekata. Sukladno planovima, natječaj bi trebao biti otvoren sredinom veljače. Očekuju se mnoge bitne i pozitivne izmjene koje će prilično utjecati na provođenje IPARD natječaja kakvog smo do sada poznavali. O tome više nakon što Pravilnik bude objavljen. Poljoprivrednici, krenite u niski start!

16.11.2012. / EU fondovi

Novi IPARD natječaji za bespovratna sredstva u 2013. godini

IPARD EU fondovi traktoriMinistarstvo poljoprivrede objavilo je okvirni plan natječaja i izmjene mjere IPARD programa u slijedećoj godini.

U mjeri 101 i 103 prihvatljiva će biti ulaganja u obnovljive izvore energije usmjerena ponajprije potrebama vlastite poljoprivredne proizvodnje. Velika je novost ulaganje u poljoprivrednu mehanizaciju unutar M101. Ono uključuje i financiranje nabave traktora do 100 kW te ostale opreme za obradu tla, sjetvu, gnojidbu, zaštitu bilja, žetvu i transport. S obzirom na interes poljoprivrednika za takvu vrstu ulaganja, očekuje se čak između 600 i 1.000 zahtjeva za nabavu poljoprivredne mehanizacije što bi u okviru M101 iznosilo 20% ukupno raspoloživog budžeta za financiranje.

U sektoru vinarstva u M103 odobrena su ulaganja u kompletnu opremu za preradu grožđa, proizvodnju, skladištenje i trženje vina. U sektoru maslinovog ulja unutar iste mjere također su odobrena ulaganja u kompletnu opremu za preradu maslina i trženje maslinovog ulja što dosad nije bio slučaj jer su prihvatljivi troškovi bili vezani samo uz kemijsku analizu maslinovog ulja i opremu za kompostiranje komine masline. Unutar M302, diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti, odobrene su nove mogućnosti ulaganja u sektoru usluga i to kroz dozvoljene aktivnosti vezane uz ulaganja u frizerske salone i staračke domove.

19.10.2012. / EU fondovi

3. dani EU fondova izazvali veliki interes javnosti

eu fondovi dani eu fondova

U dva dana više od 2000 građana posjetilo je događaj i sudjelovalo na predavanjima vezanim uz EU fondove. Sva predavanja bila su popunjena, a interes je iskazan od strane građana iz svih dijelova Hrvatske.

Osnovni cilj događanja odnosio se na pružanje informacija svim zainteresiranima o mogućnostima korištenja sredstava iz aktualnog IPA pretpristupnog programa kao i fondova koji će Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju nakon ulaska u Europsku uniju.

Potpredsjednik Vlade Branko Grčić, otvarajući Dane EU fondova, naglasio je da „iz strukturnih i Kohezijskog fonda do kraja 2020. godine možemo računati na otprilike 10 milijardi eura europskog novca, što je cijeli jedan dodatni proračun RH. Zbog toga je važno imati zalihu dobro pripremljenih i zrelih projekata koji će našim regijama donijeti optimalnu korist“ istaknuo je Grčić.

Predavanja su bila namijenjena potencijalnim korisnicima pretpristupnih sredstava: jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacijama civilnog društva, visokoškolskim i obrazovnim institucijama, poljoprivrednicima te malom i srednjem poduzetništvu. Predavači su bili stručnjaci iz institucija koje su trenutno akreditirane za korištenje pretpristupnih fondova, a koje će imati značajnu ulogu i u budućim fondovima EU kao i postojeći korisnici EU sredstava.

Od iduće godine, glavni fokus Dana EU fondova bit će na strukturnim i Kohezijskom fondu, a do tada će se daljnjim informativnim i edukativnim aktivnostima jačati apsorpcijski potencijal svih dijelova Republike Hrvatske.

09.10.2012. / EU fondovi

Produžen rok za prijavu na IPARD natječaj za mjeru 302

eu fondovi IPARD proizvodnja medaUslijed velikog interesa potencijalnih korisnika, natječaj za IPARD mjeru 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“ produžen je do  31. prosinca 2012. godine. Tekst izmjene natječaja objavit će se u Narodnim novinama.

Ovo je četvrti javni natječaj koji je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala za Mjeru 302, a nakon protekla tri natječaja za ovu mjeru ugovorena su 53 projekta s iznosom ulaganja od 58,5 milijuna kuna. Svim prijaviteljima ovo je dodatna šansa za dobivanje bespovratnih sredstava.

Želimo Vam uspješnu prijavu.

05.10.2012. / EU fondovi

Pokrenuli smo projekt "Poticaj razvoju ruralnog turizma" uz podršku Ministarstva turizma.

eu fondovi ruralni turizamUpravo smo pokrenuli projekt Poticaj razvoju ruralnog turizma u Hrvatskoj koji je u potpunosti sukladan temeljnim ciljevima, strategijama i aktivnostima nedavno usvojenog Operativnog marketing plana turizma Hrvatske (OMPTH) za 2013.godinu i koji će dati izravan doprinos njegovom provođenju. Svrha je cjelokupnog projekta predstaviti Hrvatsku kao ruralnu turističku destinaciju te sačuvati i osigurati prepoznatljivost kontinentalne Hrvatske kao turističke regije što je jedan od temelja održivog razvoja Hrvatske i njenih stanovnika. Ovim projektom želimo stimulirati jačanje turističkih seoskih gospodarstava te stvaranje i promociju novih turističkih proizvoda, posebno u vrijeme prije i poslije glavne turističke sezone. Intencija nam je predstaviti i komercijalizirati ponudu turističkih seoskih gospodarstava kroz klasičnu i internetsku komunikaciju, povećati njihovu posjećenost i dohotke kroz cijelu godinu te dati izobrazbu onima koji upravljaju njima. Na taj ćemo način dati potporu turistički nerazvijenim područjima, potaknuti cjelogodišnji turizam u svim dijelovima Hrvatske, te motivirati malo gospodarstvo, na kojem se temelji veći dio nacionalne ekonomije.

Za više informacija o projektu pišite nam na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

20.08.2012. /  EU fondovi

Novi IPARD natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj ruralnog turizma

EU fondovi ruralni turizam

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je četvrti natječaj za bespovratna sredstva u okviru IPARD Mjere 302 koji će biti otvoren od 20.08.2012. do 24.09.2012. Iznos bespovratnih potpora iznosi 50% vrijednosti projekta tj maksimalnih 2.500.000 kn za ulaganja u sektor obnovljivih izvora energije i 500.000 kn za ulaganja u ostale sektore.

Cilj je natječaja povećati prihode ruralnog stanovništva kroz razvoj ruralnih aktivnosti na farmi i izvan nje, očuvati postojeća radna mjesta, povećati opseg usluga za stanovnike ruralnih područja te poboljšati socijalnu strukturu. Mjera 302 omogućava ostvarenje spomenutih ciljeva kroz ulaganja u slijedećim sektorima:

 • sektor ruralnog turizma
 • sektor tradicijskih obrta
 • sektor izravne prodaje
 • sektor slatkovodne akvakulture
 • sektor usluga
 • sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima
 • sektor obnovljivih izvora energije

Prihvatljiva ulaganja u sektoru ruralnog turizma su:

a) ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga, poput smještajnih objekata (npr. apartmana, soba), objekata za pripremu i usluživanje hrane i pića, sanitarnih čvorova i drugih prostorija, uključujući objekte za držanje životinja u turističke svrhe, rekreaciju, turističke kampove, uređenje vanjskih površina (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, brdski biciklizam, tematske staze, jahačke staze).

b) ulaganje u rekonstrukciju i/ili opremanje objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)

Specifični kriteriji za sektor ruralnog turizma su:

a) korisnik mora biti registriran u skladu s propisima koji uređuju područja ugostiteljstva i/ili pružanja usluga u turizmu za djelatnost koju obavlja (Zakon o pružanju usluga u turizmu »Narodne novine« 68/07, 88/10, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti »Narodne novine« broj 138/06, 152/08, 43/09 i 88/10)

b) ulaganja su prihvatljiva u područjima gdje su prihvaćeni Projekti ukupnog razvoja (PUR) i/ili Regionalni operativni program (ROP) i/ili Županijske razvojne strategije (ŽRS) koji navode ruralni turizam kao razvojni sektor, a sama ulaganja moraju biti u skladu s odredbama navedenih dokumenata

c) ulaganja su prihvatljiva u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima koja nisu dio općine ili grada razvrstanog u razred »A« ili »B« u skladu s Pravilnikom o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine« broj 122/09, 9/10, 61/10, 82/10, 36/11, 89/11 i 146/11)

d) prihvatljivo je ulaganje u objekte kapaciteta s najviše 40 spavaćih mjesta

Za više informacija o ostalim sektorima, prijavi projekta i izradi projektne dokumentacije, stojimo Vam na raspolaganju.

17.05.2012. / EU fondovi

Otvoren IPARD natječaj za mjere 101 i 103 / Proizvodnja gljiva uvrštena u prihvatljive troškove

IPARD gljiveAgencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 16. svibnja otvorila je osmi javni natječaj za prikupljanje prijava za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 101 “Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” i Mjeru 103 “Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda”. Rok za podnošenje prijava traje zaključno do 02. srpnja 2012. godine.

Novi natječaj donio je sa sobom i pozitivne izmjene pravilnika. Uvedeni su novi opći kriteriji za dokazivanje stručne osposobljenosti za bavljenje poljopivrednom djelatnošću te su izmjenjene i nadopunjene liste prihvatljivih izdataka u obje mjere. Također, minimalna vrijednost prihvatljivih ulaganja u sektoru maslinovog ulja smanjena je na 13.500 EUR (100.000 HRK) što će mnogim maslinarima olakšati odluku o prijavi na natječaj. Jedna od najvažnijih izmjena je uvođenje novog sektora „Proizvodnja gljiva“ u M101 koji je prebačen iz M302, što će omogućiti ulaganja u izgradnju/rekonstrukciju i opremanje objekata za proizvodnju gljiva.

U okviru M101 i M103, osim proizvodnje gljiva, financiraju se ulaganja iz sektora mljekarstva, sektora govedarstva, sektora svinjogojstva, sektora peradarstva, sektora jaja, sektora voća i povrća (npr. vinari i maslinari) te sektora žitarica i uljarica.

03.05.2012. / EU fondovi

IPA III C: Uskoro novih 5 milijuna EUR

eu fondovi ipa III cMali i srednji poduzetnici u drugoj polovici ove godine ponovno imaju priliku prijaviti se za nepovratna sredstva iz EU pretpristupnih fondova, a ukupno će biti dodijeljeno 13 milijuna eura potpore.


Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije objavila je godišnji plan dodjele nepovratnih sredstava. Predviđena je objava dvije sheme za dodjelu sredstava.

Prva je izgradnja poslovne infrastrukture, koja uključuje ulaganje u razvoj nove i postojeće infrastrukture u poslovnim zonama, razvoj novih i postojećih subjekata za pružanje potpore malom i srednjem poduzetništvu te ulaganje u razvoj javne turističke infrastrukture. Za to će na raspolaganju biti iznos od 8 milijuna eura, a visina pojedinačnih potpora kretat će se između 325.000 i 1 milijun eura. 

Natječaj je namijenjen financiranju projekata jedinica lokalne i regionalne  samouprave, lokalnih i regionalnih organizacija i trgovačkih društava u javnom vlasništvu te lokalnih i regionalnih turističkih zajednica.

Druga shema je potpora jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva i to ulaganjem u tehnologije i proizvodne metode koje promiču zeleno gospodarstvo te jačanjem razvojnih potencijala za nove i konkurentne proizvode u skladu s eko i drugim međunarodnim standardima.

Natječaj je namijenjen malim i srednjim poduzetnicima, a na raspolaganju će biti 5 milijuna eura. Visina pojedinačnih potpora kretat će se od 50.000 do 200.000 eura.

Objava navedenih natječaja predviđena je za drugu polovicu ove godine. (MEDIA SERVIS)

27.04.2012. / EU fondovi

Natječaj za treći ciklus poduzetničkog impulsa.

poduzetnički impulsNakon prva dva ciklusa, ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je na svojoj internetskoj stranici treći ciklus natječaja iz programa Poduzetnički impuls 2012. Riječ je o natječajima za dodjelu nepovratnih sredstava za sedam projekata, za koje je ukupno predviđeno 70,5 milijuna kuna.

Natječaji se odnose na dodjelu nepovratnih sredstava za projekte: Jačanje međunarodne konkurentnosti (ukupn 25 milijuna kuna), Nove tehnologije (22,5 milijuna kuna), Pozicioniranjem na tržištu do uspjeha (5 milijuna kuna), Klasteri-zajedno do uspjeha (6 milijuna kuna), Potporne institucije (5 milijuna kuna), Poduzetništvo u kulturi (4 milijuna kuna) te Socijalno poduzetništvo (3 milijuna kuna).

Zainteresirani za dodjelu potpora u tim projektima mogu se javiti, odnosno poslati zahtjeve do 28. svibnja, uz izuzetak projekta Jačanje međunarodne konkurentnosti, za koji je javni poziv otvoren do iskorištenja sredstava. Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivog ulaganja iznosi 3.000.000 EUR.

06.04.2012. / EU fondovi

Najava javnog natječaja iz IPARD programa za vinare, maslinare te preradu voća i povrća.

ipardNatječaji za dodjelu bespovratnih sredstava iz IPARD programa Mjera 101 – Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice i Mjera 103 – Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice biti će otvoreni od 14.05. do 02.07.2012.

Između ostalih, sektori prihvatljivi za ulaganja su sektori vinarstva, maslinovog ulja, prerade voća i povrća, prerade mesa, ribarstva i mljekarstva. Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivog ulaganja iznosi 3.000.000 EUR.

19.03.2012. / EU fondovi

Otvoren je 3. natječaj za dodjelu sredstava IPARD programa za Mjeru 301

IPARD Agencija objavila treći javni natječaj za prikupljanje prijava za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“.

radovi na cestiJavni natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 33/12, a dostupan je na internetskoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, gdje se nalazi i Vodič za korisnike za ovu mjeru. Pravilnik o provedbi Mjere 301 unutar IPARD programa također je objavljen u Narodnim novinama br. 33/12, a bit će dostupan i na navedenoj internetskoj stranici  Agencije. Obrasci za prijavu na natječaj, te informativni upitnici koji se popunjavaju i šalju zajedno s prijavom i pratećom dokumentacijom su dostupni na internetskoj stranici Agencije za plaćanja. Rok za podnošenje prijava počinje teći od 19. ožujka 2012. i traje zaključno do 30. travnja 2012. godine.

12.03.2012. / EU fondovi

Objavljen natječaj za podnošenje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava "Jačanje kapaaciteta ustanova za obrazovanje odraslih"


lifelong learningU sklopu IV. komponente IPA programa, pod prioritetom 3, mjera 3.2, objavljen je natječaj za podnošenje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava "Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih".

IPA programa, pod prioritetom 3, mjera 3.2, operacija 3.2.2., objavljen je natječaj za podnošenje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava ˝Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih˝. Natječaj je otvoren do 2. svibnja 2012. godine. U sklopu ovog natječaja održati će se informativne radionice za potencijalne prijavitelje.Datumi i mjesta održavanja informativnih radionica vezanih uz ovaj natječaj te procedurama za prijavu projektnoga prijedloga biti će naknadno objavljeni.

15.09.2011. / EU fondovi

Objavljen natječaj "Podrška organizacijama civilnog društva pri promociji i praćenju politika jednakih mogućnosti i antidiskriminacijske politike


antidiskriminacijaDana 15. rujna 2011. objavljen je posljednji u nizu od četiri natječaja u sklopu programa IPA 2010 za sektor civilnoga društva, pod nazivom Podrška organizacijama civilnog društva pri promociji i praćenju politika jednakih mogućnosti i suzbijanja diskriminacije kao potpora Europske unije i Vlade RH jačanju doprinosa organizacija civilnoga društva provedbi mjera za suzbijanje diskriminacije u procesu pristupanja EU.

Najboljim projektima dodjeljivat će se potpora od 50.000,00 do 180.000,00 EUR i to za projekte koji osnažuju djelovanje organizacija civilnog društva u promicanju demokratizacije, ljudskih prava, jednakih mogućnosti i uključivosti javne uprave u borbi protiv diskriminacije. Osim neprofitnih, nevladinih organizacija ili formalnih mreža takvih organizacija, koji su mogući podnositelji projektnih prijedloga, u partnerskom odnosu na projektima mogu sudjelovati i lokalne i područne (regionalne) samouprave te javne ustanove i obrazovne institucije.

19.08.2011. / EU fondovi

Pomažemo hrvatskim izvoznicima na sajmu u Poljskoj

polagraSajam Polagra godinama uživa izniman ugled na sajamskoj karti Europe. Zahvaljujući poljskom predsjedavanju Vijeću Europske Unije, ove će godine biti dodatno posjećen od strane velikog broja posjetitelja iz cijele Europe. Sajam će posjetiti najveći trgovci  na veliko i malo. Na poziv ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Mareka Sawickog, ove će godine Sajam posjetiti i predstavnici europskih ministarstava.

Veleposlanstvo RH jedan je od glavnih organizatora hrvatskog nacionalnog štanda na kojem će nastupiti desetak domaćih izlagača promovirajući svoje proizvode. Naša tvrtka također sudjeluje u organizaciji ove izvozne inicijative prema vrlo interesantnom 40 milijunskom tržištu.

18.08.2011./ EU fondovi

Objavljen drugi poziv za prijavu projektnih prijedloga za IPA prekogranični program Hrvatska - Srbija 2007-2013

IPA hrvatska srbijaAgencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske i Delegacija Europske unije u Republici Srbiji objavili su drugi javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska-Srbija.

Za financiranje projekata pod ovim pozivom na raspolaganju su ukupna sredstva u iznosu od € 5,350,165 u okviru prioritetnih mjera gospodarski razvoj, zaštita okoliša i People-to-people. Programska područja su Vukovarsko-srijemska županija i Osječko-baranjska županija tj ona koja graniče sa Republikom Srbijom.

04.08.2011. / EU fondovi

Objavljen natječaj "Promicanje integracije Roma kroz obrazovanje".

Romi ŠkolaU okviru programa za cjeloživotno učenje objavljen je natječaj "Promicanje integracije Roma kroz obrazovanje". Ciljevi poziva za podnošenje projektnih prijedloga su potpora projektima transnacionalne suradnje i potpora aktivnostima umrežavanja za socijalnu integraciju romske djece i učenika.

Korisnici mogu biti nevladine udruge koje se bave integracijom Roma,  javna tijela i organizacije, ministarstava nadležna za obrazovanje i osposobljavanje, škole i druge obrazovne ustanove. Maksimalna potpora za pojedinačni projekt može iznosi 150.000 EUR. Krajnji rok za podnošenje prijava je 16.09.2011. godine.

27.07.2011. / EU fondovi

Proračun EU-a za 2012. godinu

EU budžet

Vijeće Europske unije je 25. srpnja usvojilo stajalište o proračunu Europske unije za 2012. godinu. Ono uzima u obzir tešku ekonomsku situaciju u mnogim državama EU -a koje su provele ozbiljne mjere štednje.

Vijeće smanjuje povećanje troškova koje je predložila Komisija s 4,9% na 2,02% u usporedbi s 2011. godinom. Uz očekivanu stopu inflacije od 2%, to znači da će proračun realno biti zamrznut. Nakon temeljitog proučavanja provedbe prethodnih proračuna, Vijeće je smanjilo isplate u ukupnom iznosu od 3.65 milijardi eura.
Unatoč ovom strožem pristupu, Vijeće pridaje veliku pažnju financiranju prioriteta EU-a, kao što su mjere za borbu protiv učinaka krize, promicanje povećanja broja radnih mjesta i rasta, kao i ruralni razvoj.
Kako bi i samo postavilo dobar primjer, Vijeće želi ograničiti povećanja ukupnog administrativnog troška u EU-u (zgrade, održavanje, sastanci, plaće) na 0,5%. U isto vrijeme, Vijeće želi srezati svoje administrativne troškove za 5,45% u odnosu na sadašnju financijsku godinu. Ukupni administrativni troškovi EU-a predstavljaju otprilike 6% ukupnog proračuna EU-a.
Stajalište Vijeća poslužit će i kao mandat poljskom predsjedništvu za pregovaranje s Europskim parlamentom. Očekuje se da će Parlament prihvatiti svoje stajalište do kraja listopada. Ukoliko Parlament ne bude mogao prihvatiti stajalište Vijeća, postupak mirenja u trajanju od tri tjedna započet će 1. studenog.