EUfondovihr

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

IV.3. - Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

proizvodi ribarstva i akvakulture 430x268Ova mjera podrazumijeva dodjelu potpore za aktivnosti vezane za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem osnivanja organizacija proizvođača, udruženja ili međugranskih organizacija, pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta, doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša, sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća te provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja.

Privatljivi korisnici 

subjekti u ribarstvu, organizacije subjekata (ribarske zadruge, udruge, zaklade, fondacije, klasteri i drugi oblici udruženja u ribarstvu), organizacije proizvođača, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju subjekte u ribarstvu, istraživačke organizacije, izvršna ili upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prihvatljive aktivnosti

 Prihvatljive aktivnosti moraju doprinositi najmanje jednom od sljedećih ciljeva:

- nalaženje novih tržišta i poboljšanje uvjeta za stavljanje na tržište, uključujući vrste s potencijalom komercijalizacije ili neželjeni ulov iskrcan iz komercijalnih stokova u skladu s tehničkim mjerama

- promicanje kvalitete i dodane vrijednosti bilo registracijom proizvoda i prilagodbom gospodarskih subjekata relevantnim zahtjevima za usklađenošću i certificiranjem u skladu s Uredbom (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L343, 14. 2. 2012.) ili izravnim stavljanjem na tržište ribarskih proizvoda malih priobalnih ribara ili ribara bez plovila ili predstavljanjem i pakiranjem proizvoda

- doprinošenje transparentnosti proizvodnje i tržišta te provođenje ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Europske unije o uvozu

- doprinošenje sljedivosti proizvoda ribarstva i akvakulture i, ako je potrebno, razvoj znaka za okoliš za proizvode ribarstva i akvakulture diljem Europske unije kako je navedeno u Uredbi (EU) br. 1379/2013

- sastavljanje standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća koji su sukladni s pravom Europske unije

- vođenje komunikacijskih i promotivnih kampanja na regionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini radi podizanja javne svijesti o održivom ribarstvu i akvakulturi pod uvjetom da nisu usmjerene na trgovačke marke

Sve operacije mogu uključivati proizvođačke, prerađivačke aktivnosti te aktivnosti stavljanja na tržište duž cijelog opskrbnog lanca.

Prihvatljivi su i opći troškovi, do gornje granice od 12 posto ukupnih prihvatljivih troškova operacije,  i to troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj, a što uključuje konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu.

Proizvodi ribarstva i akvakulture

 - živa riba

- riba, svježa ili rashlađena, osim ribljih fileta i drugog ribljeg mesa iz tarifnog broja 0304

- riba, smrznuta, osim ribljih fileta i ribljeg mesa iz tarifnog broja 0304

- riblji fileti i drugo riblje meso (mljeveno ili ne), svježe, rashlađeno ili zamrznuto

- riba, sušena, usoljena ili u salamuri; dimljena riba, riblje brašno, krupica i pelete od ribe, podobni za prehranu ljudi

- mekušci, u ljušturi ili ne, živi, svježi, rashlađeni, zamrznuti, sušeni, usoljeni ili u salamuri; vodeni beskralježnjaci osim rakova i mekušaca, živi, svježi, rashlađeni, zamrznuti, sušeni, usoljeni ili u salamuri; brašno, krupica i pelete od vodenih beskralježnjaka osim rakova, podobni za prehranu ljudi i drugi

- proizvodi od riba ili rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka

- morske trave i druge alge

Visina potpore

Najviši iznos potpore koji korisnik može ostvariti iznosi 5.000.000 kuna.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje iznose 6.500.000 EUR.

Intenzitet potpore

Osnovni udio javne potpore u okviru ove mjere je 50% od ukupnih prihvatljivih troškova, ali se u pojedinim slučajevima može ostvariti povećanje/smanjenje tog udjela za određeni broj postotnih bodova:

+ 35% - operacija je vezana uz mali priobalni ribolov - ako je korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice vezane uz ribarsko plovilo u segmentu malog priobalnog ribolova, intenzitet potpore 80%

+ 35% - operacija se provodi na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo / ako se aktivnost provodi na navedenim otocima ili je sjedište korisnika na tim otocima (ne primjenjuje se na promotivne kampanje), intenzitet potpore 85%

+ 10% - operaciju provodi ribarska zadruga, intenzitet potpore 60%

+ 25% - operaciju provodi organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija / ako je korisnik organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija priznata prema posebnim propisima, intenzitet potpore 75%

- 20% - ako operaciju provodi veliko poduzeće (iznad 249 zaposlenih), intenzitet potpore 30%

     

Rok za prijavu

Rok za podnošenje traje do 15.listopada 2019. godine.

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Sjedište: Ive Paraća 1, Sesvete
Ured: Bjelovarska 38a , Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308
info@eufondovi.hr

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.